Glavica (geologija)

Glavica je vrsta reljefnog oblika.

Glavica je manja uzvisina , preniska i/ili premalena za biti brdom, brijegom ili brežuljkom.