Glavni tajnik Ujedinjenih naroda

(Preusmjereno s Glavni tajnik UN-a)

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda na čelu je Tajništva Ujedinjenih naroda. Imenuje ga Opća skupština na prijedlog Vijeća sigurnosti na mandat od 5 godina.

Dosadašnji glavni tajnici UN-a bili su: