Glavni tajnik Ujedinjenih naroda

(Preusmjereno s Glavni tajnik UN-a)

Glavni tajnik je na čelu Glavnog tajništva Ujedinjenih naroda. Glavnog tajnika imenuje Glavna skupština na prijedlog Vijeća sigurnosti na mandat od 5 godina.

Dosadašnji glavni tajnici UN-a bili su: