Godina 0

Godina

Godina 0 po kalendaru ne postoji. Na 31. prosinca 1. pr. Kr. odmah slijedi 1. siječnja 1 n.e. Samo u astronomiji postoji godina 0, tako da je godina 1 pr. Kr. godina 0 u astronomiji.