Gospodarske regije Ruske Federacije

(Preusmjereno s Gospodarske regije Rusije)

Ozemlje Ruske Federacije se dijeli na 11 gospodarskih regija (rus.: 11 экономических районов (ЭР)):

 1. Središnja (Центральный)
 2. Središnje-černozemska (Центрально-Чернозёмный)
 3. Istočnosibirska (Восточно-Сибирский)
 4. Dalekoistočna (Дальневосточный)
 5. Sjeverna (Северный)
 6. Sjevernokavkaska (Северо-Кавказский)
 7. Sjeverozapadna (Северо-западный)
 8. Privolška (Приволжский)
 9. Uralska (Уральский)
 10. Volško-vjatska (Волго-Вятский)
 11. Zapadnosibirska (Западно-Сибирский)
Zemljovid gospodarskih regija u Rusiji
Zemljovid gospodarskih regija u Rusiji