Gospodarski značaj logistike

Logistika
Volvo FH12-Meulman (NL)-2004.jpg

Podjela
Makrologistika
Mikrologistika

Logistički sustavi
Megalogistika
Globalna logistika
Metalogistika
Interlogistika
Intralogistika
Servisna logistika
Informacijska logistika
Management logistika
Logistika održivog razvoja

Poslovna logistika
Logistika nabave
Logistika proizvodnje
Logistika prodaje i distribucije

Logističke aktivnosti
Izvršavanje narudžbi
Upravljanje zalihama
Skladištenje
Pakiranje
Transport

Logistika se u posljednjih dvadesetak godina razvila i afirmirala više nego prethodnih stotinjak godina. S obzirom na to, postaje važni čimbenik u gospodarstvu jedne države. Udio vrijednosti logističkih usluga u BDP-u visokorazvijenih država (npr. Njemačke, Francuske, SAD-a, Japana) se u posljednjih dvadesetak godina povećao za oko 10 - 50 %.

Stupanj intenziteta razvoja logistike je različiti unutar pojedinih gospodarskih sektora. Sukladno tome, najjači intenzitet se doživljava u tercijarnom sektoru.


Udio vrijednosti logističkih usluga u BDP-u visokorazvijenih i tranzicijskih zemalja
Sektor Prije (1980.) Sada (2000.)
Primarni 10 % 25 % (< 10 %)*
Sekundarni 10 % 30 % (< 10 %)*
Tercijarni 20 % 50 % (10-20 %)*
Kvartarni 15 % 30 % (10-20 %)*
Kvintarni 15 % 30 % (< 15 %)*

Napomena :

* u zagradi su brojevi koji se odnose na tranzicijske zemlje.

Gospodarski značaj na razini poduzećaUredi

Značaj logistike je u tome što su poduzeća uvjerila da se primjenom logističkih načela i metoda mogu uvelike smanjiti troškovi, a što u konačnici za njih znači povećanje profita. Poslovna logistika ima poseban značaj jer značajan dio vremena i troškova procesa reprodukcije otpada na logističke aktivnosti.

 • Prema istraživanjima koja su vršena u Zapadnoj Europi udio logističkih troškova u ukupnim troškovima poslovanja u prosjeku iznosi 10 - 25 %.
 • Važnost logistike potvrđuju i rezultati istraživanja objavljenoj u Velikoj Britaniji prema kojoj je 1980. godine potrošeno 39 % BDP-a na logističke aktivnosti.

Konkurentska prednost i "3K"Uredi

 
Grafički prikaz međuodnosa 3K

Izvori konkurentnosti mogu se sagledati kroz tri (3) aspekta :

 • troškovna prednost
 • vrijednosna prednost
 • kombinacija troškovne i vrijednosne prednosti

Strateški izazov logistikeUredi

Pronaći strategiju kojom će se posao držati podalje od tržišta supstituta i osigurati poziciju temeljenu na vrijednosnoj i troškovnoj prednosti.

Postizanje konkurentske prednosti pomoću logistike :

 1. vrijednosna prednost
  • usluge po mjeri kupca
  • strategija kanala distribucije
  • odnosi s kupcima
 2. troškovna vrijednost
  • iskorištenost kapaciteta
  • koeficijent obrtaja
  • integracija

Logistički činitelji i uspješnost poduzećaUredi

Na uspješnost poduzeća djeluju mnogi logistički čimbenici i na neke od njih (unutarnje) poduzeće može djelovati, a na neke (vanjske) ne može.

Unutarnji logistički čimbeniciUredi

 • logistički strategijski ciljevi
 • logistička tehnologija
 • logistički ljudski potencijali
 • logistički informacijsko - komunikacijski sustav
 • logistička organizacijska kultura

Vanjski logistički čimbeniciUredi

 • gospodarski logistički čimbenici
 • znanstveno - tehnološki logistički čimbenici
 • sociokulturni logistički čimbenici
 • institucionalni uvjeti okruženja

Mentalna mapaUredi

 
Mentalna mapa : Gospodarski značaj logistike