Gradonačelnik Brčko distrikta BiH

Institucija Brčko distrikta BiH

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH (srp. Градоначеник Брчко дистрикта БиХ), jedan je od nositelja izvršne vlasti, zajedno uz Vladu u Brčko distriktu BiH, jedinom distriktu u Bosni i Hercegovini. Bira se u Skupštini Brčko distrikta BiH, nakon održanih Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Sjedište mu je u Brčkom.[1][2]

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH
Gradonačelnik Brčko distrikta Bih
GradonačelnikZijad Nišić (SBiH)
Osnovano2000.
SjedišteGradska vijećnica,
Ul. Bulevar mira br. 2, Brčko
ImenovateljSkupština Brčko distrikta BiH
Službena stranica:      www.vlada.bdcentral.netArhivirana inačica izvorne stranice od 26. ožujka 2020. (Wayback Machine)

Nadležnosti uredi

 
Zastava Brčko distrikta BiH
 
Gradska vijećnica u Brčkom je Ured gradonačelnika Brčko distrikta BiH

Nadležnosti gradonačelnika Brčko distrikta BiH su propisane Statutom Brčko distrikta BiH:

 • Gradonačelnik je šef Vlade. U tom svojstvu, gradonačelnik predsjedava Vladom i osigurava suradnju između pojedinih odjela Vlade Distrikta;
 • Podnosi Skupštini, na kraju svake kalendarske godine, godišnje izvješće o radu Vlade i njen program rada za narednu godinu;
 • Predstavlja Distrikt u svim odnosima s trećim licima i javnošću;
 • Provodi zakone koje donosi Skupština Distrikta i Parlamentarna skupština BiH;
 • Saziva i predsjedava sjednicama Vlade;
 • Nadgleda pružanje usluga javnosti i osigurava efikasan rad Vlade i drugih organa Distrikta;
 • Donosi opće akte Distrikta u vezi s pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine;
 • Imenuje Apelacionu komisiju za rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;
 • Nadgleda rashode i isplate šefova Odjela u granicama i namjenama predviđenim proračunom Distrikta;
 • Redovno podnosi izvješća Skupštini o upotrebi i upravljanju sredstvima Distrikta;
 • Vrši dužnost najvišeg rukovodioca svih javnih radnika zaposlenih u Distriktu;
 • Usmjerava i usklađuje rad Odjela:
 • Vrši dužnost supervizora nad radom Policije Distrikta i izdaje instrukcije za sprovođenje politike Distrikta u oblasti javne sigurnosti;
 • Odlučuje o podnošenju pritužbe ili zastupa Distrikt kada je tužen pred sudom u obrani interesa Distrikta.
 • Proglašava stanje izvanredne opasnosti u slučaju elementarnih nepogoda kao što su poplave, zemljotresi, mećave, epidemije zaraznih bolesti i odmah po nastanku izvanrednog stanja ili neposredno poslije, i najkasnije 48 sati od objavljivanja izvanrednog stanja, podnosi izvješće Skupštini o poduzetim mjerama;
 • Za zaključivanje Ugovora i kupovinu roba i usluga čija vrijednost prelazi 5.000 KM, gradonačelnik prethodno mora tražiti potvrdu Skupštine;
 • Izdaje ukupni oganizacioni plan uprave Distrikta;
 • Podnosi nacrte zakona Skupštini;
 • Podnosi prijedlog proračuna proračuna i financijska izvješća organa Distrikta Skupštini na usvajanje;
 • Odgovoran je za čuvanje imovine Distrikta;
 • Imenuje, unaprijeđuje i izriče disciplinske mjere i razrješava sve javne zaposlene u Distriktu na način i u skladu s postupcima utvrđenim zakonima i propisima.
 • Osigurava efektivno i efikasno prikupljanje poreza i prihoda u Distriktu;
 • Osniva stalne ili privremene radne grupe radi proučavanja i davanja savjeta o pitanjima iz nadležnosti Vlade;
 • Dužnost i obveza gradonačelnika da o svom radu informira javnost i sredstva informiranja;
 • Vrši druge dužnosti koje su mu povjerene Statutom i zakonima Distrikta.[3]

Gradonačelnici uredi

# fotografija ime mandat stranka
1.   Siniša Kisić
(1954. – 2020.)
8. ožujka 2000. 12. studenog 2003.
(odluka o smjeni)
SP RS
-   Ivan Krndelj
(r. 1959.)
(obnašatelj dužnosti)
12. studenog 2003. 3. prosinca 2003. NHI
2.   Branko Damjanac 3. prosinca 2003. 8. prosinca 2004. SP RS
3   Mirsad Đapo
(r. 1953.)
8. prosinca 2004. 12. veljače 2009. SDP BiH
4.   Dragan Pajić
(r. 1956.)
12. veljače 2009. 14. rujna 2011.
(odluka o smjeni)
SNSD
5.   Miroslav Gavrić
(r. 1971.)
14. rujna 2011. 23. studenog 2012. SNSD
6.   Anto Domić
(r. 1967.)
23. studenog 2012. 15. studenog 2016. HDZ BiH
7.   Siniša Milić
(r. 1971.)
15. studenog 2016. 10. prosinca 2020.
(podnio ostavku)
SNSD
-   Anto Domić
(r. 1967.)
(obnašatelj dužnosti)
10. prosinca 2020. 23. prosinca 2020. HDZ BiH
8.   Esed Kadrić
(r. 1979.)
23. prosinca 2020. 15. ožujka 2023.
(odluka o smjenjivanju)
SDA
9.   Zijad Nišić
(r. 1961.)
15. ožujka 2023. trenutačno SBiH

Povezani članci uredi

Izvori uredi

 1. O kancelariji. kg.bdcentral.net. 5. kolovoza 2017. Inačica izvorne stranice arhivirana 26. listopada 2019. Pristupljeno 7. svibnja 2016.
 2. Gradonačenici Brčkog od osnivanja Distrikta. otisak.ba. 5. kolovoza 2017. Pristupljeno 7. svibnja 2016.
 3. Zakon o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH, član 9 (PDF). fmks.gov.ba. 5. kolovoza 2017. Pristupljeno 7. svibnja 2016.

Vanjske povezice uredi