Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza izrade grafičkog proizvoda. Svrha grafičke dorade je oblikovanje grafičkih proizvoda za svakodnevnu uporabu. Obzirom da se za različite proizvode primjenjuju različite tehnologije danas postoji preko 600 različitih vrsta strojeva za doradu.

Tehnološki postupciUredi

Grafička dorada se dijeli na tri grupe tehnoloških postupaka:

Predmet knjigoveške dorade je proizvodnja i dorada knjiga, časopisa, kalendara i tiskanica namijenjenih prijenosu informacija. Izrada knjige kao jednog od tehnološki najzahtjevnijeg proizvoda obuhvaća rezanje i izrezivanje papira, savijanje i prešanje, sabiranje, šivanje i lijepljenje, izradu korica knjige, te u konačnici spajanje knjižnog bloka i korica.

 
Nacrt za izradu kutije

Kartonažna dorada je proces izrade ambalaže, kako od papira, kartona, tako i od plastičnih masa. Najčešći proizvodi su razne vrste kutija, vrećica, ambalažnog materijala i slično. Tako se npr. izrada kutije sastoji od izrade alata za štancanje, štancanja, optrgavanja, lijepljenja i pakiranja gotovih kutija za transport.

Prerada ili konfekcija papira je oblikovanje papira u specifične oblike i proizvode kao što su fascikli, bilježnice, papirna konfekcija i slično.

Povezani članciUredi

LiteraturaUredi

Darko Babić: Uvod u grafičku tehnologiju - Samobor, 1998. ISBN 953-97441-0-5