Gvanozin-difosfat

Gvanozin difosfat (GDP) je nukleotid. Biološki je derivat gvanozina.[1] Purinski je nukleozidni difosfat.

Gvanozin-difosfat

Kad posredna molekula ciklusa limunske kiseline α-ketoglutarat reagira s koenzimom A (CoA) i oksidativno se dekarboksilira i nastaje sukcinil-CoA. Ova molekula daje energiju za fosforilaciju gvanozin-difosfat čime nastaje gvanozin-trifosfat, molekula važna u prijenosu energije unutar stanice.[2]

IzvoriUredi

  1. gvanozin, Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Pristupljeno 16. lipnja 2015.
  2. Funkcije, Definicija hrane. Definicija hrane d.o.o. Pristupljeno 16. lipnja 2015.