Hidrokarbonske kiseline

Glikolna kiselina, primjer hidrokarbonske kiseline

Hidrokarbonske kiseline spadaju u skupinu karboksilnih kiselina koje osim što imaju funkcionalnu karboksilnu grupu -COOH, na susjednom C atomu imaju i hidroksilnu grupu -OH. Mogu se naći u prirodi, ili mogu se proizvesti sintetički. Neke od njih nalaze primjenu u kozmetičkoj industriji.

Brojne Hidrokarbonske kiseline se rabe u organskoj sintezi kao gradivni blokovi. Najednostavnije i najčešće AHA kiseline su: glikolna kiselina, mliječna kiselina, limunska kiselina, bademova kiselina (fenil-glikolna kiselina), vinska kiselina, jabučna kiselina.

Hidrokarbonske kiseline često imaju sve osobine koje imaju karboksilne kiseline (disocijacija, formiranje soli, esterifikacija itd.), ali osim toga imaju i osobine koje imaju alkoholi (oksidacija, etara).

Primjena u kozmetičke svrheUredi

Hidrokarbonske kiseline nalaze primjenu kao sastojci kozmetičkih proizvoda, kao što su sredstva protiv akne, protiv starenja, za izgled kože ili pealing lica. U kozmetičkoj industriji se često nazivaju voćnim kiselinama.