Hidromorfna tla

Hidromorfna tla nastaju zbog prekomjerna vlaženja oborinskom vodom ili stranim vodama različitog podrijetla (kapilarne, poplavne, visoke podzemne vode, cijedne vode) zbog čega nastaju anaerobni uvjeti, pojavljuje se u vlažnim područjima.

Prema pedološkoj klasifikaciji uredi

I. klasa uredi

 • nerazvijena hidromorfna A-I-II-III-C profila

tipovi:

 1. eluvijalna ili aluvijalna (Fluvisol)

II. klasa uredi

 • pseudoglejna tla A-B -E -C profila

tipovi:

 1. sseudoglej

III. klasa uredi

 • semiglejna tla A-C-G profila

IV. klasa uredi

 • glejna tla A-G profila

tipovi:

 1. pseudoglej - glejno
 2. ritska crnica (Humoglej)
 3. močvarno glejno (Euglej): amfiglej, hipoglej
 4. tresetno glejno

V. klasa uredi

 • tresetna tla T-G profila

tipovi:

 1. izdignuti visoki treset
 2. prelazni treset
 3. niski treset

VI. klasa uredi

 • antropogena P-G profila

tipovi:

 1. tla rižišta
 2. rigolano tresetno
 3. hidromeliorirano

Povezani članci uredi