Hrvatice karte

Kutija hrvatskih karata
32 igraće karte s velikanima hrvatske povijesti

Hrvatice je naziv za igraće karte za poker i slične igre.

Naziv se rabi u Zagori. Nazivi za boje u kartama: srce, ditelina, dijamant, list.