Hrvatski opći leksikon

hrvatski opći leksikon LZMK-a

Hrvatski opći leksikon (HOL) u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz 1996. godine, univerzalan je tip priručnika namijenjen najširem krugu korisnika, a Leksikografski zavod obnavlja ga za svaki novi naraštaj. U Leksikonu se objašnjavaju ključne riječi raznovrsnih područja i struka (znanosti, kulture, tehnike, gospodarstva, politike, sporta, zabave, filozofije, prava, umjetnosti). Izgovor stranih riječi označen je novim transkripcijskim sustavom.

Hrvatski opći leksikon

Hrvatski opći leksikon je knjiga najšire primjene, dostupna čitateljima različitih potreba i interesa te vrijedan izvor za brzu, pristupačnu i pouzdanu obavijest.

Glavni urednik Hrvatskog općeg leksikona (1996): August Kovačec.


Leksikografski zavod Miroslav Krleža 2012. godine objavio je novo izdanje Hrvatskog općeg leksikona, moderni jednosvešćani univerzalni priručnik koji je namijenjen širokom krugu korisnika. Nacionalni atribut u naslovu Leksikona daje naglasak na pojačan udjel nacionalne građe, te da se građa univerzalne naravi donosi i sagledava s prevladavajućega hrvatskog stajališta.

Hrvatski opći leksikon obrađuje:

  • vlastita imena osoba koja su se istakla svojim životom i/ili svojim djelima kao znanstvenici i pisci, kao dobitnici Nobelove nagrade, kao vladari i političari, kao pape i drugi crkveni i vjerski velikodostojnici, kao sveci i svetice, kao povijesni ili legendarni junaci itd.
  • imena naroda i različite ljudske skupine (etničke, vjerske itd.), koje su dale osobito vrijedan prilog svjetskoj kulturi te malo narodi i zajednice koji su zanimljivi zbog svojeg društvenog ustroja ili osebujne civilizacije
  • zemljopisna imena (imena gradova i naselja u svijetu i Hrvatskoj, imena mora i otoka, rijeka i jezera, planina i nizina, država i pokrajina)
  • povijesni događaji, politička, vjerska, ideološka, društvena, umjetnička i druga gibanja ili smjerovi (npr. križarski ratovi, boljševizam, barok i sl.)
  • stručni nazivi, od suvremenih znansvenih termina biokemije i nuklearne fizike do pučkih naziva alata, građevina ili običaja.

Privlačnim izgledom, poučnim i zabavnim sadržajem, najnovije izdanje Hrvatskoga općeg leksikona odgovara potrebama korisnika s početka 21. stoljeća.

Podaci o leksikonu uredi

Glavni urednik Hrvatskog općeg leksikona (2012): Mladen Klemenčić

  • Glavni urednik: August Kovačec / Mladen Klemenčić
  • Broj članaka: 52 000/50 000
  • Broj stranica: 1152 / 1550
  • Broj ilustracija 96 000 / 10 000

Izvori uredi

Vanjske poveznice uredi