Hrvatsko-osmanski ratovi

Hrvatsko-osmanski ratovi ili Osmansko-hrvatski ratovi je naziv za niz vojnih sukoba između Hrvatskog Kraljevstva (u Hrvatsko-Ugarskoj i u Habsburškoj Monarhiji) i Osmanskoga Carstva.

Detaljan prikaz turskih osvajanja u Hrvatskoj.

Selidbe u doba hrvatsko-osmanskih ratova

Događaju se sljedeće selidbe;

Selidbe za doba turskih prodora
Naseljavanje Srba i islamizacija nakon turskoga osvajanja Slavonije
 • Iz Pounja u Gradišće (južnočakavski i šćakavski ikavci) i Posutlje (kajkavizirani južnočakavci-->donjesutlanci)
 • Iz Like u Gradišće, Žumberak, Pokuplje, otoke i središnju Istru te enklave u Mađarskoj (svi srednječakavski ekavo-ikavci)
 • Iz sjeverne Dalmacije (južnočakavski ikavci i čakavizirani staroštakavski ikavci iz okolice Ljubuškog-->jugozapadni Istrani) u zapadnu Istru i na otoke
 • Iz zapadne Hercegovine, južnoga dijela (štakavski ikavci) u sjevernu Dalmaciju, otoke i Molise
 • Iz zapadne Hercegovine, sjevernoga dijela (štakavski ikavci) u sjevernu Dalmaciju, pa zapadnu Liku, pa Bačku
 • Iz JZ Bosne novoštokavizacija ikavskih čakavaca u Pounje (Bihać) i Posanje (Prijedor), Posavinu (Derventa) i Slavoniju
 • Iz istočne Bosne (šćakavski jekavci, Bošnjaci) u središnju Bosnu, Podravinu (Virovitica), Pounje (Kostajnica) i Baranju (Pečuh)
 • Iz sjeverne Bosne i Posavine po ostatku Slavonije, Srijem i Banat (šćakavski zatvoreni ekavci/ikavci, Šokci)
 • Iz Poneretlja (novoštokavski jekavci) na područja zapadne Bosne, središnje Slavonije (Osijek i Našice), Sjeverozapande Hrvatske (Bjelovar), istočne Like, Banovine (Glina) i sjeverne Dalmaciju, u primorje te preko Dubrovnika na Kosovo i u Boku
 • seoba kajkavaca (turopoljsko-posavski) na sjever pa nakon "naturalizacije" (dakle sa zagorsko-međimurskim) u Gradišće te seobe kajkavaca (turopoljsko-posavski) na istok (Banat), u kojemu se torlakiziraju/asimiliraju
Prikaz dijalektalnoga stanja prije i poslije hrvatsko-osmanskih ratova u Hrvatskoj i BiH

Općenito;

 • Iz Pounja se ide za Gradišće (južnočakavski i šćakavski ikavci) i Posutlje
 • Iz sjeverne Dalmacije se ide za Zapadnu Istru (južnočakavski i šćakavski ikavci)
 • Iz Istočne Like se ide na otoke, Istru i Gradišće (srednječakavski ikavoekavci)
 • Iz Zagore se ide na otoke (južnočakavski ikavci)
 • Iz zapadne Hercegovine se ide u Liku i sjevernu Dalmaciju, sve do Bačke (novoštokavski ikavci)
 • Iz JZ (i zapadne) Bosne se ide u Pounje, Posanje, južno Primorje, Posavlje, sve do Slavonije (novošćakavski ikavci)
 • Iz središnje Hercegovine se ide u zapadnu BiH te hr. granicu od Kostajnice do Knina i potezu u Slavoniji od Bjelovara do Osijeka i du primorje (novoštokavski jekavci)
 • Iz istočne BiH se ide u Slavoniju, Pounje i Baranju (starošćakavski jekavci)
 • Iz sjeverne BiH i južne Slavonije se ide prema zapadnoj Slavoniji, Srijemu i banatskim enklavama
 • Iz središnje BiH se ide prema Slavoniji (šćakavski ikavci)
 • Iz središnje HR (kajkavci) idu prema Gradišću ili Banatu

Nisu prikazane povratne migracije, poglavito muslimana s povlačenjem Otomanskoga carstva


Izvori

uredi
 • Kruhek, Milan: Granice Hrvatskog Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima, Povijesni prilozi, sv. 10 (1991.), str. 37-79
 • Šišić, Ferdo: Pregled povijesti hrvatskog naroda 600. – 1526.