Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa – HDKI, hrvatska strukovna udruga kemijskih inženjera i tehnologa, kemičara, fizičkih i pravnih osoba. Djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište joj je u Zagrebu, Berislavićeva 6/I.[1]

Godine 1878. osnovan je Klub inžinirah i arhitektah. 1928. godine osnovana je sekcija pri klubu, zvana Klub kemičara od koje je nastao današnji HDKI. Sekcija je 1952. promijenila ime u Društvo kemičara i tehnologa Hrvatske. Današnje ime nosi od 1992. godine.[2]

Članove okuplja radi unaprjeđenja kemijsko-inženjerske i srodnih struka. Radi na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti i njihove primjene u praksi. Prati razvoj znanosti, tehnike i tehnologije, daje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima, o planiranju izgradnje, uređivanju prostora i čuvanju čovjekova okoliša. Potiče svekolike inženjerske djelatnosti radi postizanja optimalnog tehničkog i gospodarstvenog razvitka, blagostanja, sigurnosti, zdravlja, očuvanja okoliša i kvalitete društva. Pomaže i potiče inženjere pri stručnom usavršavanju i organiziranju odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja. Njeguje i razvija etiku inženjerskog poziva. Potiče, uređuje i izdaje znanstvene i stručne publikacije. Svoje ciljeve HDKI ostvaruje organiziranjem kongresa, skupova, susreta, savjetovanja, seminara, kolokvija, okruglih stolova, tribina([3]), predavanja, razgovora i drugih načina okupljanja članova.[1] HDKI i Hrvatsko kemijsko društvo svake godine održavaju hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem, počevši od 1994. godine.[4] Izdaje časopis Kemija u industriji[5] (od 1951.) i od 1987. godine. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Članom je Europske federacije za kemijsko inženjerstvo (EFCE) i Europske polimerne federacije (EPF) od 1993. godine.[2]

Izvori Uredi

  1. a b HDKI O nama (pristupljeno 22. veljače 2020.)
  2. a b Hrvatska enciklopedija Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Leksikografski zavod Miroslav Krleža (pristupljeno 22. veljače 2020.)
  3. Npr. Hrvatsko kemijsko društvo - Split u suradnji s Udrugom kemijskih inženjera i tehnologa Split održalo je svoj 211. kolokvij. Kolokvij je održan 27. veljače 2019. Poziv i sažetak Hrvatsko kemijsko društvo Podružnice: HKD - Split (pristupljeno 22. veljače 2020.)
  4. Hrvatsko kemijsko društvo 26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera 2019., 12. listopada 2018. (pristupljeno 22. veljače 2020.)
  5. Fakultet za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju O časopisu Kemija u industriji (pristupljeno 31. siječnja 2020.)

Vanjske poveznice Uredi