Hrvatsko srce

Hrvatsko srce je HSS-ova organizacija žena.

Logotip Hrvatskog srca, HSS-ove organizacije žena.

Osnovala ju je 20-ih godina 20. stoljeća Marija Radić.[1] Bila je jedna od HSS-ovih organizacija koje su odigrale veliku ulogu u emancipaciji žena. Te organizacije su bila osnivane radi "unapređenja žene i socijalno i kulturno", a i radi toga da bi se "kod naših žena probudilo svijest ravnopravnosti žene s muškarcem" i radi "propagiranja ženskog prava glasa".[2]

Rad Hrvatskog srca obnovljen je 1998. godine. [1]

Ova organizacija "kroz žensku populaciju promovira interes stranke te se zalaže za bolji položaj žena u društvu i politici. Neka od područja interesa i djelovanja su ravnopravnost spolova, ljudska prava, edukacija žena za politički rad, zaštita zdravlja, materinstva, doma i obitelji, zaštita tradicije te očuvanje narodnog stvaralaštva i običaja."[3]

Područja interesa i djelovanja Hrvatskog srca su:[4]

  • edukacije i radionice iz područja zaštite zdravlja, materinstva, doma i obitelji
  • edukacije, radionice i zalaganje za ravnopravnost spolova i ljudska prava (ženska prava)
  • edukacije i radionice za socijalna pitanja i problema nasilja u obitelji
  • edukacije, radionice i tribine žena za bolji politički rad
  • edukacija i zalaganje žena kod zapošljavanja i samozapošljavanja
  • očuvanje tradicije, narodnog stvaralaštva i običaja (kultura i moralna vrijednost)
  • suradnja sa ostalim asocijacijama unutar HSS-a
  • suradnja sa udrugama građana i organizacija sa sličnim ciljem djelovanja
  • humanitarni rad na svim područjima djelovanja
  • zalaganje za boljim i kvalitetnijim položajem žena u društvu, politici i t.d.

IzvoriUredi