ISO 3166-1 je ISO standard koji sadrži popis kodova imena država i zavisnih oblasti.