Ignac Beyschlag

Beyschlag (Bejschlag, Beischlag), Ignac (Ignatius), mjernik i kartograf Varaždinske županije, kraj 18. i početak 19. st. Promjene u gradu Varaždinu koje su nastale do kraja 18. st. zabilježene su na njegovim planovima. Izvornici se čuvaju u Gradskom muzeju i Povijesnom arhivu u Varaždinu te Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

Djela uredi

  • Plan posjeda uz Dravu, Otok, 1792.
  • Karta Varaždinske županije (Comitatus Varasdiensis). 1801.
  • Mapa cijelog teritorija grada Varaždina, 75×77 cm. 1807.
  • Mapa civilnog teritorija Varaždina, 95×53 cm. 1807.
  • Mapa varaždinskih teritorija između poštanskih cesta, 113×48 cm. 1807.
  • Plan Varaždina, 99×64 cm. 1807.

Literatura uredi

  • M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993, str. 251.
  • M. Lapaine, I. Tunjić, N. Frančula: Hrvatski kartografi u doba starih izmjera na području uže Hrvatske i Slavonije. Geodetski list 1997, 1, str. 60.
  • M. Rezo: Kartografija i kartografi u Varaždinu, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1999.