Igor Gostl (Split, 23. svibnja 1938.Zagreb, 20. rujna 1999.), hrvatski filolog i leksikograf [1][2]

Životopis

uredi

Rodio se u Splitu. Završio klasičnu gimnaziju u rodnom gradu. Diplomirao u Zagrebu engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Poslije studija radio kao nastavnik u Splitu. Otišao je u Zagreb gdje je radio u Institutu za strane jezike Narodnoga sveučilišta, gdje je predavao engleski i talijanski jezik te objavio i sudjelovao u pisanju dvaju udžbenika engleskoga jezika i vodio nakladničku djelatnost. Magistrirao je u Zagrebu tezom John Dryden kao kritičar. Specijalizirao se na Sveučilištu u Leicesteru kao stipendist Britanskoga savjeta za kulturne veze (British Councila). U Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« zaposlio se 1977. godine. Ondje je obnašao uredničke i upravne dužnosti. Doktorirao u Zagrebu 1982. godine tezom O nekim sociolingvističkim aspektima višejezičnih izdanja Enciklopedije Jugoslavije. Stručnim tajnikom Enciklopedije Jugoslavije, urednikom njezinih inojezičnih izdanja, pomoćnikom glavnog urednika Hrvatske enciklopedije (od 1991.), članom Uredničkoga kolegija Hrvatske enciklopedije (od 1997.)[1][2]

Suradnik u dvama odborima Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, onima što se bave leksikografskom problematikom. Predavao je studentima Filozofskoga fakulteta, Hrvatskih studija i Zagrebačke škole za strane slaviste.[2]

Napisao prinose za enciklopedije i leksikone, objavio studije iz leksikologije, leksikografije, onomastike, povijesti filologije i hrvatske kulturne povijesti, povremeno i prijevode. Od kolega u struci razlikovao se što se posebno bavio teorijom leksikografije i enciklopedike, posebno je proučavao povijest leksikografije kao takve, bavio se životopisima hrvatskih leksikograf (proučavao je Belostenčevo, Crijevićevo, Habdelićevo, Jakobovićevo, Jambrešićevo, Jurinovo, Kašićevo, Katančićevo, Lalangueovo, Lanosovićevo, Mažuranićevo, Mikaijino, Parčićevo, Patačićevo, Relkovićevo, Ritter-Vitezovićevo, Stullijevo, Šitovićevo, Šulekovo, Tadijanovićevo, Tanzlingher-Zanottijevo, Užarevićevo, Voltićevo, Vrančićevo, Zochovo konkretno leksikografsko djelo), bavio se problematikom oko preizdavanja starih izdanja, oko objavljivanja rukopisnih djela, i kritičke redakcije starih leksikografskih priloga. Preizdao je dva sveska nedovršene Zoch-Mencinove Hrvatske enciklopedije, izdane u Osijeku.[2][3]

Djela

uredi

Napisao:[1][2]

  • U Novim Dvorima (o banu J. Jelačiću, 1990.)
  • Zagrebački perivoji i promenade (1994.)
  • Bogoslav Šulek, otac hrvatskoga znanstvenoga nazivlja (1995.). Sslovački prijevod: Bohuslav Šulek, otec chorvátskej odbomej terminológie, Záhreb, Spoločnost’ chorvátsko-slovenského priatel’stva, 1997.
  • Najsjajnija zagrebačka predstava, 1996.
  • Dragutin Antun Parčić i njegovo filološko djelo, 1998.

Priredio i komentarima popratio:

  • Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj 1848 (I–II, 1994. – 98.), Memoari Josipa Neustätera[1]

Suautor kasete English for You Instituta za strane jezike u Zagrebu.[4]

Izvori

uredi
  1. a b c d Hrvatska enciklopedija Igor Gostl, Leksikografski zavod Miroslav Krleža (pristupljeno 24. veljače 2018.)
  2. a b c d e Leksikografski zavod Miroslav Krleža Arhivirana inačica izvorne stranice od 29. srpnja 2020. (Wayback Machine) Dalibor Brozović: In memóriám - Igor Gostl (1938.-1999.), Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, knj. 9, Zagreb, 2000., str. 222 (pristupljeno 24. veljače 2018.)
  3. Leksikografski zavod Miroslav Krleža Arhivirana inačica izvorne stranice od 29. srpnja 2020. (Wayback Machine) Dalibor Brozović: In memóriám - Igor Gostl (1938.-1999.), Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, knj. 9, Zagreb, 2000., str. 221 (pristupljeno 24. veljače 2018.)
  4. Discogs Igor Gostl (pristupljeno 24. veljače 2018.)

Vanjske poveznice

uredi