Ilovička vrata

morski tjesnac u Hrvatskoj

Ilovička vrata su morski tjesnac u Jadranskom moru.

Ilovička vrata; pogled s južnog dijela Lošinja. Lijevo je otok Sveti Petar, a desno Ilovik

Dobila su ime po mjestu Iloviku, jer se došavši s otvorenog mora, prolazeći kroz njih dolazi do mjesta Ilovika.

Pružaju se u pravcu jugozapad – sjeveroistok.

Sa sjeverozapadne strane ih omeđuje otok Lošinj.

Sa jugoistočne strane ih omeđuje otok Ilovik.

Sa sjeveroistočne strane su omeđena otocima Kozjakom i Svetim Petrom.

Sa jugozapadne strane nema prave prirodne međe, ali se za približnu među može uzeti spojnica rt Kornu na Lošinju – rt Nozdre na Iloviku.

Koordinate: 44°28′10″N 14°32′00″E / 44.46944°N 14.533333°E / 44.46944; 14.533333