Imota

Imota je naziv starohrvatske županije, kako se pojavljuje u spisu De administrando imperio.[1]

Pokrivala je područje današnjeg Imotskog polja s bližim susjedstvom, te se protezala u unutrašnosti od Biokova na istok do Neretve, a na sjever do Čvrsnice, dok je uz obalu (od Neretve do Cetine) bila Paganija. Na istoku je ova županija graničila sa Zahumljem, a na zapadu i sjeveru sa županijom Cetinom.

Po Imoti je gradić Imotski, koji joj je i bio sjedište, dobio ime.

Naziv se zadržao i danas. Imenica Imoćanin ne označava samo stanovnika grada Imotskog, niti samo stanovnika Imotskog polja, nego i za stanovnike susjednih područja, od Biorina do Rašćana dužinom te od Grabovca do Vinjana širinom. Ipak, ne i za sva područja koja je Imota nekad obuhvaćala.

IzvoriUredi

  1. hr.wikisource.org, prijevod Nikole Tomašića, Njihova je zemlja bila podijeljena u 11 županija a to su: Hlebiana, Tzenzena, Emota, Pleba, Pesenta, Parathalassia, Brebere, Nona, Tnena, Sidraga, Nina, a njihov ban ima (u vlasti) Kribasan, Litzan, Goutzeska., pristupljeno 30. srpnja 2018.