Indoeuropljani

Indoeuropljani - Ime narodima koji se služe jezicima indoeuropske jezične porodice, i čije se porijeklo traži u hipotetičkim Proto-Indoeuropljanima koji su se služili proto-indoeuropskim jezikom. U 2. tisućljeću prije Krista događaju se velike migracije širom svijeta, koje su prema britanskom povjesničaru Robertu Gravesu izazvale klimatske promjene. Točna lokacija indoeuropskih predaka u stručnim krugovima još je pod debatom. Spominje se među ostalima, da su obitavali u području Kirgistana i Uzbekistana. Utvrđeno je međutim da su svi potomci Proto-Indoeuropljana obožavali brojna, striktno antropomorfna božanstva koncentrirana oko groma (Perun, Zeus, Jupiter, Indra, Odin). Migracije Proto-Indoeuropljana odvijale su se u dva smjera. Jedna se odvijala u smjeru zapada, druga je tekla južno. Njihovi jezici prema nazivima za brojku 100, podijeljeni su na centum i satem jezike. Centum (kentum) jezici su italički, helenski, germanski, keltski, anatolski i toharski. Satem obuhvaća slavenske, indoiranske, armenske, albanski i baltičke jezike.

Indoeuropski narodiUredi

Anatolijski narodiUredi

Anatolijski narodi naseljavaju područje Anatolije od prije nekih 4000 godina, odnosno nestankom prastanovnika Hata koje su zamijenili na sceni Hetiti. Hetitsko kraljevstvo trajalo je između 1660. i 1190. prije Krista. U kasnijem periodu javljaju se civilizacije naroda Urartu (860. – 580. pr. Kr.)koji su govorili jezik blizak semitskom i Frigijaca (750-300. pr. Kr.) Predstavnici su im:

Vanjske poveznice

Baltički narodiUredi

Baltički narodi ili Balti naseljeni su u području uz Baltičko more. Danas su se očuvali samo Litvanci i Letonci. Porodicu predstavljaju:

Vanjske poveznice

Germanski narodiUredi

Germani su danas podijeljeni na niz naroda od kojih gotovo svi imaju vlastite države. Predstavnici ove grupe su: Nijemci, Flamanci (U Belgiji), Luksemburžani, Austrijanci, Danci, Englezi, Norvežani, Šveđani, Nizozemci, Ferojci (s Ferojskih otoka), Frizi, Buri ili Afrikaneri

Helenski narodiUredi

Jedini današnji potomci helenskih naroda su današnji Grci. Od starih plemena najveći su bili Ahejci, Jonjani, Dorani i Eoljani.

Indoiranski (Arijski) narodiUredi

Indoarijski narodiUredi

U ovu skupinu spadaju Bengalci, Kašmirci, Marati, Pandžabi, Kašmirci, Sindi, Radžputi, Singalezi. Potomci su starog naroda Arijaca koji su jednim dijelom naselili Indiju a drugim Iransku visoravan.

Iranski narodiUredi

Afganci (Paštuni), Bahtijari, Baludži, Gilani, Kurdi, Luri, Mazanderani, Oseti, Perzijanci, Tadžici, Tališi, Tati, Zaza.

Keltski narodiUredi

Kelti su danas jedna od najmanjih grana Indoeuropljana ali s velikom i značajnom ulogom u povijesno doba. Danas je od njih preostalo svega nekoliko naroda od kojih su najznačajniji i najbrojniji Irci, Velšani i Škoti na Britanskom otočju i Bretonci u Francuskoj. Kelti Stara značajna plemena bila su: Arverni, Boji (Boii), Briganti (Brigantes), Eduanci (Aedui), Durotriges, Eravisci, Helvećani (Helvetii), Iceni, Nervijci (Nervii), Parisii, Skordisci (Scordisci), Tectosages, Tolistobogii, Trinovanti (Trinovantes), Trocmi, Venetii, Volci (Volcae).

Vanjske poveznice

Romanski narodiUredi

Romanski narodi ili Romani javljaju se kroz povijest romanizacijom domorodačkih plemena i naroda s područja Rimskog Carstva. Njihovi današnji predstavnici su: Talijani, Francuzi, Rumunji, Arumunji (Vlasi, od više etničkih grupa), Španjolci, Portugalci, Katalonci, Galjegi (Galicijci), Valonci, Moldavci, Retoromani, Korzikanci; stari narodi: Latini, Osci, Umbri.

Slavenski narodiUredi

Slaveni su velika grana Indoeuropljana koja se dalje dijeli na više ogranaka, to su: Istočni: Bjelorusi, Rusi, Ukrajinci i Rusini (Ruteni) u koje se ubrajaju i Lemki, Bojki i Huzuli. Ime posljednjim ime znači 'razbojnici'.

Zapadni: Poljaci (najveći), Česi, Slovaci, Moravci, Lužički Srbi (Milčani i Lužičani), Polapski Slaveni ili Polabljani (kojima pripadaju Abodriti ili Obodriti), Pomerjani (s Kašubima i Slovincima).

Južni: Bugari (s Pomacima), Makedonci (s Mijacima i Torbešima), Slovenci, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Crnogorci, Goranci.

Toharski narodiUredi

Proto-Tohari se prije 4000 godina kreću na područje Ukrajine, a oko 1000. prije nove ere nastavljaju dalje na istok prema Tarimskom bazenu u sjeverozapadnoj Kini. Oni su možda isti narod koji Kinezi zovu Yüeh-chi, kao i sama jezgra carstva Shakan. Jedini predstavnici su Toharci (grčki Tókharoi; sanskrit: Tukhāra; kineski: Tuholo)

Vanjske poveznice

Ostale izolirane grupeUredi