Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Infinitiv je osnovni, rječnički oblik glagola i jedan od neodređenih glagolskih načina. U hrvatskom se jeziku tvori dodavanjem nastavaka na -ti ili -ći na infinitivnu osnovu glagola. Neodređeni je glagolski oblik jer se ne zna u kojemu je vremenu i jer se ne može mijenjati kroz lica.

Primjeri:

uredi
Infinitivna osnova Glagolski pridjev radni Infinitiv
pek +ći peći
misli +ti misliti
  • dati
  • pisati
  • morati
  • htjeti
  • peći
  • ići
  • moći
  • postići