Intel 8080 je 8-bitni mikroprocesor kojeg je razvila američka tvrtka Intel, i koji je bio pušten u prodaju 1974. Ovaj 8-bitni mikroprocesor je jako utjecao na razvoj računarske industrije, prvenstveno operacijskog sustava CP/M. I dan danas (2007.) inačice ovog mikroprocesora koriste se u industrijske svrhe kao kontroleri za industrijske procese, ili u proizvodima široke potrošnje. Intel 8080 je utjecao na razvoj drugih Intelovih mikroprocesora, kao i na razvoj mikroprocesora Zilog Z80.

Tehnički podatci uredi

Raspored iglica

Broj Iglice Signal Vrsta Opaska
1A10 IzlazAdresna Sabirnica 10
2GND -Uzemljenje
3D4 Dvosmjerna Dvosmjerna podatkovna sabirnica.
  • D0
  • D1
  • D2
  • D3
  • D4
  • D5
  • D6
  • D7
4D5
5D6
6D7
7D3
8D2
9D1
10D0
11-5 V -Negativno napajanje -5 V. Ovo napajanje se prvo mora spojiti ili zadnje napajanje koje se otpušta. Inače ako je drugačije, procesor će se oštetiti.
12R UlazReset, prisiljava da se izvršavaju naredbe na adresi 0000h
13DMA UlazZahtjev za izravni pristup memoriji
14INT UlazZahtjev za prekidom
15CLC2 UlazDruga faza unutrašnjeg sata
16ACK INT IzlazKoristi se za potvrđivanje prekida.
17RD IzlazSignalna igla za čitanje podataka iz memorije ili na ulazu
18WR IzlazSignal za čitanje podataka u memoriju ili na ulazu
19S Izlaz
205 V-Napajanje + 5 V

21ACK DMA IzlazPotvrda izravnog pristupa memoriji
22CLC1 UlazPrva faza unutrašnjeg sata
23RDY UlazČekanje
24WAIT IzlazWait procesor je u fazi čekanja
25A0 Izlaz Adresna sabirnica
26A1
27A2
2812 V -Napajanje 12 V
29A3 Izlaz Adresna sabirnica
30A4
31A5
32A6
33A7
34A8
35A9
36A15
37A12
38A13
39A14
40A11