Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa. U okviru interne medicine postoji nekoliko grana medicine:

Nedovršeni članak Interna medicina koji govori o medicini treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.