Irena Podvorac

Irena Podvorac (Zagreb 1977.), hrvatska likovna umjetnica.

Diplomirala je kiparstvo 2000. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 1999. godine, provela je semestar na sveučilištu Indiana u Pennsylvaniji u SAD-u.

Sudionica je skupnih izložaba od 1998., a samostalno je izlagala od 2000. godine, i do kolovoza 2006. je imala desetak izložbi.

Zadnja izložba joj je bila Mačkoglumište 2, na Kastafskom kulturnom letu 2005.

Članica je HDLU-a, ULS-a i ULUPUH-a.