Istigfar

islamski ibadet

Istigfar (ar. استغفار, istiḡfār, "traženje od Boga za oprost"), u islamu je traženje od Alaha oprosta za grijehe. U islamskoj vjeri istigfar je učinkovit lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, razne bolesti i zdravstvene probleme. Alahov Poslanik je zapovijedio u svim pridogama izgovarati Estagfirullah govoreći da treba od Alaha tražiti oprost (magfiret) i pokajati se (tevba), navodeći svoj primjer gdje svakog dana od Alaha zatraži oprost i po sto puta. Alahov Poslanik je rekao da ko mnogo puta napravi istigfar, Alah će mu naći izlaz iz svake tjeskobe, riješiti mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se ni ne nada.[1] Opći oblik istigfara je Estagfirullah ve etubu ilejhi!.[2] Muslim kaže muslimanima da čine pokajanje (tevbu) i istigfar (traženje oprosta) Alahu, jer ju on čini tevbu u jednom danu sto puta. Tevba znači pokajati se Alahu za počinjeni grijeh. U osnovi je preporučeno (mustehab) činiti istigfar, jer čovjek može tražiti oproste za grijehe a da nije ili ne zna da je počinio grijeh. S tim da istigfar može biti vadžib, a to je kada čovjek počini određeni grijeh, na što se odnose mnogi ajeti gdje je došla zapovijed od Alaha da vjernici čine istigfar. Muslimanima je zabranjeno činiti istigfar za nevjernike (kjafire), makar oni bili i bliska rodbina: "Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce...". Najbolje doba dana za činjenje istigfara je zadnja trećina noći, zatim nakon svakog počinjenog grijeha te u starosti i pred smrt.[3] Alah želi da činimo istigfar jer je Alah El-Gafûr i El-Gaffâr, On čini da ljudi vide kod osobe ono najljepše i najbolje, a pokriva sramote i grijehe koje čovjek potajice čini, jer je Alah Er-Rahȋm - Milostivi Gospodar koji prašta grijehe i samilostan je.[4] Tko kaže sejjidul istigfar ujutro čvrsto vjerujući u riječi ovog prvaka istigfara, te umre tog dana prije nego omrkne, postaje stanovnik Dženeta, ako ga izgovori tijekom noći čvrsto uvjeren u te riječi i umre prije nego svane i on je od stanovnika Dženeta. Hadis je zabilježio Buharija u svom Sahihu.[5] Čovjeku koji uzima abdest propisano je da na kraju istigfarom zapečati abdest, jer je najbolja završnica svih dobrih djela – tevba i istigfar.[6]

Izvori

uredi
  1. (boš.) IKB Berlin Činimo puno istigfar - Islamski šarti (pristupljeno 10. veljače 2020.)
  2. (boš.) Akos.ba Istigfar – javna tajna rješenja svih problema 20. svibnja 2019. (pristupljeno 10. veljače 2020.)
  3. (boš.) Zvanična stranica dr. Zijad Ljakić ČINJENJE ISTIGFARA (njegovi izrazi, vrijeme i situacije u kojima se čini) (pristupljeno 10. veljače 2020.)
  4. (boš.) Saff.baArhivirana inačica izvorne stranice od 23. veljače 2020. (Wayback Machine) Istigfar je mehlem kojim se čovjek liječi od otrova i bolesti grijeha 20. travnja 2019. (pristupljeno 10. veljače 2020.)
  5. (boš.) N-um.com Nemoj da zanoćiš niti da osvaneš bez ovih riječi (pristupljeno 10. veljače 2020.)
  6. (boš.) Minber.baArhivirana inačica izvorne stranice od 19. veljače 2021. (Wayback Machine) Admir Zekić: Istigfar je pečat svih ibadeta 20. kolovoza 2012. (pristupljeno 10. veljače 2020.)