Ivan Matijašić

Matijašić, Ivan, liječnik, kirurg ( Pazin , 5.II.1916. – Pula , 29.I.2001.). Medicinski fakultet završio u Perugii (Italija), a kao mlad liječnik službovao je u Pazinu, na Lošinju, u Rijeci te u Općoj bolnici u Puli. Surađivao je s NOP-om,

Ivan Matijašić, (Pazin, 8. veljače 1916.Pula, 29. siječnja 2001.), hrvatski kirurg.

Životopis

uredi

Rođen u Pazinu. Medicinski fakultet završio u Perugi (Italija), a kao mlad liječnik službovao je u Pazinu, na Lošinju, u Rijeci te u Općoj bolnici u Puli. Surađivao je s NOP-om, a u rujnu 1943. osnovao je i vodio partizansku bolnicu u Pazinu i Gologorici.[1]

Uhićen je 25. listopada 1943. i odveden u koncentracijski logor Dachau. Nakon povratka radio u Pazinu do 1948., kada je prešao na kirurški odjel Opće bolnice Pula. Završivši specijalizaciju iz kirurgije u Zagrebu, 1962. je imenovan voditeljem kirurškog odjela pulske bolnice. Organizirao je i poboljšao medicinski rad i službu na odjelu. Utemeljio je jedinicu intenzivnoga liječenja bolesnika, preustrojio službu na odsjeke: traumatologija, abdominalna kirurgija, urologija; poticao rad transfuziologije, službe za patologiju, laboratorija i rendgenologije. U kirurgiji je uveo jednoslojno šivanje (jednoslojni šav) u cijeloj dužini probavne cijevi, a izvodio je transplantacije kože kod opeklina od više donatora. Pokazivao je zanimanje za akupunkturu i hipnozu u kirurgiji. Usavršio je kirurgiju šake i provodio vaskularne torakalne i neurokirurške zahvate, pa i one iz dječje kirurgije. Utemeljio je laboratorij za eksperimentalna istraživanja na pokusnim životinjama, poštujući sve etičke norme pri takvim postupcima. Više je godina radio u inozemstvu (Libija, Njemačka).[1]

Literatura

uredi

Literatura za izradu članka:.[1]

  • V. Vendler, Služba za kirurške bolesti, Povijest, Zbornik zdravstva u Puli, Pula 1967
  • I. Povrzanović, Prim. Dr. Ivan Matijašić, Liječnički vjesnik, 2001, 7–8.

Izvori

uredi
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Istrapedije (http://www.istrapedia.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Istrapedia.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2023072610005239.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.
  1. a b c Istrapedia I. Rudelić: Matijašić, Ivan (pristupljeno 22. srpnja 2016.)