Ivan Sondi

Ivan Sondi (Pitomača, 1965.), hrvatski geolog, član suradnik HAZU od 2016. godine.[1]

ŽivotopisUredi

Rođen je u Pitomači 1965. godine. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1990. godine (studij geologije), magistrirao 1993. godine (interdisciplinski studij oceanologije), a doktorirao 1995. godine (geologija). U razdoblju 1997. – 2003. godine Ivan Sondi, kao poslijedoktorand, a kasnije i znanstveni suradnik, boravio je i radio na Sveučilištu Clarkson (Clarkson University) u SAD-u. Danas je Ivan Sondi redoviti profesor Rudarsko--geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor Instituta Jožef Stefan u Ljubljani. Bavi se istraživanjima u području mineralogije okoliša, geokemije i sedimentologije, ponajprije formiranjem nanominerala i mineralnih nanočestica i njihovom ulogom u biogeokemijskom kruženju tvari u prirodnom okolišu. Prof. Sondi istražuje i procese biomineralizacije karbonata na nanorazini. Najcitiraniji je hrvatski geoznanstvenik i do sada je publicirao 40 znanstvenih radova u renomiranim međunarodnim časopisima, koji su citirani više od 3.500 puta (Scopus). Suautor je i 9 poglavlja u knjigama i suizumitelj (co-inventor) pet patenata (US, EP i WPO). Profesor Sondi voditelj je većeg broja međunarodnih i domaćih znanstvenoistraživačkih projekata. Dobitnik je Nagrade HAZU za najviša znanstvena dostignuća u Republici Hrvatskoj u području prirodnih znanosti i matematike za 2008. godinu. Član je Znanstvenog vijeća za prirodoznanstveno istraživanje Jadrana HAZU.[1]

IzvoriUredi

  1. a b HAZU Novi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti str. 18 (pristupljeno 6. travnja 2020.)
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (http://info.hazu.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.