Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1913.

Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1913. održani su 16. i 17. prosinca 1913. Tada je bilo 209,618 muških birača s pravom glasa. Prema popisu stanovništva od 31. prosinca 1910., Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija je imala 2,621.954 stanovnika.

Ban Slavko Cuvaj je raspustio Sabor 27. siječnja 1912., 4. travnja Cuvaj je suspendirao Ustav, a sljedećeg dana je proglašen namjesnikom (komesarem) Kraljevstva. Tijekom sljedeće godine na njega su pokušana dva atentata, što je dovelo do njegove ostavke. Ivan Skerlecz je proglašen banom 27. studenog 1913. te je nakon dogovora ugarske vlade i HSK sazvao izbore za 16. i 17. prosinca.

Novi saziv Sabora za predsjednika Sabora je izabrao Bogdana Medakovića, J. Dr., dok za potpredsjednike su izabrani Petar Magdić, J. Dr. i Edmund Lukinić, J. Dr.

Rezultati

uredi
 
Sabor 1914.
 
Grof Tisza ulazi u sabornicu s banom Skerleczom i ministrom za Hrvatsku, grofom Pejačevićem, 1914.
 
Narod pred Saborom oduševljeno pozdravlja odluku o raskidu veza s Austro-Ugarskom 29. listopada 1918.
 
Hrvatski Sabor, 29. listopada 1918.

Zahvaljujući izbornoj geometriji, Hrvatska pučka seljačka stranka s 12.917 glasova dobila je tek 3, a Srpska samostalna stranka s 11.704 glasača čak 17 zastupničkih mandata.[1] Daljnjom usporedbom stranačkih rezultata, ali ovaj put na unutarstranačkoj razini, nameće se još jedan nerazmjer.[1] Hrvatska članica Hrvatsko-srpske koalicije s 30.343 glasa ostvarila je 3 mandata više od srpske, koja je imala 11.704 glasača.[1] Srpski zastupnici Mišćević, Pribićević, Krajnović i Budisavljević - njih četvorica - zajedno su dobili 1.062 glasa, što im je omogućilo četiri saborska mandata, za razliku od pravaša M. Uroića, koji je osvojio 1.138 glasova i nije osvojio mandat.[1]

Podatci prema[2]

Zbirni izborni rezultati
Stranke i koalicije Glasova Glasova % Broj zastupnika Broj zastupnika %
(Hrvatsko-srpska koalicija) 43.645 39,09 48 54,55
 • Hrvatska samostalna stranka
 • (29) 32.95
 • Srpska samostalna stranka
 • (17) 19,32
 • Kandidati koalicije izvan stranaka
 • (2) 2,27
  Kršćansko-socijalna stranka prava 15.834 14,18 9 10,23
  unionisti izvan stranaka/Staromađaroni 15.616 13,99 12 13,64
  Starčevićeva stranka prava 14.446 12,94 11 12,50
  Hrvatska pučka seljačka stranka 13.024 11,66 3 3,41
  pravaši izvan stranačkih klubova 3.076 2,75 3 3,41
  nezavisni saborski klub/Osječani 2.153 1,93 2 2,27
  Srpska narodna radikalna stranka 3.234 2,90 0 0,00
  Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije 626 0,56 0 0,00
  Ukupno 111.654 100,00 88 100,00
  odaziv 111.654 53,27
  registriranih birača 209.618
  Pobjednici po kotarima[3]
  Izborni kotar Zastupnik Stranka Napomena
  Bakar Makso Rošić Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvjetnik
  Biškupec Josip Milković frankovci trgovac
  Bjelovar Josip Werklein Hrvatsko-srpska koalicija ljekarnik
  Bošnjaci Đuro Šurmin Hrvatsko-srpska koalicija ph. dr., uni. prof.
  Brlog Srđan von Budisavljević Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvjetnik
  Brod Vladimir Prebeg Stranka prava (frankovci) dr. iur., odvj.
  Cerna Mirko Kutuzović Hrvatsko-srpska koalicija zemljoposjednik
  Čazma Vinko Lovreković Hrvatska pučka seljačka stranka gradonačelnik
  Dalj Josip barun von Rajačić Hrvatsko-srpska koalicija zemljoposjednik
  Daruvar Mijo Ettinger župnik
  Delnice Fran Serafin Križ Hrvatsko-srpska koalicija trgovac
  Donja Stubica Marko Novosel Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Donji Miholjac Franjo Poljak Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur.
  Draganić Gustav Modrušan Stranka prava[4] (Hrv.-srp. koalicija) ljekarnik
  Dugo Selo Marko Mileusnić složni pravaši zemljoposjednik
  Đakovo Ivan Ribar Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Garčin Dragutin von Hrvoj[5] Hrvatsko-srpska koalicija (milinovci) odvj.
  Glina Nikola Ercegovac Hrvatsko-srpska koalicija protoprezbiter
  Gospić Vinko Krišković Hrvatska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija) dr. iur., uni. prof.
  Gračac Đuro Miščević Hrvatsko-srpska koalicija trgovac
  Hercegovac Većeslav Wilder Hrvatsko-srpska koalicija novinar
  Hrtkovci Giga Jović Hrvatsko-srpska koalicija župnik
  Ilok Gavro Manojlović[6] Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., uni. prof.
  Irig Anatolije Janković vanstranački unionisti arhimandrit
  Ivanec Cezar Akačić (milinovci) ljekarnik
  Jastrebarsko Vojislav Kempf (milinovci) geometar
  Karlobag Ivan Peršić (milinovci) novinar
  Karlovac Edmund Lukinić Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Karlovci Lazar Sekulić vanstranački unionisti dr. iur., tajnik patrijaršije i srpskog narodno-crkvenog sabora
  Klanjec Dragutin von Hrvoj[5] (milinovci) odvj.
  Kloštar Petar Majer (milinovci) dr. iur., odvj.
  Koprivnica Stjepan Zagorac (milinovci) župnik
  Korenica Svetozar Pribićević Srpska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija) novinar
  Kostajnica Dušan Peleš Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Krapina Stjepan Cerovac Hrvatsko-srpska koalicija župnik
  Križ Ivo Frank Kršćansko-socijalna stranka prava (frankovci) dr. iur., odvj.
  Križevci Fran Novak frankovci župnik
  Ludbreg Stjepan Radić Hrvatska pučka seljačka stranka novinar
  Martinci Stevan Simeonović-Čokić Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Mitrovica Dušan Popović Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Morović Svetislav Šumanović vanstranački unionisti dr. iur.
  Našice Teodor grof Pejačević von Verocze[7] Hrvatsko-srpska koalicija (vanstranački unionisti) dr. iur., tajni dvorski savjetnik
  Nova Gradiška Hinko Hinković Hrvatsko-srpska koalicija dr. iur., odvj.
  Novigrad Tomo Jalžabetić Hrvatska pučka seljačka stranka seljak
  Novi Marof Aleksandar Horvat Čista stranka prava (frankovci) dr. iur., odvj.
  Novska Josip Šilović Hrvatsko-srpska koalicija (vanstranački unionisti) dr. iur., uni. prof.
  Nuštar Mark Fedroczy von Fedrovec u. Borkovec vanstranački unionisti
  Ogulin Vladimir barun von Nikolić-Podrinski Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur.
  Osijek I Ante Pinterović vanstranački unionisti dr.iur., odvj.
  Osijek II Ivan Rikard Kraus Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., industrijalac
  Otočac Živko Petričić (milinovci) dr.iur., odvj.
  Pakrac Milenko Marković Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., odvj.
  Perušić Stjepan von Vučetić frankovci župnik
  Petrinja Aleksandar Badaj Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur.
  Pisarovina Franjo von Kufrin župnik
  Plaški Bogdan Medaković Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., odvj., veleposjednik
  Požega Eduard Kurschner Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., odvj.
  Pregrada Vuk von Kiš frankovci dr.iur., odvj.
  Rijeka I nepopunjeno[8]
  Rijeka II nepopunjeno
  Ruma Marko grof Pejačević vanstranački unionisti veleposjednik
  Samobor Ante Pavelić (zubar) Starčevićeva stranka prava dr.med.
  Selce Bogoslav Mažuranić Hrvatsko-srpska koalicija dr.med.
  Senj Guido von Hreljanović Hrvatsko-srpska koalicija potpukovnik
  Sisak Grga Tuškan Hrvatsko-srpska koalicija
  Slatina Franjo Zbierchowski vanstranački unionisti dr.med.
  Slunj Matija Polić složni pravaši župnik
  Srb Petar Krajnović Hrvatsko-srpska koalicija župnik
  Stara Pazova Nikola Petrović vanstranački unionisti zemljoposjednik
  Sveti Ivan Zelina Mile Starčević Starčevićeva stranka prava dr.iur., odvj.
  Sveti Ivan Žabno Stjepan Pavunić frankovci župnik
  Šid Ladislav von Jankovich[9]
  Šimanovci Svetislav Popović Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., odvj.
  Udbina Pajo Obradović Hrvatsko-srpska koalicija župnik
  Valpovo Ivan Lorković Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., novinar
  Varaždin Ljubo Babić-Gjalski Hrvatsko-srpska koalicija književnik
  Velika Gorica Ivan Peršić (milinovci) novinar
  Vilić Selo Ivan Zatluka frankovci bankar
  Vinkovci Stjepan Tropsch vanstranački unionisti ph.dr.
  Virovitica Aladar grof Jankovich[10] vanstranački unionisti veleposjednik, tajni dvor. savjetnik
  Vojnić Vaso Muačević Hrvatsko-srpska koalicija zemljoposjednik
  Vrbovsko Petar Magdić Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., odvj.
  Vrginmost Bude Budisavljević Hrvatsko-srpska koalicija novinar
  Vuka Antun von Mihalovich Hrvatsko-srpska koalicija zemljoposjednik
  Vukovar Ivan Paleček Hrvatsko-srpska koalicija dr.iur., odvj.
  Zagreb I Gjuro Šurmin Hrvatska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija) ph.dr., uni.prof.
  Zagreb II Miroslav grof Kulmer Hrvatska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija) zemljoposjednik, dvorski komornik
  Zagreb III Janko Holjac Hrvatska samostalna stranka arhitekt, gradonačelnik
  Zemun Aleksandar von Rakodczay Hrvatsko-srpska koalicija (vanstranački unionisti) dr.iur., tajni dvor. savjetnik
  Zlatar Aurel Rauer Hrvatsko-srpska koalicija veleposjednik

  Virilisti

  uredi
  pozvani saborski zastupnici s osobnim pravom glasa - virilisti[11]
  Dostojanstvo Zastupnik napomena
  prelat Juraj Posilović zagrebački nadbiskup, tajni dvor. savjetnik
  prelat Ivan Krapac đakovački i srijemski biskup, tajni dvor. savjetnik
  prelat Miron Nikolić pakrački episkop
  prelat Mihael Grujić gornjokarlovački episkop, upravitelj karlovačke patrijaršije
  prelat Julije Drohobeczky križevački biskup
  prelat Rok Vučić senjski i modruški biskup
  prelat Blaž Švinderman vranski prior
  veliki župan Imbro von Hideghety srijemski veliki župan
  veliki župan Ivan barun Adamovich von Čepin virovitički veliki župan, dvor. komornik
  veliki župan Dragan vitez von Trnski požeški veliki župan
  veliki župan Teodor Bošnjak zagrebački veliki župan
  veliki župan Stjepan von Belošević varaždinski veliki župan
  veliki župan Vukašin Milanković ličko-krbavski veliki župan
  veliki župan Vinko barun von Zmajić modruško-riječki veliki župan
  veliki župan Juraj Dedović bjelovarsko-križevački veliki župan
  župan Ljudevit von Josipović turopoljski komeš, dr.med.
  velikaš Rudolf grof Chotek dvor. komornik
  velikaš Aleksandar grof Draskovich von Trakoštjan
  velikaš Ivan grof Draskovich von Trakoštjan tajni dvor. savjetnik
  velikaš Janko grof Draskovich von Trakoštjan
  velikaš Pavao grof Draskovich von Trakoštjan dvor. komornik
  velikaš Rudolf grof Erdody tajni dvor. savjetnik
  velikaš Stjepan grof Erdődy tajni dvor. savjetnik
  velikaš Aladar grof Jankovich von Priberd[10] tajni dvor. savjetnik
  velikaš Ladislav grof Jankovich von Priberd[9] dvor. komornik
  velikaš Heinrich grof Khuen von Belasi dvor. komornik
  velikaš Karl grof Khuen-Hedervary ugarski ministar-predsjednik u miru, dvor. komornik
  velikaš Gustav grof Normann-Ehrenfels tajni dvor. savjetnik
  velikaš Rudolf grof Normann-Ehrenfels dvor. komornik
  velikaš Franjo barun Ottenfels-Gschwind dvor. komornik
  velikaš Teodor grof Pejacsevich von Verocze[7] hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ministar, tajni dvor. savjetnik
  velikaš Geza barun Rauch von Nyek dr.iur.
  velikaš Pavao barun Rauch von Nyek ban Hrvatske, Slavonije i Dalmacije u miru, tajni dvor. savjetnik

  Ugarsko-hrvatski sabor

  uredi

  Sukladno Hrvatsko-ugarskoj nagodbi Hrvatski sabor je iz aktualnog saziva Sabora birao između svih zastupnika tri zastupnika u Dom Velikaša i 40 zastupnika u Zastupnički dom zajedničkog Ugarsko-hrvatskog državnog sabora.

  zastupnici Hrvatskog sabora u Domu velikaša[12]
  Izborni kotar Zastupnik Stranka
  Zagreb II Miroslav grof Kulmer Hrvatska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija)
  Petrinja Aleksandar Badaj Hrvatsko-srpska koalicija
  Vuka Antun von Mihalovich Hrvatsko-srpska koalicija
  zastupnici Hrvatskog sabora u Zastupničkom domu[13]
  Izborni kotar Zastupnik Stranka
  Varaždin Ljubo Babić-Gjalski Hrvatsko-srpska koalicija
  Petrinja Aleksandar Badaj Hrvatsko-srpska koalicija
  Glina Nikola Ercegovac Hrvatsko-srpska koalicija
  Daruvar Mijo Ettinger
  Senj Guido von Hreljanović Hrvatsko-srpska koalicija
  Srb Petar Krajnović Hrvatsko-srpska koalicija
  Osijek II Ivan Rikard Kraus Hrvatsko-srpska koalicija
  Gospić Vinko Krišković Hrvatska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija)
  Cerna Mirko Kutuzović Hrvatsko-srpska koalicija
  Požega Eduard Kurschner Hrvatsko-srpska koalicija
  Valpovo Ivan Lorković Hrvatsko-srpska koalicija
  Karlovac Edmund Lukinić Hrvatsko-srpska koalicija
  Ilok Gavro Manojlović[6] Hrvatsko-srpska koalicija
  Vrbovsko Petar Magdić Hrvatsko-srpska koalicija
  Pakrac Milenko Marković Hrvatsko-srpska koalicija
  Selce Bogoslav Mažuranić Hrvatsko-srpska koalicija
  Draganić Gustav Modrušan Stranka prava[4] (Hrv.-srp. koalicija)
  Vojnić Vaso Muačević Hrvatsko-srpska koalicija
  Ogulin Vladimir barun von Nikolić-Podrinski Hrvatsko-srpska koalicija
  Donja Stubica Marko Novosel Hrvatsko-srpska koalicija
  Udbina Pajo Obradović Hrvatsko-srpska koalicija
  Vukovar Ivan Paleček Hrvatsko-srpska koalicija
  Ruma Marko grof Pejačević vanstranački unionisti
  Našice Teodor grof Pejačević von Verocze Hrvatsko-srpska koalicija (vanstranački unionisti)
  Kostajnica Dušan Peleš Hrvatsko-srpska koalicija
  Osijek I Ante Pinterović vanstranački unionisti
  Donji Miholjac Franjo Poljak Hrvatsko-srpska koalicija
  Mitrovica Dušan Popović Hrvatsko-srpska koalicija
  Korenica Svetozar Pribićević Srpska samostalna stranka (Hrv.-srp. koalicija)
  Šimanovci Svetislav Popović Hrvatsko-srpska koalicija
  Dalj Josip barun von Rajačić Hrvatsko-srpska koalicija
  Zlatar Aurel Rauer Hrvatsko-srpska koalicija
  Đakovo Ivan Ribar Hrvatsko-srpska koalicija
  Bakar Makso Rošić Hrvatsko-srpska koalicija
  Novska Josip Šilović Hrvatsko-srpska koalicija (vanstranački unionisti)
  Martinci Stevan Simeonović-Čokić Hrvatsko-srpska koalicija
  Morović Svetislav Šumanović vanstranački unionisti
  Bošnjaci Đuro Šurmin Hrvatsko-srpska koalicija
  Sisak Grga Tuškan Hrvatsko-srpska koalicija
  Hercegovac Većeslav Wilder Hrvatsko-srpska koalicija

  Zamjenski mandati

  uredi

  Tokom saziva Sabora od 1913. do 1918. došlo je do zamjene sljedećih zastupnika:[14]

  Narodni zastupnici
  Izborni kotar Zamjenski zastupnik Zamjenjuje zastupnika
  Zagreb I Ivan barun Skerlecz von Lomnica Gjuro Šurmin
  Karlobag Marko Došen Ivan Peršić
  Sveti Ivan Zelina Ivan Kovačević Mile Starčević
  Vrginmost Valerije Pribičević Bude Budisavljević
  Nova Gradiška Josip Pazman Hinko Hinković
  Garčin Milan Rojc Dragutin von Hrvoj[5]
  Hrtkovci Petar Belobrk Giga Jović
  Virilisti
  položaj Zamjenski zastupnik Zamjenjuje zastupnika
  zagrebački nadbiskup Antun Bauer Josip Posilović
  senjski i modruški biskup Josip Marušić Rok Vučić
  vranski prior Dominik Premuš Blaž Švinderman
  ličko-krbavski veliki župan Ivan von Vučetić Vukašin Milanković
  zagrebački veliki župan Vladimir von Treščec-Branjski Teodor Bošnjak
  bjelovarsko-križevački veliki župan Ladislav von Labaš Juraj Dedović
  velikaš Ivan grof Draskovich von Trakoštjan[15] Aleksandar grof Draskovich von Trakoštjan

  Izvori

  uredi
  1. a b c d Ivan Bulić, Politika Hrvatsko-srpske koalicije uoči Prvoga svjetskog rata 1907.–1913. ČSP, br. 2., 415.-453. (2012)
  2. Jutarnji list 1913., str. 2
  3. popis svih izabranih i verificiranih narodnih zastupnika; Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1914 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1914.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914., str. 1283.-1285.
  4. a b Karlovački HSP-ovci obilježili 118 godina pravaštva u Karlovcu Arhivirana inačica izvorne stranice od 19. lipnja 2014. (Wayback Machine), KAportal, 13. travnja 2014.
  5. a b c Dragutin pl. Hrvoj osvojio je zastupničke mandate u izbornim kotarima Garčin i Klanjec, zadržao je mandat u izbornom kotaru Klanjec, a mandat zastupnika u izbornom kotaru Garčin je preuzeo Milan Rojc; Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1915 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1915.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1915., str. 1295.
  6. a b (nje.) M. Šeper: Manojlović, Gavro (1856-1939), Historiker, ÖBL 1815-1950, sv. 6 (Lfg. 26, 1973), str. 59
  7. a b uz osvojeni mandat narodnog zastupnika, grofu Teodoru Pejačeviću je poslana i banska pozivnica, jer je kao virilist iz reda nasljednih velikaša uživao osobno pravo glasa u Saboru; Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1914 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1914.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914., str. 1283.
  8. Grad i kotar Rijeka nisu provodili izbore za Hrvatski sabor, no i dalje je na snazi bio zakon iz 1888. koji je propisao broj narodnih zastupnika i izbornih kotara, te je po istom bilo predviđeno da Rijeka bira dva zastupnika u Sabor; Zakon o preinaci nekih ustanovah zakona od 15. srpnja 1881. ob izbornom redu za sabor kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije,
     » 89. i 90. Grad Rieka s kotarom bira i u napredak dva zastupnika, način izbora, i da li će birati skupa ili razdieljen u dva kotara , odredjuje grad sam.«
   ( Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, komad XV., str. 634.)
  9. a b uz osvojeni mandat narodnog zastupnika, grofu Ladislavu von Jankovichu je poslana i banska pozivnica, jer je kao virilist iz reda nasljednih velikaša uživao osobno pravo glasa u Saboru; Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1914 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1914.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914., str. 1283.
  10. a b uz osvojeni mandat narodnog zastupnika, grofu Aladaru Jankovichu je poslana i banska pozivnica, jer je kao virilist iz reda nasljednih velikaša uživao osobno pravo glasa u Saboru; Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1914 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1914.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914., str. 1283.
  11. popis svih pozvanih i verificiranih saborskih zastupnika s osobnim pravom glasa; Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1914 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1914.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914., str. 1283.-1284.
  12. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1918 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1918.], Länder der ungarischen heiligen Krone; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1918., str. 1125.
  13. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1918 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1918.],Länder der ungarischen heiligen Krone; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1918., str. 1130.
  14. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1918 [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1918.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1918., str. 1329.-1330.
  15. radi se o različitoj osobi od ranije navedenog Ivana grofa Draskovich von Trakoštjan, Ghr. (tajni dvorski savjetnik)

  Literatura

  uredi