Izohaline

Morske vode

Izohaline su linije koje na površini mora spajaju točke iste slanoće.

vidi: