Jedinica ekvivalenta dvadeset stopa

Jedinica ekvivalenta dvadeset stopa (eng. twenty-foot equivalent unit, skr. engl. TEU) je neprecizna jedinica kapaciteta robe koja se često koristi da se opiše kapacitet kontejnerskih brodova i kontejnerskih terminala.

Kontejner veličine 1 TEU.

Bazirana je na zapremini ISO kontejnera dužine 20 stopa (6,1 metara), metalnoga sanduka standardne veličine, koji se lako može pretovarivati između različitih načina transporta, kao što su brodovi, vlakovi i kamioni.

Jedan TEU predstavlja kapacitet robe standardnog ISO kontejnera, 20 stopa (6,1 m) dugačkog ai 8 stopa (2,44m) širokoga. Ne postoji standard što se tiče visine. Visina može biti u rasponu od 4 stope i 1 inča (1,3m) do 9 stopa i 6 inča (2,9m), ali je najčešća 8 stopa i 6 inča (2,59 m). Uobičajeno je da se kontejneri od 45 stopa (13,7 m) označavaju kao 2 TEU.