Jedinica za napajanje

Jedinica za napajanje je uređaj koji napaja sa električnom energijom jedan ili više strujnih krugova.