Jednostavan graf

(Preusmjereno s Jednostavni graf)

Jednostavan graf je vrsta grafa u teoriji grafova. To je graf koji nema petlji ni dva brida koji spajaju isti par vrhova.[1]

Graf je u gruboj definiciji skup objekata: vrhova (točaka, čvorova) koje povezuju bridovi (grane, lukovi, crte, linije). Brid spaja dva vrha i to je odnos koji definira graf. Graf se prikazuje crtanjem točaka za svaki vrh i povlačenjem crta ili lukova između vrhova, koji predstavljaju bridove.[2]

Da bi graf bio jednostavan, uvjeti su mu neusmjerenost, da nema petlja te da između svaka dva vrha ima najviše jedan brid.[2]

Kod jednostavnog grafa šetnja je potpuno određena samo nizom svojih vrhova , gdje je početak, a kraj šetnje.[3]

Izvori

uredi
  1. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zavod za kartografiju i fotogrametrijuArhivirana inačica izvorne stranice od 19. kolovoza 2019. (Wayback Machine) Nada Vučetić: OSNOVE GEOINFORMATIKE: Neki pojmovi i definicije iz teorije grafova, Osnove teorije skupova (pristupljeno 8. siječnja 2020.)
  2. a b math.e, hrvatski matematički elektronički časopis Maja Fošner i Tomaž Kramberger: Teorija grafova i logistika br. 14, ISSN ISSN 1334-6083 (pristupljeno 23. prosinca 2019.)
  3. Sveučilište J.J. Strossmayera u OsijekuOdjel za matematiku Marina Križić: Planarni grafovi, Osijek, 2013., str. 8 (pristupljeno 25. svibnja 2020.)