Jišaj

Jišaj (hebrejski יִשַׁי, grčki Ἰεσσαί, latinski Isai) bio je, prema Bibliji, otac kralja Davida te predak Isusa Krista, kojeg kršćani smatraju Sinom Božjim.

Jišaj spava, prikazan kao svetac, vitraj. Njegovo ime je napisano na engleskom - Jesse.

U Drugoj knjizi ljetopisa nalazimo spomen o Jišajevoj obitelji: "Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza. Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja. Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, trećeg Šimu, četvrtog Netanela, petog Radaja, šestog Osema, sedmoga Davida. Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica. Abigajila je rodila Amasu."

Jišaj je bio iz Betlehema, a bio je vrlo star u doba kralja Šaula. Trojica njegovih najstarijih sinova bila su otišla u rat za Šaula.

Prorok Samuel je pomazao Davida za kralja u Jišajevoj kući, pred Jišajem i Davidovom braćom. Jišajev sin Šima također je zvan i Šama.

Prorok Izaija spomenuo je da će iz Jišajeva panja potjerati mladica - Isus. Zato se Jišaj slavi kao predak Isusa Krista, jer je otac Davida, koji je bio otac Salomona i Natana; Salomon je bio predak Josipa, a Natan Marije, Isusovog zemaljskog oca i majke. Prvo obiteljsko stablo bilo je stablo Jišajevo, koje predstavlja Jišaja kao pretka Isusova. Od tog načina prikazivanja rodoslovlja nastala su i druga obiteljska stabla.