Jordan Kuničić

Jordan Kuničić O.P. (* Dol, otok Hvar, 21. srpnja[1] 1908. – † Zagreb, 17. veljače 1974.), teološki pisac, glazbenik i pedagog, jedan je od hrvatskih svjetski poznatih teologa,[2] dominikanac i skladatelj.

Jordan Kuničić
o. Jordan Kuničić
o. Jordan Kuničić
Rođen 21. srpnja 1908.
Dol na Hvaru
Umro 17. veljače 1974.
Zagreb
Najvažnija djela dugogodišnji profesor i dekan na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Portal o kršćanstvu
Portal o životopisima

Iznimno je plodan autor u području katoličke moralne nauke ("moralke") i bioetike. Osim velikoga broja znanstvenih djela, objavio je tijekom godina niz popularnih članaka u raznim vjerskim časopisima i više knjiga o molitvi i duhovnom životu.

Život

uredi

Rođen je u Dolu kod Staroga Grada na otoku Hvaru. Na krštenju je dobio ime Niko. U rodnom mjestu je išao u pučku školu, a u susjedni Stari Grad odlazi pohađati gimnaziju. Gimnaziju je pohađao i u Dubrovniku.

U Dubrovniku je 1. studenoga 1924. primio dominikansko redovničko odijelo i krsno ime Nikola zamijenio redovničkim u čast bl. Jordana Saskoga. Godinu kušnje završio je pod vodstvom fr. Markolina Knega položivši prve zavjete 2. studenoga 1925. godine.[3]

Filozofiju je počeo studirati u Dubrovniku, a 14. listopada 1926., otišao je u Rim, studirati filozofiju i teologiju na Sveučilištu sv. Tome Akvinskoga (Angelicum).

Kardinal Francesco Marchetti-Selvaggiani zaredio ga je za svećenika u Rimu 28. lipnja 1931.[4] Uskoro potom doktorirao je teologiju.

1933. godine dobiva mjesto profesora na dubrovačkoj Dominikanskoj visokoj bogoslovnoj školi. Za vrijeme boravka u Dubrovniku u razdoblju od 1936. do 1944. bio katehetom na državnoj gimnaziji i Učiteljskoj školi. 1948. postaje rektorom Dominikanske visoke bogoslovne škole. Tu dužnost obnaša do 1955. godine. Nakon toga odlazi u Zagreb.

Dva puta je izabran za priora samostana Sv. Dominika u Dubrovniku (1937. – 1940. i 1945. – 1948.).

Tijekom deset godina upravitelj je crkve Sv. Križa u Gružu. Nakon rata obnavlja od savezničkoga bombardiranja stradali gruški samostan i iz temelja podiže novu crkvu.

Čak četiri puta (1937., 1940., 1954. i 1963.) propovijedao je trodnevnicu za Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Te je propovijedi tiskao u dubrovačkoj Narodnoj svijesti (2. II. 1938., str. 1: U znaku vjere - stopama sv. Vlaha) te kao posebne knjižice: Sveti Vlaho: svetac, mučenik i parac (1954.) i Kršćanska trilogija: vjera, ufanje, ljubav' (1963.).

Dubrovačka biskupija povjerava mu službu predsjednika povjerenstva za crkvenu glazbu, a „Crkveni pjevački zbor“, osnovan 1926. u stolnoj crkvi Gospe Velike, angažirao ga je za svoga orguljaša i drugoga dirigenta (1936. – 1955.). U tom razdoblju sastavio je dva sveska crkvenih skladbi među kojima se ističu one na psalam „Smiluj mi se Bože“ koje su primile stručna priznanja.

Bio je jednim od hrvatskih bogoslova koji su u svojim raspravama osudili komunizam (Problemi komunizma (s idejnog stanovišta), 1942.).[5]

KBF ga je pozvao predavati na sugestiju dominikanskoga provincijala. U Zagrebu prvo predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu na Katedri moralne teologije, katoličke društvene nauke i pedagogije. 1959. ga dobiva najviši znanstveni naslov u Redu propovjednik - učitelj svetoga bogoslovlja - magister in sacra theologia. 1963. postaje dekanom. Šest puta uzastopce biran je za dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, pa tu dužnost obnaša do 1970.

Osim predavačke i dekanske dužnosti, Kuničić je bio profesorom na Katehetskom institutu i Institutu za teološku kulturu laika.

Uređivao je obnovljeni časopis Bogoslovsku smotru od 1963. do 1971. godine.

Organizirao je Teološko-pastoralni tjedan za svećenike koji je imao velike uspjehe.

Bio je jednim od glavnih aktera u utemeljenju Instituta za crkvenu glazbu i Instituta za teološku kulturu laika pri KBF-u.

Bio je dugogodišnji sudac Nadbiskupskoga ženidbenoga suda u Zagrebu.

Na pitanje koje su oznake njegove teologije, odgovarao bi: “Logika, strogo obrazlaganje tvrdnji, posvemašnja autentičnost u vjernosti Crkvi i primjena tomističkih načela na probleme današnjice.” Nije se smatrao ni progresivnim ni konzervativnim nego klasičnim teologom, koji u svjetlu stalnih moralnih načela tumači i usmjerava ljudski, a napose vjerski život u promjenjivim povijesnim prilikama.[6]

Na svoj imendan 17. veljače 1974. popodne sjeo je za orgulje u crkvi Kraljice svete Krunice u Zagrebu, otvorio poklopac klavijature i zbog srčanoga udara spustio glavu na tipke.

Pokopan je 20. veljače 1974. u dominikansku grobnicu na Mirogoju (27-I-203).

Djela

uredi

Pisao je djela iz područja raznih teoloških disciplina, katoličke društvene nauke, kršćanske pedagogije i glazbe.

Napisao je 32 samostalnih djela i 395 članaka. Djela su mu objavili u više od 20 tuzemnih i inozemnih časopisa.[7]

Bio je sudionikom redakcije XIII. sheme Drugoga vatikanskog sabora. Ista je danas poznata kao pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu Radost i nada (Gaudium et spes[8]).

Neka njegova djela su, kao što je Pregled katoličke društvene nauke, su, čini se, bila na svojevrsnom popisu zabranjenih knjiga u socijalističkoj Jugoslaviji, iako se u nekim uopće nije osvrtao na marksizam. Djela nisu bila dostupna običnim građanima i vjernicima, nego samo bogoslovima.[9]


Izvori

uredi
 1. U literaturi postoje tri nadnevka njegova rođenja: 21., 27. i 31. srpnja 1908. Nadnevak 31. VII. donose: Catalogus convetuum et fratrum provinciae Dalmatie Ordinis fratrum praedicatorum anno Domini 1930., Zagreb, 1930., str. 19 i Catalogus convetuum et fratrum provinciae Dalmatie … anno Domini 1933., Zagreb, 1933., str. str. 18. Nadnevak 27. VII. 1908. donosi: Acta capituli provincialis electivi Provinciae croaticae Ord. Praed. Annuntiationis B. Mariae Virg. 1975., [Zagrabiae, 1975.], str. 76 i 77. Konačno, 21. VII. 1908. donose: Catalogus convetuum et fratrum … provinciae Dalmatie Ordinis fratrum praedicatorum anno Domini 1937, Zagreb, 1937., str. 26; Catalogus convetuum et fratrum … provinciae Dalmatie Ordinis fratrum praedicatorum anno Domini 19417, Zagreb, 1941., str. 30; Bogoslovska smotra (Zagreb), XLII (1972.) 2-3, str. 263; AKSA (Zagreb), br. 200 od 22. II. 1974., str. 3; Glas Koncila (Zagreb), XIII (1974.) 275 / 3. III., str. 9; Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije (Zagreb), XI (1974.) 29, str. 2; Vjesnik Đakovačke biskupije (Đakovo), XXVII (1974.) 3, str. 57; Danica 1980., Zagreb, 1979., str. 80; Naša Gospa (Dubrovnik), II (1996.) 8, str. 12; Marinko Perković, „Il cammino a dio“ e „La direzione alla vita“ : l’ordine morale nelle opere di Jordan Kuničić, O.P. (1908-1974), Roma : Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1997., str. 13; Marulić (Zagreb), XXXIX (2006.) 3, str. 429; Hrvatski biografski leksikon, 8, Zagreb, 2013.; Glas Grada (Dubrovnik), X (2014.) 464 / 7. II., str. 32Arhivirana inačica izvorne stranice od 6. siječnja 2015. (Wayback Machine).
 2. Hrčak Bogoslovska smotra 79 (2009.) 4] Alojz Ćubelić: Tri hrvatska dominikanca (Hijacint Bošković, Dominik Barač i Jordan Kuničić) o totalitarnim ideologijama 20. stoljeća, str. 848.
 3. Catalogus convetuum et fratrum provinciae Dalmatie Ordinis fratrum praedicatorum anno Domini 1930., Zagreb, 1930., str. 19.
 4. Catalogus convetuum et fratrum provinciae Dalmatie Ordinis fratrum praedicatorum anno Domini 1933., Zagreb, 1933., str. 18.
 5. Bogoslovska smotra 79 (2009.) 4 Alojz Ćubelić: Tri hrvatska dominikanca (Hijacint Bošković, Dominik Barač i Jordan Kuničić) o totalitarnim ideologijama 20. stoljeća, str. 847., 864.
 6. Tomo Vereš, Odvažni svjedok vjere. O. dr. Jordan Kuničić (1908.-1974.), Danica 1980., Zagreb, 1979., str. 80-82.
 7. Petar Marija Radelj, Popis radova Jordana Kuničića (1908.-1974.) i članaka o njemu
 8. Hrvatski obiteljski leksikon
 9. Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima[neaktivna poveznica] Tomo Vereš: Razmišljanja jednog kršćanina

Vanjske poveznice

uredi


Djelomičan popis objavljenih djela

uredi
 • Ljubav Božja prama nama, Duhovni život (Zagreb), III (1931.) 2, 82-88.
 • Utemeljitelj kršćanskog aristotelizma, Katolički list, 83 (1932.) 4, 41-42. [o Albertu Velikom]
 • Srce Isusovo u Krunici, Gospina krunica, (1931.) 6, 81-84; 7, 99-101. 133-135.
 • Evo službenice Gospodnje, Gospina krunica (Zagreb), (1932.) 4, 52-54.
 • Suotkupiteljica, Gospina krunica, (1933.) 5, 68-71.
 • Ciljevi patnja pravednika, Duhovni život, V (1933.) 4, 217-226; 5, 257-268. * napisao: Jordan M[arija] Kuničić.
 • Duševni mir, Duhovni život, VI (1934.) 1, 6-14.
 • De ratione tribulationum in vita iusti secundum s. Thomam, Angelicum, Romae 1934.)., 40 str., 24 cm. Extractum ex thesi. Izvadak iz doktorske disertacije, pisac: Iordanus M. Kuničić.
 • Prvenstvo tomizma kao katoličkog naučnog sistema, Hrvatska straža (Zagreb), 8. III. 1934.
 • Sloboda duha, Duhovni život, VI (1934.) 4, 210-219. * napisao: Jordan M[arija] Kuničić.
 • Kristova molitva, Duhovni život, VII (1935.) 4, 193-200.
 • Gore srca!, Duhovni život, VII (1935.) 5, 274-281.
 • Krist naš vrhovni uzor, Duhovni život, VIII (1936.) 1, 20-27.
 • Da li tomizam poima filozofiju odviše autonomno, Bogoslovska smotra, XXIV (1936.) 1, 45-47.
 • Pred drugi međunarodni tomistički kongres, Bogoslovska smotra, XXIV (1936.) 4, 421-426.
 • Pretpovijest i povijest katedralnoga Crkvenoga pjevačkog zbora u Dubrovniku, u: 1926-1936 Crkveni pjevački zbor u Dubrovniku historijat i djelovanje, Dubrovnik 1937., str. 1-9.
 • Komunizam i religija, Duhovni život, IX (1937.) 4, 246-251.
 • Neprijatelj križa, Duhovni život, IX (1937.) 5, 312-315. * O komunizmu.
 • Neosnovani optimizam, Duhovni život, X (1938.) 1, 54-58. * O komunističkom optimizmu.
 • Duh vjerske trpeljivosti, Narodna svijest (Dubrovnik), 26. I. 1938.
 • Na obranu ličnosti, Duhovni život, X (1938.) 3, 132-138.
 • Za prvenstvo duha, Duhovni život, X (1938.) 5, 275-281.
 • Zašto su komunisti bezbožnici?, Narodna svijest (Dubrovnik), XXII (1940.) 29 / 18. VII., str. 1-2; 30 / 24. VII., str. 1-2.
 • Komunizam kao religija, Narodna svijest (Dubrovnik), XXII (1940.) 31 / 31. VII., str. 1; 32 / 7. VIII., str. 1.
 • Kratak osvrt na „naučnost“ marksizma, Narodna svijest (Dubrovnik), XXIII (1941.) 12, 2.
 • Problem komunizma s idejnog stanovišta, Dubrovnik 1942., 63 str.
 • Spolni nagon i ženidba, Dubrovnik : Dubrovačka Hrvatska tiskara, 1943., 46 str.
 • Pesimizam, Katolički tjednik (Sarajevo), XIX (1943.) 16, 2-3; 17, 2-3.
 • Optimizam, Katolički tjednik (Sarajevo), XIX (1943.) 29, 3-4.
 • Između optimizma i pesimizma, Katolički tjednik (Sarajevo), XIX (1943.) 30, 4; 31, 3-4.
 • Socialna filozofija boljševizma, Nova vriedna hrvatska knjiga, Spremnost (Zagreb), III (1944.) 125, str. 2-8. (Prikaz knjige Dominika Barača)
 • Snage Duha, Madrid : Osvit, 1954., 92 str.
 • Sveti Vlaho: svetac - mučenik - zaštitnik : Trodnevlje prigodom svečanosti god. 1954., Dubrovnik 1954., 28 str. ciklostilom.
 • Sublimiori modo redempta, Divus Thomas (Piacenza), LVII (1954.) 2, 220-230. * O blaženoj Djevici Mariji. poseban otisak.
 • U svijetlo-tamnim dubinama : kršćansko rješenje problema boli, Osoba i duh (Albuquerque, SAD), VII (1955.) 1, 4-63; 2, 227-250; 3, 409-420. * Pod pseudonimom N. Dolovjev.
 • Sanctus Thomas et theologia cherygmatica, Angelicum (Roma), XXXII (1955.) 1, 35-51. poseban otisak.
 • Principi pedagogici di San Tommaso, Sapienza (Roma), VIII (1955.) 3-4, 1-22.
 • Principia didactica sancti Thomae, Divus Thomas (Piacenza), LVIII (1955.) 4, 398-411.
 • Quosque tandem „De praeceptis”, Divus Thomas (Piacenza), LIX (1956.) 3-4, 404-417. (Među prvima se zalagao da se ćudoređe predaje na pozitivan i dinamičan način, više u suglasju s Novim Savezom tj. slijedeći put kreposti i savršenstva).
 • De principiis, Zagreb : Rkt. Bogoslovski fakultet, 1956., 29 cm. 120 str. ciklostilom. * Priručnik teološke moralke, 1. Priručnik teološke moralke uz tekst Noldin- a.
 • Aliquorum organorum humani corporis licita transplantatio, Perfice munus (Torino), (1957.) 10, 566-579.
 • Ethicae situationis multiplex error, Divus Thomas (Piacenza), LX (1957.) 3, 305-313. poseban otisak.
 • Rod izabrani, I. dio, Zagreb 1957., 153 str.;
 • Rod izabrani, II. dio, Zagreb 1957., 152 str. ciklostilom. (48 razmatranja za duhovne vježbe svećenicima i redovnicima). Prikaz: Mijo Škvorc, u: Bogoslovska smotra, XXXV (1965.) 1, 146-148 (I. dio) ; XXXVII (1967.) 3-4, 496. (II. dio)
 • Propovijedi, svezak I, Zageb : vl. nakladom, 1957., 36 str. ciklostilom u 600 primjeraka. (šest rasprava o Božjoj riječi, životu i boli)
 • O krepostima i o grijesima, Zagreb : Rkt. Bogoslovski fakultet, 1957., 127 str. 29 cm. ciklostilom. * Priručnik teološke moralke, 2. Priručnik teološke moralke uz tekst Noldin-a.
 • Šest zapovijedi Dekaloga, Zagreb : Rkt. Bogoslovski fakultet, 1957., 127 str. 29 cm. ciklostilom. * Priručnik teološke moralke, 3. Priručnik teološke moralke uz tekst Noldin-a.
 • De B. V. Mariae conceptione apud D. Thomam. Quid verba „Beata Virgo ab originali immunis fuit” et „originale non contraxit” apud sanctum Thomam significare videntur?, Ephemerides marilogicae (Madrid), 8 (1958.), 105-125.
 • Totus homo ad statum relatus, Divus Thomas (Piacenza), LXI (1958.) 1, 50-62. poseban otisak.
 • Sociologiae catholicae ad moralem relatio, Divus Thomas (Piacenza), LXII (1959.) 1-2, 183-197. poseban otisak.
 • La prudenza del governo e il problema della toleranza, Sapienza (Roma), XII (1959.) 1, 1-25.
 • La moralità della guerra secondo San Tommaso, Sapienza (Roma), XII (1959.) 6, 503-518.
 • La morale personalistica, Sacra doctrina (Bologna), (1959.) 14, 157-184.
 • De missa ut vero ac proprio sacrificio secundum sanctum Thomam, Freiburger Zeitschrift für philosophie und theologie (Fribourg), VII (1960.) 2, 121-138. poseban otisak.
 • Consecratio eucharistica vere - realiter - proprie sacrificata, Freiburger Zeitschrift für philosophie und theologie, VII (1960.) 4, 415-424. poseban otisak.
 • Nagovori mladencima, Split : Samostan oo. dominikanaca, 1960., 113 str. ciklostilom.
 • Propovijedi za nedjelje i blagdane, Split 1960., 197 str. ciklostilom (govori za sve nedjelje i blagdane)
 • Cosmologia, Zagreb, 1960., 36 str.
 • Katolička sociologija, Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, 1961., 120 str.
 • Sanctus Thomas nulli systemati morali favet, Freiburger Zeitschrift für philosophie und theologie (Freiburg), VIII (1961.) 2, 275-308. poseban otisak.
 • Ad „Postscriptum” P. Thomas Kreider O.S.B., Freiburger Zeitschrift für philosophie und theologie, VIII (1961.), 339.
 • Temelji katoličke pedagogije, Zagreb : vlastita naklada, 1961., 80 str. ; 29 cm. ciklostilom.
 • Kršćanska trilogija: vjera - ufanje - ljubav : Trodnevlje u čast sv. Vlaha god. 1963., Dubrovnik 1963., 30 str. ciklostilom.
 • Ratio causalis regalitatis B. M. V., Ephemerides mariologicae (Madrid), (1963.) 1, 133-148. * O blaženoj Djevici Mariji. poseban otisak 16 str.
 • Smjer u život, Dubrovnik-Split: Dominikanski provincijalat, 1963., 180 str. * Prikaz: Ivan Kozelj, u: Bogoslovska smotra (Zagreb), XXXIV (1964.) 1, 165-166.
 • Natura della giustizia sociale, Sapienza (Roma), XVI (1963.) 1-2, 40-63.
 • Theologia moralis renovanda, Freiburger Zeitschrift für philosophie und theologie, X (1963.) 2, 291-315. poseban otisak.
 • Petar ne umire, Bogoslovska smotra, XXXIII (1963.) 2, 1-4.
 • Idejni sadržaj enciklike „Mir na zemlji”, Bogoslovska smotra, XXXIII (1963.) 2, 8-23.
 • Prostitucija se ne može nazvati potrebnom ni korisnom, Bogoslovska smotra, XXXIII (1963.) 2, 76-77.
 • Kvalifikacija čina zahvale poslije sv. pričesti, Bogoslovska smotra, XXXIII (1963.) 2, 79-80.
 • Dr. Fr. Ignacije Gavran. Bludna psovka (povijesno-psihološka studija), Sarajevo 1962., 193 str., Bogoslovska smotra, XXXIII (1963.) 2, 158-159. (prikaz)
 • Rod izabrani, I. dio, drugo izdanje, Zagreb 1964., X str. * Prikaz: Mijo Škvorc, u: Bogoslovska smotra, XXXV (1965.) 1, 146-148.
 • Pozitivni smisao šeste zapovijedi Dekaloga, Bogoslovska smotra, XXXIV (1964.) 2, 203-214.
 • „Veliko obećanje” i konačna ustrajnost, Bogoslovska smotra, XXXIV (1964.) 2, 267-271. (o obećanju Srca Isusova Margariti Mairji Alacoque)
 • Bračna plodnost i agenezijska metoda, Bogoslovska smotra, XXXIV (1964.) 2, 271-277 (metoda reguliranja poroda)
 • Zrnca životne mudrosti, Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1965., 96 str. - Prikaz: M[ijo] Š[kvorc], u: Bogoslovska smotra (Zagreb), XXXVI (1966.) 1, 147.
 • Nastavak: Je li dopušteno sprečavati ovulaciju, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 404-412.
 • Jedinstvo u Kristu (uz dekret o ekumenizmu od 21. XI. 1964.), Bogoslovska smotra, XXXV (1965.) 2, 159-165.
 • Porođajne boli nisu prokletstvo, Bogoslovska smotra, XXXV (1965.) 2, 258-262 [o psihoprofilaktičkoj metodi spremanja rodilja za lakši porođaj
 • Samoblud - grijeh ili nužda, Bogoslovska smotra, XXXV (1965.) 2, 263-268.
 • La diminuzione dei frutti speciali della Messa, Perfice munus (Torino), (1966.) 6, 344-346.
 • Zbornik radova s teološko-pastoralnog tjedna za svećenike, Zagreb 15-18. II 1966., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 153-154.(Broj tiskan u 1.985 komada)
 • Uvodna riječ na otvorenju Teološkog tečaja za svećenike, u Zagrebu, 15. II. 1966., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 155-156.
 • Zaključna riječ na Teološkom tečaju za svećenike, u Zagrebu, 18. II. 1966., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 268-269.
 • „Nova moralka”, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 206-219., Predavanje na Teološko-pastoralnom tjednu 1966.
 • Moralna sekcija, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 391-392.
 • Metafizika bračne ljubavi, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 393-403., Predavanje na Teološko-pastoralnom tjednu 1966.
 • Je li dopušteno sprečavati ovulaciju, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 404-412.
 • Moralna problematika dijaloga s nevjernicima, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 2, 413-421., Predavanje na Teološko-pastoralnom tjednu * Oboedientiae religiosae nova consideratio, Divus Thomas (Piacenza), LXIX (1966.) 1, 199-213. (protiv zamisli Karla Rahnera)
 • Apostolat kao plod unutarnje punine, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 3-4, 643-649 o kontemplativnom i aktivnom redovničkom životu, o 750. obljetnici Reda propovjednika
 • Fra Karlo Nola, Kazuistika, Makarska 1966., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 3-4, 739-742 (prikaz)
 • Studia moralia, III, Rim 1965., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 3-4, 742-743 (prikaz)
 • P. Platon Plesajec OFM, Nedjeljnja riječ. I. dio, Slavonski Brod 1966., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 3-4, 748. * Pod pseudonimom N. D. (Nikola Dolovjev).
 • P. Platon Plesajec OFM, Svetački vjenac. II. dio, Slavonski Brod 1966., Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 3-4, 748. * Pod pseudonimom N. D. (Nikola Dolovjev).
 • Quaestiunculae morales, Bogoslovska smotra, XXXVI (1966.) 3-4, 748-753 http://hrcak.srce.hr/file/64936 (kratki odgovori na 11 različitih pitanja; odgovor na napis u Dobrom pastiru, Sarajevo 1966., str. 177-195)
 • izabrani, II. knjiga, II. izdanje, Zagreb 1967., X str. Prikaz: Mijo Škvorc, u: Bogoslovska smotra, XXXV (1965.) 1, 146-148 (I. dio) ; XXXVII (1967.) 3-4, 496. (II. dio)
 • Osnovna načela moralnog života, Zagreb 1967., 97 str. ciklostilom. Znanost spasenja, 1. svezak, bilješke iz katoličke moralke (4. izdanje).
 • Bogoštovlje - pomoćne društvene kreposti- duhovna jakost, Zagreb 1967., 96 str. ciklostilom. Znanost spasenja, 5. svezak, bilješke iz katoličke moralke (4. izdanje).
 • tekst II. Vatikanskog sabora o ratu i miru, Crkva u svijetu, II (1967.) 1, 17-25.
 • I temi morali nella predicazione, Palestra del clero (Rovigo), (1971.) 2, 1-14.
 • L’amore coniugale come perfezionamento della persona, Sapienza (Roma), XX (1967.) 1, 30-47.
 • Imperativ unutarnjeg jedinstva : Uvodna riječ na otvorenju Teološko-pastoralnog tjedna 1967., Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 1-2, 3-10.
 • Zaključna riječ na zatvaranju Teološko-pastoralnog tjedna 1967., Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 1-2, 107-108.
 • Moralno-pastoralno-liturgijska sekcija, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 1-2, 191-192.
 • moralke ili morala?, Crkva u svijetu, II (1967.) 3, 39-48.
 • De studentium formatione ad munus praedicationis, Acta Commissionis de ministerio verbi O.P., 1967., str. 28-32.
 • In procreazione regulanda minus rectae viae, Divus Thomas (Piacenza), LXX (1967.) 1-2, 81-108.
 • Tolerare non sempre vuol dir permettere, Perfice munus (Torino), (1967.) 7, 423-432.
 • Moralka u odnosu prema biologiji i psihologiji, Crkva u svijetu, II (1967.) 4, 34-47 [odnos biološko-psihičkog fenomena prema etičkom ili moralnom fenomenu]
 • Moral i ljudsko društvo, Crkva u svijetu, II (1967.) 5, 14-26. odnos moralke prema sociologiji
 • Moral prema filozofiji i religiji, Crkva u svijetu, II (1967.) 6, 20-30.
 • Vjernost Koncilu, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 317-322. (Nepotpisano) Ulomci iz govora Pavla 8.12.1966., 7.4.1967., 10.12.1967., 3.9.1967., redemptoristima 24.9.1967, te na prvoj sjednici Biskupske sinode.
 • Platonska ljubav bračnih drugova, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 380-384.
 • Demografski problemi u enciklici „Populorum progressio”, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 385-391.
 • Neka idejna strujanja u pokoncilskoj katoličkoj društvenoj nauci, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 418-424.
 • Dr. Pavao Butorac, Problem kulture. Dubrovnik 1966., 364 str, predgovor dr. Frane Franić, biskup, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 489-490.
 • Padre Häring risponde, kolekcija 50 problema religiozno-moralne naravi kako ih rješava p. B. Haering , Edizione Paoline. Rima 1966, III. izdanje, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 491.
 • Ante Katalinić, Treptaji srca među tvornicama, Dobri otac Antić, Split 1967, 150 str., Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 496-497. (prikaz)
 • Studia moralia, IV, Commentaria in constitutionem pastoralem Gaudium et spes, Academia Alfonsiana, Rim 1966., Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 501-502.
 • Petar Bulat, Crkva u malom, Zagreb 1967., 296 str., s uvodnim riječima dra Franje kard. Šepera, Bogoslovska smotra, XXXVII (1967.) 3-4, 502.
 • De organorum transplantatione ulterior expositio, Studia moralia Alfonsiana (Roma), V/1967., str. 155-177. poseban otisak.
 • Naša je sudbina povezana, Vjesnik Đakovačke biskupije, XX (1967.) 7-8, 125-128 (potreban je dijalog s marksistima)
 • Životna mudrost ili razboritost i pravednost, Zagreb 1968., 90 str. ciklostilom. Znanost spasenja, 4. svezak, bilješke iz katoličke moralke (4. izdanje).
 • Systema moralis christocentricae, Miscellanea André Combes ex Universitate Lateranensi, vol. III, Roma 1968., str. 357-374. poseban otisak, 20 str.
 • Zbornik radova s teološko-pastoralnog tjedna za svećenike, Zagreb 6-9. II 1968, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 1, 1.
 • Vrijeme u svjetlu povijesti spasenja : Uvodna riječ na otvorenju Teološko-pastoralnog tjedna 6. II. 1968., Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 1, 3-5.
 • Problemi katehizacije, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 1, 101.
 • Završne riječi na zatvaranju Teološko-pastoralnog tjedna 9. II. 1968., Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 1, 128-129.
 • Kronika Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu 6.-9. II. 1968., Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 1, 131-132.
 • Moralka prema psihologiji i pedagogiji, Crkva u svijetu, III (1968.) 1, 38-48.
 • Je li moralka podložna promjenama?, Crkva u svijetu, III (1968.) 2, 33-46.
 • Verso un ridimensionamento della gravita del peccato solitario, Perfice munus (Torino), (1968.) 4, 222-230.
 • Trapianto del cuore: considerazioni morali, Perfice munus (Torino), (1968.) 6, 322-331.
 • Pojam kršćanske slobode, Crkva u svijetu, III (1968.) 4, 49-58.
 • Presađivanje srca u moralnoj perspektivi, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 182-190.
 • Teološka dimenzija bračne problematike, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 198-209. (povodom članka u Svescima br. 7-8, str. 85)
 • Dijalektika bračne zajednice u ljubavi, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 210-222 (uz Gaudium et spes, br. 51)
 • Studia moralia. Svezak V. Rim 1967., Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 285-286.
 • Lambruschini F., Verso una nuova morale nella Chiesa, Brescia 1967., Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 286.
 • Dr. B. Duda, Maria in S. Scriptura, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 286-287.
 • Le dossier de Rome, Controle des naissances et théologie, Paris 1967., Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 2, 288-289.
 • Ispovijed vjere, Bogoslovska smotra, XXXVIII (1968.) 3-4, 293 - 301. (U potpisu Uredništvo)
 • U Tomi je mnogo više od Tome..., Zbornik u povodu 700. obljetnice smrti sv. Tome Akvinskoga (1274-1974), Zagreb : Dominikanski provincijalat, 1974., str. 5-8.
 • Preorijentacija moralke, Zbornik u povodu 700. obljetnice smrti sv. Tome Akvinskoga (1274-1974), Zagreb : Dominikanski provincijalat, 1974., str. 65-82.
 • I dijalog ima svojih granica], Zbornik u povodu 700. obljetnice smrti sv. Tome Akvinskoga (1274-1974), Zagreb : Dominikanski provincijalat, 1974., str. 175-186.
 • Jedan glasoviti dominikanac iz prošlosti - Vinko Paletin (prema bilješkama oca Antonina Zaninovića), Zbornik u povodu 700. obljetnice smrti sv. Tome Akvinskoga (1274-1974), Zagreb : Dominikanski provincijalat, 1974., str. 195-197.

Objavljeno nakon smrti:

 • Seksualna problematika u neotologizmu, Zagreb : Dominikanski provincijalat, 1974., 56 str.
 • Hagiodulija u privatnom i javnom životu, Bogoslovska smotra, XLIV (1974.) 1, 5-12. (predavanje na Teološko-pastoralnom tjednu, 1974.; častiti svece i provoditi njihov primjer u životu znači biti više čovjek)
 • Može li se danas realizirati specifičnost dominikanskog reda?, Vjesnik Hrvatske dominikanske provincije, XI (1974.) 29, str. 19-23.
 • Sv. Toma spaja vremena, Obnovljeni život (Zagreb), XXIX (1974.), 302-310.
 • „Nova katolička moralka” J. G. Milhavena, Crkva u svijetu, IX (1974.) 2, 147-157. Prikaz knjige „Vers une nouvelle morale catholique, 1972., 207 str. – Nasuprot Milhavenu, Kuničić tvrdi da u vjeri nije dopuštena dvoumica niti kao odlazna točka istraživanja jer je vjera uvijek posluh i predanje Istini (Denzinger 2738), a pozitivna dvoumica znači nijekanje vjere i obustavljanje vjerskog pristanka.
 • Homilije - od Došašća do Cvjetnice lit. god. C. U izdanju Izvori istine, dominikanci, Korčula 1973., 84 str., Bogoslovska smotra, XLIV (1974.) 2-3, 436-437.
 • Govor dekana dr. Jordana Kuničića na otvaranju Instituta za crkvenu glazbu KBF u Zagrebu, Sveta Cecilija, LVIII (1988.) 1, 1-2.