Josip Adamček

hrvatski povjesničar

Josip Adamček (Vuka, 13. ožujka 1933.Zagreb, 25. prosinca 1995.), hrvatski povjesničar.

Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, gimnaziju u Osijeku, Požegi i Đakovu, a studij povijesti i filozofije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Od 1978. godine je izvanredni, a od 1983. redovni profesor na Katedri za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Njegov znanstveni rad usmjeren je na istraživanje hrvatske povijesti u doba kasnog feudalizma te agrarne odnose, a posebno seljačke bune od sredine 16. do sredine 19. stoljeća. Bio je redoviti član HAZU (akademik).

Djela

uredi
  • "Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV. do kraja XVIII. stoljeća",
  • "Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću".