Josip Buturac (Grabarje kod Požege, 14. studenoga 1905.Lovrečina Grad, 5. listopada 1993.), bio je hrvatski katolički svećenik, crkveni povjesničar, arhivist i duhovni pisac.

Josip Buturac
Fotografija Josipa Buturca
Fotografija Josipa Buturca
Rođen 14. studenoga 1905.
Grabarje kod Požege
Umro 5. listopada 1993.
Lovrečina Grad
Zaređen 20. lipnja 1929. u Zagrebu [1]
Portal o kršćanstvu
Portal o životopisima
 
Polje bogoslovlje (crkvena povijest)
Institucija Državni arhiv u Zagrebu,
Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu
Alma mater Sveučilište u Zagrebu,
Papinsko sveučilište Gregoriana
Portal o životopisima

Životopis uredi

Josip Buturac rodio se je u Grabarju kod Požege 1905. godine. Brat je hrvatskog crkvenog pisca, crkvenog glazbenika i građevinskog inženjera Lojze Buturca.[2] Osnovnu školu polazio je u Ruševu, gimnaziju u Požegi, Travniku i Zagrebu, gdje je 1925. godine u Nadbiskupskoj gimnaziji maturirao. Studij teologije završio je u Zagrebu, od 1934. do 1936. godine studirao je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu (tal. Pontificia Università Gregoriana). Od 1936. do 1939. godine slušao je hrvatsku povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1944. godine s tezom Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja.[3] Od 1939. do 1941. godine bio je arhivar u Nadbiskupskoj kancelariji i arhivu u Zagrebu a od 1941. do 1965. godine radio je u Državnom arhivu u Zagrebu.[3] U razdobljima 1944.-1945. i 1953.-1962. predavao je crkvenu povijest na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.[3]

Od 16. studenoga 1966. godine pa do svoje smrti 5. listopada 1993. godine Josip Buturac živio je kao duhovnik samostana milosrdnica u Lovrečina Gradu, nedaleko Vrbovca.[4]

Znanstvena djelatnost uredi

Objavio je niz rasprava, članaka, ocjena i samostalnih djela s područja crkvene i nacionalne povijesti te arhivistike. U povijesnim radovima Buturac je obrađivao teme iz crkvene i kulturne povijesti, zalazeći u povijesno-topografske, toponomastičke, migracijske i druge demografske pojave u prošlosti, posebno u pitanja nataliteta i mortaliteta u pojedinim regijama. Među radovima iz toga područja ističe se opsežno djelo Stanovništvo Požege i okolice od 1700-1950 (Zagreb 1967.). Nakon svog rodnog požeškog kraja Josip Buturac najviše je pisao o Vrbovcu i njegovoj okolici.

Iako njegove tekstove ne obilježuje izrazito zanimanje za neko povijesno razdoblje, ipak su najbrojniji oni u kojima obrađuje poglavlja od 17. do sredine 19. st., većinom utemeljeni na neobjavljenoj arhivskoj građi. Znatni su također njegovi prilozi hrvatskoj arhivističkoj literaturi, posebno crkvenoj arhivistici.

Djela uredi

Nepotpun popis djela:[5]

1. SAMOSTALNA DJELA

 • Stanovništvo Požege i okolice od 1700–1950, Zagreb, 1967.
 • Pisani spomenici Požege i okolice 1210–1536, 1995.
 • Ruševo i okolica u prošlosti. Zagreb 1927, 40 str. (Nacionalna i sveučilišna biblioteka Zagreb / u daljnjem navođenju NSB-Z/, sign. 147a 94 595).
 • Povijest Zbora duhovne mladeži zagrebačke 1836-1936. Zagreb 1937, 96 str. (NSB-Z, sign. 35 167 760).
 • Karta Zagrebačke nadbiskupije. Mjerilo 1:200 000. 5 boja. Zagreb 1938.
 • Blaženi Augustin Kažotić. Zagreb, Društvo sv. Jeronima Jeronimsko svijetlo br. 48, 1942, 31 str. (NSB-Z, sign. 35 143 555).
 • Temelji Katoličke religije i povijesti Katoličke Crkve (s dr. I. Blaževičem). Zagreb 1942, 179 str. (NSB-Z, sign. O 177 143).
 • Katolička dogmatika i povijest Katoličke Crkve II (s dr. I. Blaževićem). Zagreb 1944, 282 str. (NSB-Z, sign. O 177 648).
 • Povijest Crkve u Hrvatskoj. Pregled od najstarijih vremena do danas 1944. (s dr. K. Dra¬ganovićem). Zagreb, Društvo sv. Jeronima — Jeronimska knjiga 687, 1944, 160, str. (NSB-Z, sign. O 178 422).
 • Arhivska čitanka. Priredio dr. Josip Buturac. (Ovo izdanje važi kao rukopis). Zagreb, Državni Arhiv, 1950, 224 str. (NSB-Z, sign. 1 303 174).
 • Povijesna metodologija. Skripta za studente. Zagreb 1956. Latinska paleografija. Skripta za studente. Zagreb 1960.
 • Pregled povijesti Katoličke Crkve. Priručnik za polaznike Katehetskog tečaja pri Bogo¬slovnom fakultetu u Zagrebu. Zagreb, Izdanje autora umnoženo u samostanu ss. „Naše Gospe", 1961, 98 str. (NSB-Z, sing. 35 II-26 064).
 • Zaključci Hrvatskog Sabora (u suradnji sa službenicima Državnog arhiva Hrvatske). Svezak I — IV, Zagreb 1958 — 1965.
 • Iz historije pisanog dokumenta (s prof. S. Bačićem). Zagreb, Arhiv Hrvatske, 1966, 110 str. (NSB-Z, sign. 165 400 039).
 • Iz crkvene povijesti Starog Petrovog Sela i okolice. Prigodom 200-godišnjice osnutka župe u Starom Petrovom Selu. Slavonski Brod, Izd. Župni ured u St. Petrovom Selu, 1966, 16 str. (NSB-Z, sing. 35 398 950).
 • Iz povijesti župa Sisačkoga kraja. Sisak, Izd. Dekanatski ured Sisačkog dekanata, 1967, 24 str. (NSB-Z, sing. 147 404 575).
 • Diplomatika. Zagreb, Arhiv Hrvatske — Izdali i umnožili kao rukopis vlastitim ciklostilom slušači arhivističkog tečaja, 1968, 49 str. 100 godina Hrvatskog književnog druš¬tva sv. Jeronima (Sv. Cirila i Metoda) 1868-1968 Zagreb, HKD sv. Ćirila i Metoda, 1969, str. 87.
 • Povijest Rimokatoličke župe Bjelovar, Slav. Požega, Izd. Rkt župski ured, 1970, 31 str. (NSB-Z, sign. 147 431 974).
 • Povijest uprave vjerskih organizacija u Hrvatskoj od X-XX stoljeća. Zagreb, Arhiv Hrvat¬ske, 1970,91 str. (NSB-Z, sign. 147 433 159).
 • Katolička Crkva u Slavoniji za turskoga vladanja. Zagreb, Kršćanska sadašnjost Ana¬lecta Croatica christiana 1, 1970, 240 str. (NSB-Z, sign. 147a/35 433 154).
 • Povijest Katoličke Crkve među Hrvatima (s dr. A. Ivandijom). Zagreb, Hrvatsko knji¬ževno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1973, 372 str. (NSB-Z, sign. 109 473 525).
 • Povijest Rovišća. Rovišče, Izdaje Rkt župa Rovišće, 1975, 100 str. (NSB-Z, sign. 109 473 525).
 • Kutina, Uz 200. obljetnicu župne crkve. Zagreb, Kršćanska sadašnjost i Župni ured Kutina, 1977, 144 str.
 • Crkveno-kulturna povijest Požege i okolice 1227-1977. Prigodom proslave 750-godiš¬njice grada Požege. Zagreb, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1977, 199 str.
 • Povijest Gornje Rijeke i okolice. Izdaje Rkt. župa Gornja Rijeka, 1979, 117 str.
 • Božjakovina-Brckovljani 1209-1980. Iz povijesti župe, uprave i gospoštije. Brckovlja¬ni, izdavač Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1981, 126 str.
 • Marija Bistrica 1209-1980. Povijest župe i prošteništa. Marija Bistrica, izdavač Hrvat¬sko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1981, 192 str.
 • Stubica Donja i Gornja 1209-1982. Iz povijesti obiju župa. Stubica Zagreb, Kršćan-ska sadašnjost, 1982, 190 str.

2. PERIODIKA, ZBORNICI, ENCIKLOPEDIJE

 • ALMANAH POŽEŠKE GIMNAZIJE 1699-1969. Slavonska Požega 1970.
 • Fra Ivan Požežanin. Za latinsku školu u Požegi 1637, Str. 45-52,

ANĐEO ČUVAR

 • Rano proljeće. XVIII/1918-1919, 9-10, str. 130.
 • Molitva. XVIII/1918-1919, 9-10, str. 131.
 • Molitva Majci Božjoj. X1X/1919-1920, 1-2, str. 12.
 • U laži su kratke noge. XIX/1919-1920, 3-4, str. 30-31.
 • Moli se svome Anđelu Čuvaru. XXI/1921-1922, 1, str. 14.
 • Kraljici svibnja. XXI/1921-1922, 9, str. 98.
 • Ševa vjesnica prolječa.XX1/1921-1922, 9, str. 98.
 • Dijete Marijino. XXII/1922-1923, 10, str. 148.
 • Malim prijateljima. XXIV/1924-1925, 3, str. 40.

ARHIVSKI VJESNIK — Zagreb

 • Archivi. Archivi d' Italia e rassegna internazionale degli archivi se. II a XXVI, Roma 1959.111/1960, str. 487-488.
 • Pošvar Jaroslav, Nistin dejin brnćnske mincovny. Numismaticky sbornik CSAV V/ 1958 — VI/1960. Praha. 111/1960, str. 491-492
 • Sisačka dosPoštija u prvoj polovici XIX stoljeća. IV-V/1961-1962, štr. 289-351.
 • Hajnal Istvn, L'enseignement de l'ćcriture aux universitčs mćdićvales. Budapest 1959. IV—V/1961-1962, str. 411-413.
 • Saint Louis a la Sainte chapelle. Paris 1960. IV-V/1961-1962, str. 418-419.
 • Sbornik archivnich praci. G. XIII, 1963, br. 1-2. VI/ 1963, 302-304. L' histoire et ses mćthodes. Brugges 1961. VI/1963, str. 307-308.
 • Riječno brodarstvo na Savi, Dunavu i Tisi u prvoj polovici XIX stoljeća. VII—V1II/ 1964-1965, štr. 99-204.
 • Arhiva Ecclesiae. Ciffl del Vaticano, 1958-1964, VII—VIII/1964-1965, str. 406-407.

Inventar i regesti za starije dokumente Zagrebačkoga kaptolskog arhiva g. 1401-1700. XI—XII/1968-1969, str. 261-319.

BJELOVARSKI LIST, Tjednik u Bjelovaru

 • Niz grešaka u prikazu školstva. 1976, 6, str. 5.

BOGOSLOVSKA SMOTRA

 • Župe Požeškoga arhiđakonata g. 1332-1335. XXII/1934, 1, str. 81-90.
 • Arhivi Isusovačkih kolegija u Hrvatskoj. XXXIII/1963, 2, str. 109-121.
 • Crkveno arhivstvo. XXXVI/1966, 2, str. 501-509.
 • Ioannes Golub, De mente ecclesiologica Georgii Križanić. Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Theologica Pontificiae Universitatis Gregorianae. Romae 1964. XXXVII/1967, 3-4, 499-500.
 • Povijest Društva sv. Jeronima ili Društva sv. Ćirila i Metoda 1868-1968. XXXVIII/ 1968, 3-4, 376-409; XXXIX/1969, 2-3, 258-290.

CRKVA I ŠKOLA Zagreb 1925. Spomenica Nadbiskupske velike gimnazije i Dječačkog sjemeništa u Zagrebu 1920 — 1925. Uredio dr Pavao Lončar.

 • Nadbiskupu Baueru. Str. 168-169.,
 • Izlet u Mariju Bistricu. St. 176-178.
 • Zimski izlet na Sljeme. Str, 187-189.
 • Sreo sam. Str. 133.
 • Pjesme pune želje. Str. 133-134.
 • Mladost vene. Str. 134.
 • Hrvatska prije 1000 godina i danas. Str. 144-146.

CRKVA U SVIJETU

 • Ivan Mužić, Hrvatska politika i jugoslavenska ideja, IV/1969,5-6,502-507.

CROATIA SACRA

 • Župe arhiđakonata Since u XVIII vijeku.I/1931,1, str. 216-254.
 • Popis župa zagrebačke biskupije g. 1650. (Sastavljen prigodom sabiranja milostinje za Zavod sv. Jeronima u Rimu). VIII/1938, 15-16, str. 87-96.
 • Poviestni pregled redovnićtva u Hrvatskoj. XI—XII/1943, 20-21, str. 131-152.

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA

 • Iz povijesti Hrvatske bogoslovne akademije 1922. — 1945.1/1977,1, str. 3-23. Marković Mirko, Đakovo i Đakovština. Poseban otisak iz knjige „Zbornik Dakovštine", knjiga I, Zagreb 1976.1/1977,1, str. 133.
 • Naše župe Požeškoga kraja. 1/1977,1, str. 134.
 • Arhiv Propagande u Rimu i povijest Južnih Slavena. II/1978, 2, str. 174-184.

ČAZMA U PROŠLOSTI I DANAS ZBORNIK 1226-1976.

 • Iz povijesti Čazmanskog kaptola. Str. 65-79.

DANICA kalendar, Zagreb Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda

 • Slika kralja Zvonimira u Papinskom dvoru. 1937, str. 49-51.
 • Sremska Mitrovica za turskog vladanja (1521-1718). 1984, str. 161-163.

EKONOMSKI ZBORNIK, Zagreb

 • Pregled arhivskih izvora za ekonomsko-socijalnu historiju Hrvatske i Slavonije, napose u toku 1849-1873.1966, str. 391--403.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE

Jugoslavenski leksikografski zavod Zagreb Prvo izdanje

 • Alagović Aleksandar. 1955, svezak 1, str. 53.
 • Arhivi u Hrvatskoj. 1955, svezak 1, str. 189-196.
 • Augustinci. 1955, svezak 1, str. 236. Barac Fran. 1955, svezak 1, str. 362. Bauer Antun. 1955, svezak 1, str. 394.
 • Benediktinci u Hrvatskoj, svezak 1, str. 431-433.
 • Berislavići - Grabarski. 1955, svezak 1, str. 482.
 • Bijela Stijena. 1955, svezak 1, str. 558-559.
 • Borković Martin. 1955, svezak 1, str. 694.
 • Dobra Kuća, 1958, svezak 3, str. 23.
 • Dubrava, 1958, svezak 3, str. 123.
 • Hospitalci (Ivanovci). 1960, svezak 4, str. 27.
 • Ibrišimović Luka. 1960, svezak 4, str. 313.
 • Ivan arhiđakon Gorički. 1960, svezak 4, str. 400.
 • Ivančan Ljudevit. 1960, svezak 4, str. 401-402.
 • Kaptoli. 1962, svezak 5, str. 191-192.
 • Krčka biskupija. 1962, svezak 5, str. 389.
 • Mikulić Aleksandar Ignacije. 1965, svezak 6, str. 105.
 • Pavlini. 1965, svezak 6, str. 443.
 • Senjska i modruška biskupija, 1968, svezak 7, str. 185.
 • Švear Ivan. 1971, svezak 8, str. 279.
 • Tkalčić Ivan Krstitelj. 1971, svezak 8, str. 341-342.
 • Unijatska (Grkokatolička) Crkva. 1971, svezak 8, str. 418-419.
 • Vanino Miroslav. 1971, svezak 8, str. 454.

Drugo izdanje

 • Alagović Aleksandar. 1980, svezak 1, str. 71.
 • Arhiv Hrvatske. 1980, svezak 1, str. 253-255.
 • Augustinci. 1980, svezak 1, str. 325-326.
 • Barac Fran. 1980, svezak 1, str. 504.
 • Bauer Antun. 1980, svezak 1, str. 529
 • Benediktinci 1980, svezak 1, str. 559.
 • Benediktinci u Hrvatskoj. 1980, svezak 1, str. 559-560.
 • Berislavići Grabarski (Doborski). 1980, svezak 1, str. 603-604.
 • Bijela Stijena. 1980, svezak 1, str. 694.
 • Borković Martin. 1982, svezak 2, str. 84.

GLAS KONCILA

 • Blaženi Augustin Kažotić, biskup u Zagrebu i Lučeri. 111/1964,15, str. 5.
 • U Vrbovi obnovljena župa. III/1964, 23, str. 7.
 • Povijesni kalendar Crkve u Hrvatskoj. V/1966, 16, str. 14; 17, str. 14; 18, str. 14: 20, str. 14;21, str. 14;22, str. 14;23, str. 14;24, str. 10;25, str. 20; V1/1967, 1, str. 14; 2, str. 15; 3, str. 14; 4, str. 14; 5, str. 14; 6, str. 21; 7, str. 16; 8, str. 14;9, str. 14; 10, str. 14,11, str. 144,12, str. 14; 13, str. 14; 14, str. 14;15, str. 14; 16, str. 14; 17, str. 14; 18, str. 14; 19, str. 14; 20, str. 12;21, str. 14;22, str. 14;23, str. 14;24, str. 12; 25-26, str. 20.
 • Nekoliko osvrta (O Glasu Koncila i katoličkoj suvremenoj publicistici). IX/ 1970, 1,

str. 17.

 • Miroslav Vanino: Isusovci i hrvatski narod. IX/1970,14, str. 12.
 • Haulik — austrofil? XV/ 1976, 4, str. 3.
 • Kalamari je bio uzoran. XVI/ 1977, 24, str. 2.

GLASNIK SV. JOSIPA

 • Ime mu je Josip. 1/1984,4, str. 8.
 • Zašto sveti Josip plače. 1/1984,4, str. 9.

GLASNIK SRCA ISUSOVA I MARIJINA

 • Izumiranje sela. 59/1968,8, str. 291-292.
 • Inkvizicija. 60/1969,3, str. 103-104.
 • Moje selo. 60/1969,4, str. 150-152.
 • Moj rod. 60/1969,7, str. 271-272. Kovilj.

HISTORIJSKI ZBORNIK — Zagreb Državni arhiv u Zagrebu. V/1952,3-4, str. 395-407.

 • Dr Lelja Dobronić, Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog biskupa Zagrebač¬kog kaptola. (Recenzija). VII/ 1954,1-4, str. 167-172.
 • Stjepan Pavičić, Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji. (Recenzija). VIII/1955, str. 145-155.
 • Neobjavljeni dokumenti hrvatske povijesti u XV stoljeću. XI—XII/1958-1959, str. 238-287.
 • Stjepan Pavičić, Seoba i naselja u Lici, Zagreb 1962. (Recenzija). XV/1962, str. 309— 313.

HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON Jugoslavenski leksikografski zavod Zagreb

 • Abel. 1983, svezak 1, str. 2.
 • Alagović Aleksandar. 1983, svezak 1, str. 48-50.
 • Ašperger Matija Juraj. 1983, svezak 1, str. 259.
 • Babić Ivan Josip. 1983, svezak 1, str. 291.
 • Babić Matija Aleksandar. 1983, svezak 1, str. 298.
 • Bakač Šimun. 1983, svezak 1, str. 358.
 • Bakač Toma. 1983, svezak 1, str. 358.
 • Balenović Šimun. 1983, svezak 1, str. 390-391:
 • Baran. 1983, svezak 1, str. 441.
 • Baratin Luka. 1983, svezak 1, str. 445.
 • Baron Gustav. 1983, svezak 1, str. 480.
 • Bauer Antun. 1983, svezak 1, str. 539-540. (Zajedno s Franjom Emanuelom Hoškom).
 • Belavić Nikola. 1983, svezak 1, str. 610.
 • Benedikt, zagrebački biskup. 1983, svezak 1, str. 638.

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA Naklada Hrvatskog izdavatačkog bibliografskog zavoda Zagreb

 • Baran, 1941, svezak 2, str. 217(s G.
 • Baron Gustav, 1941, svezak 2, str. 253.
 • Bratovštine, 1942, svezak 3, str. 247-252 (s V. Š. i V. F.).

HRVATSKA PROSVJETA

 • Jutarnja idila. XI/ 1924, 1, str. 27.

HRVATSKA PROŠLOST

 • Požeški isusovci i kutjevačko vlastelinstvo. 1941, knjiga II, str, 148-166; 1943, knjiga III, str. 106-131.
 • Pleternica i okolica. 1943, knjiga V, str. 150-173.

HRVATSKA STRAŽA

 • Broj stanovnika u gradovima Vojvodine. 1/1929, 7, str. 4.
 • Bijela kuga u Požeškoj kotlini. II/1930, 25, str. 4.
 • Žiteljstvo u Moslavini. 11/1930, 290, str. 9-10.
 • Požega u doba Ilirskog pokreta. 11/1930, 294, str. 5. (Osvrt „Požedh novina" 1931. br. 14. str. 5, pisac pseudonimom Argus.)
 • Žiteljstvo Hrvatske — Slavonije god. 1827, 1857.11/1930, 294, str. 5.
 • Najstariji ljudi u okolici Novog Marofa 1744.111/1931, (4. veljače), str. 5.
 • Moslavačke crkve u XVIII stoljeću. Župna crkva u Kutini. Crkve i kapele u ostalim župama.111/1931,.85, str. 4.
 • Crkve pakračkoga kraja u 18. stoljeću. III/1931, 86, str. 4.
 • Ilirci u Pečuhu. III/1931, 219, str, 4-5.
 • Žiteljstvo Požeške kotline. IV/1932, 29, str. 7.
 • 600. godišnjica slavonskih župa. IV/1932, 256, str. 5.
 • Crkve u slavonskoj Podravini godine 1730.1V/1932, 258, str. 5.
 • Isusovački patriotizam. V/1933, (21. ožujka), str. 2.
 • Požega grad i Požeški kaptol. VII/ 1935, 82, str. 7.
 • Župe Zagrebačke biskupije 1650. VII/1935, 93, str. 8.
 • Što uči profesor (Turić) na Seljačkom sveučilištu. X/ 1938, 253, str. 4; 254, str. 4-5.
 • Župe i crkve oko Jastrebarskoga. Još o b1. Augustinu Kažotiču. XI/1939, (8. kolovoz), str. 4.

HRVATSKA STRAŽA Tjednik

 • Katolički ponos. V/1937,10, str. 2.
 • Mješovita ženidba. V/1937, 14, str. 2.

KALENDAR GOSPINA KRUNICA

 • 1940, str. 74-76. Pokvarenost veća nego u Francuskoj.

KALENDAR SRCA ISUSOVA 1 MARIJINA

 • Odziv. 1925., str. 43.
 • Dijete Marijino. 1925, str. 4

KATOLIČKI LIST

 • Starokatolici u Bijeloj Stijeni. 83/1932,2, str. 18-19.
 • Oko katehizacije u čagličkoj župi. 83/1932,19, str. 236-238.
 • Starokatolici pod zaštitom mogućnika. 83/1932,30-31, str. 364-365.
 • Borba za orguljašku njivu. Škola dužna nabaviti potrebne vjeronaučne knjige 83/1932. 34,406-407. B.
 • Novi grobljanski statut. 83/1932,37 str, 439-440.
 • Znakovi vremena. 83/1932,41, str. 487-489; 42, str. 499-501.
 • Tko su i što su bjelostjenski starokato1ici. 83/1932,43, str. 509-510.
 • Problemi duhovne pastve u slikama. 84/1933,5, str. 43-45; 6, 58; 7,66-67. J.A.B.
 • Katolička djeca i svetosavska zabava. Prilog za našu crkvenu povijest iz g. 1933.84/ 1933,11, str. 129-130. J.A.B.
 • Molitvenik u osnovnoj školi. 84/1933,18, str. 219-221. J.A.B.
 • Obranajavnog morala. 84/1933,28, str. 335-337. J.A.B.
 • Što se ne bi smjelo ni spominjati. 84/1933,29, str. 349-351. J.A. Buturac. *
 • Korona pakračkoga kotara u Uljaniku. 84/1933,36, str. 435-436. J.A.B.
 • Trebamo više samostana. 84/1933,37, str. 441-442.
 • Župnikovi prijatelji. 85/1934,2, str. 20-21.
 • Svećenička briga za svakdašnji kruh. 85/1934,17, str. 213-214. Koviljan.
 • Putnici - prosjaci. 85/1934,24, str. 298-299.
 • Nećemo zaboraviti. 85/1934,25, str. 311-312.
 • Hrvati Pakračke Poljane izumiru. 85/1934,30, str. 377-378.
 • Uz 600. godišnjicu naših župa. 85/1934,32, str. 397-398.
 • Svečenička zadrugaje potrebna. 85/1934,43, str. 533. J.A.B.
 • Dr. Ludwig Andreas Veit, Die Kirche im Zeitalter des Individualismus 1648 bis Gegen¬wart, I, 2. Halfte. 86/1935,17, str. 216.
 • U kuči bez djece. 86/1935,34, str. 424•425. Kov.
 • Sječanje na čagličku župu, 86/1935,38, str. 472-474, Mješovite ženidbe. 86/1935,39, str. 484-485.
 • Žiteljstvo na hrvatsko-slavonskoj medi. 86/1935,46, str. 575-577.
 • Sisačka Posavina. 87/1936,11, str. 150-151. J.A. Buturac.
 • Naša katolička dječja štampa. 87/1936,36, str. 451-452.
 • Župnički ispit. 87/1936,38, str. 479-480. J.A.B.
 • Zagrebačka biskupija godine 1771.88/1937,24, str. 281-282.
 • U spomen Mati Lovadeniću.88/1937,27, str. 323.
 • Pavlini u Hrvatskoj. (Prigodom 650-godišnjice pavlinskog samostana u Remetama. 88/ 1937,39, str. 465-466.
 • Kanonska vizitacija arhiđakona. 89/1938,33, str. 392-394. J. Bc.
 • Kroz skopljansku biskupiju. Prigodom Euharistijskog kongresa u Letnici 14. i 15. VIII. 1938.89/1938,36, str.;432-434. A.Bc.
 • Nova karta Zagrebačke nadbiskupije. 89/1938,42, str. 499-501.
 • Uspomena na Stjepana Kalamarija. (Uz sedamgodišnjicu smrti ruševačkog župnika Stjepana Kalamarija). 90/1939,5, str. 55-57; 6, str. 72-73.
 • Natalitet u Zagrebačkoj nadbiskupiji g. 1928-1938.90/1939,9, str. 105-109. * J. Bc.
 • Svećenički mirovinski dom u Zagrebu. 90/1939,19, str. 237-239. *U. .
 • Zagrebačka biskupija prije 155 godina. Rukom pisani šematizam svećenika iz g. 1784. 90/1939,34, str. 417-418.
 • Da li je „Uznesenje B.D.Marije" titular Zagrebačke katedrale? 90/1939,38, str. 466- 467.
 • Imena župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji. (Uz mali Šematizam Zagrebačke nadbiskupije od 15. XII. 1939.90/1939,51, str. 625-626.
 • Blagoslov kuća. 91/1940,2, str. 18-20. Uskok.
 • Naše župe u diaspori. 91/1940,3, str. 25-27. * Uskok.
 • Za ljepšu budućnost Hrvatske protiv bijele kuge. Uz pismo preuzv. gosp. nadbiskupa Dra. Alojzija Stepinca upravljeno liječnicfma. 91/1940,7, str. 73-76. * B-c.
 • Dr. Carolus Nežić: De pravoslavis Jugoslavis saec. XVII ad catholicam fidem reversis nec non eorum conceptu Romanae Ecclesiae. (Roma 1940.) Typis polyglottis Vatica¬nis. Desclće et socii editores pontifici. Doktorska disertacija. 91/1940,20, str. 244. * B. -c.
 • Templarski samostan u Glogovnici. 91/1940,33, str. 392-394.
 • Franjevački samostan u Kloštru (Podravina). 91/1940,34, str. 412.
 • Naši crkveni arhivi. 91/1940,35, str. 413-414.
 • Slavonija i Srijem prije Turaka. 91/1940,35, str. 421-422.
 • Svilničko-bučka župa. Uz 600-godišnjicu prvog spominjanja te župe. 91/1940,40, str. 479-481.
 • Bl. Augustin Kažotić. Biskup u Zagrebu i Luceri 1303. – 1323.91/1940,43, str. 509- 511; 44, str. 524-526; 46, str. 552-553.
 • Pitanje populacije u Hrvatskoj. 91/1940,44, str. 528-529. * Bc.
 • Arhiv Prvostolnog kaptola u Zagrebu - II. odio. 92/1941,4, str. 44-45.
 • Izvori i literatura o biskuPu Kažotiću. 92/1941,5, str. 55-57.
 • Crkveno pravo za jozefinizma u habsburškim zemljama. 92/1941,11, str. 126-128; 12, str. 135-137; 13, 151-153; 14, 163-165.
 • Kutjevačka opatija. 92/1941,15, str. 178-179.
 • Stjepan Pavičić, Vukovarska župa u razvitku svoga naselja od XIII. do XVIII. stoljeća. 92/1941,15, str. 183. * J.Bc.
 • Hrvatska prošlost I knjiga. Uredio prof. dr. Rudolf Horvat. Izdalo kulturno-historijsko društvo „Hrvatski rodoljub" (Zagreb 1940). 92/1941, 15, str. 184. Bc.
 • Župska spomenica. 92/1941, 17, str. 199-201.
 • Franjevci zagrebačke biskupije g. 1770. 92/1941, 18, str. 211-213.
 • Arhivsko blago treba čuvati. 92/1941, 20, str. 241-243. * J. Bc.
 • Nejasna sredovječna topografija Slavonije. 92/1941, 21-22, str. 257-259.
 • Žiteljstvo Zagrebačke nadbiskupije kroz 150 godina. 92/1941, 26, str. 304-306; 28, str. 328-330; 29, str. 337-339.
 • Naše Međimurje. 92/1941, 33, str. 382-384. * Uskok.
 • Biela kuga u Požeškoj kotlini. 92/1941, 33, str. 390-391.
 • Svećenički dom u Zagrebu. 92/1941, 36, str. 421-423. * Kov.
 • Naš svećenički podmladak. 92/1941, 37, str. 429-431. * Svećenik.
 • Moslavačke crkve u 18. stoljeću. 92/1941, 37, str. 433-436.
 • Franjo Brdarić. 92/1941, 49, str. 578-579. * J.Bc.
 • Naseljavanje srednje Slavonije u prošlosti. 93/1942, 15, str. 172-174.
 • Na njivi pučke prosvjete. Uz knjigu Dr Ferde Rožića pod gornjim naslovom. 93/1942, 16, str. 186-189.
 • Kapela B.D. Marije u Oroslavlju. 93/1942, 32, str. 380.
 • Misli o vjeri i Crkvi. 93/1942, 45, str. 530-531. * Anonimno.
 • Prošlost bogoslovskog sjemeništa u Zagrebu. 94/1943, 24, str. 259-262; 25, str. 274- 276.
 • Tko je u Slavoniji ostavio turske skule? 94/1943, 36, str. 446. * Anonimno.
 • Što treba izpraviti u Šematizmu đakovačke biskupije. 94/1943, 40, str. 458.
 • Stanovništvo Slavonije u doba turskog gospodstva. 94/1943, 44, str. 505-506.
 • Popis zapadne i južne Slavonije g. 1760. 94/1943, 50, str. 577-578; 52, str. 614; 95/ /1944, 7, str. 81-82; 8, str. 93-94.
 • Uz 850-godišnjicu osnutka zagrebačke biskupije. 95/1944, 1, str. 1-3.
 • Naši arhivi. 95/1944, 20, str. 232-233.
 • Zlatko Tanodi i Adolf Wissert „Poviestni spomenici slobodnoga i kraljevskoga grada Varaždina". I dio, II svezka. Gradski zapisnici iz g. 1454-1464, 1467-1469. 96/1945, 2, str. 24. * Dr. Bc.
 • Zagrebačko izdanje spisa tridentskoga sabora. 96/1945, 8-9, str. 57-58.
 • Koje je blagodati primao hrvatski narod u prošlosti od Svete Stolice. 97/1945, 10, str. 71-75.
 • Kanonik Ivančan kao povjestničar. 96/1945, 11, str. 90-91.

KATOLIČKI TJEDNIK

 • Hrvatski benediktinci. 19(22)/1943, 21, str. 6.

KOMUNA - novine Opčine Vrbovec

 • Iz povijesti Vrbovca. VII/1971-1972, 71, str. 9; 72, str. 9; 73, štr. 9; 74, str. 9; 75, str. 9; 76, str. 9; 77, str. 9; 78, str, 9; 79, str. 9; 80, str. 9; 81, str. 9; 82, str. 9.
 • Almanah Leptir 1859-1862. XI/1976, 6, str. 9.
 • Ljudevit Vukotinović živio i djelovao u Lovrečini Gradu. XI/1976, 7, str. 9.
 • Nova knjiga o Križevcima. XI/1976,14-15, str. 9. Vrbovec u Geografiji Hrvatske. XII/1977,9, str. 9. Kretanje stanovništva u općini Vrbovec 1977. XIII/1978,4, str. 9.
 • Povijesna topografija Križevačke županije. XIV/1979, 7-8, str. 9.
 • Urbanistička koncepcija jezgre Križevaca. XIV/1979, 10, str. 9.
 • Štefa Iskra Kršnjavi. XIV/1979,20-21, str. 9.
 • Pečati i grbovi u prošlosti Vrbovca. XV/1980,5, str. 9.
 • Kretanje stanovništva u općini Vrbovec 1771-1971. XV/1980, 10, str. 9; 11, str. 9; 12, str. 9; 13, str. 9.
 • Iz povijesti Gradeca. XV/1980,12, str. 9.
 • Dobronić L., Po starom Moravču. XV/1980,11, str. 9.
 • Tko krade tuđe jelke. XVI/1981,2, str. 8.
 • Popis stanovništva. XVI/1981,3, str. 9.
 • Voćarska škola u Lovrečini. XVI/ 1981, 17-18, str. 13.
 • Naši hrastovi. XVIII/1983,7, str. 8.
 • Seljačka buna u Vrbovcu 1867. XVIII/1983,8, str. 9.

KRIJES

 • Moja sreća. VIII/1921-1922, 9-10, str. 137.
 • Iz moga djetinstva. VIII/1921-1922,9-10, str. 137.
 • Sovsko jezero. IX/1922-1923,4-5, str. 52-56.

KRIŽEVAČKI ZBORNIK

 • Iz povijesti Cirkvene. 1981,2, str. 93-115.

KRŠĆANSKA ŠKOLA

 • Devedesetogodišnjica Zbora duhovne mladeži zagrebačke. 30/1927,5-6, str. 68.
 • Vrela i prinosi (Zbornik za povijest isusovačkog reda u hrvatskim krajevima), VIII sv. (Sarajevo 1938.) 42/1938,9-10, str. 140. * Bc.
 • Katehetski dom u Zagrebu. 43/1939,3-4, str. 57-59. * Katehet.

KULTURNO POVIESTNI ZBORNIK ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE U SPOMEN 850. GODIŠNJICE OSNUTKA Zagreb, Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, I dio, 1944. godine

 • Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Str. 17-70.
 • Popis župa Zagrebačke biskupije od god. 1334. Str. 409-455.

LUČ

 • Incitament poezije. XIX/1923-1924, 3-4, str. 105. Uoči praznika. XIX/1923-1924,10, str. 278.
 • Jesenje sjećanje. XX/1924-1925, 4, str. 80.
 • Dvije druge. XXI/1925-1926,2, str.,2. * Joer Mabu.
 • Aera martyrum. XXI/1925-1926,5, str. 4. * Joer Mabu.
 • Vesna digla palmu. XXI/1925-1926,6-7, str. 6.
 • „Cvijet" (kritika). XXI/1925-1926,9, str. 5. * J. M.
 • U osami. XXI/1925-1926,16, str. 4. * Joer Mabu.
 • „Cvijet", „Zumbuli" (osvrti). XXI/1925-1926,17-18, str. 7-8.
 • Latinska djela Marka Marulića. XXII/ 1926-1927, 2, str. 14-15.
 • Zbor duhovne mladeži zagrebačke 1826-1936. XXII/1926-1927, 6-7. str. 109-110.
 • Bogoslovi i Hrvatski katofički pokret. XXIII/1927-1928,4, str. 108-114.
 • Prvi hrvatski đački list „Zviezda". XXIV/1928-1929, 6, str. 192-194
 • Bogoslovi u Čehoslovačkoj..XXIV/1928-1929, 8, str. 294.
 • Umro bogoslov Andrija Milec. XXIV/1928-1929,8, str. 294.
 • Patriotske veze hrvatskoga i slovačkoga đaštva u prošlosti. XXV/1929-1930,6-7, str. 186-188.

LJETOPIS JAZU

 • Izučavanje mjesnih imena u Buku i okolici. 1965, knjiga 70, str. 395-396.
 • Izučavanje mjesnih imena u Pleternici i okolici. 1965, knjiga 70, str. 397.
 • Proučavanje mjesnih imena u Ruševu i okolici. 1967,72, str. 443-445.

MARULIĆ Hrvatska književna revija — Časopis za književnost i kulturu. Hrvatsko književno društvo sv. Čirila i Metoda, Zagreb

 • Stogodišnjica Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima. 1968, str. 431-432.
 • Srećko Majstorović, Euzebije Fermendžin, franjevac akademik, 1845-1897. XI/1978, 2, str. 211-212.
 • Paškal Cvekan, Virje. XI/ 1978,2, str. 212.
 • Josip Pašić: Najobičniji muškarac ili reportaža o sebi. Tuđe suze ili odgovornost za tu¬đe živote. XI/1978,4, str. 400-401.
 • Antun Bošnjaković, Crkva Blažene Djevice Marije na Bapskoj. XII/1979,3, str. 293.
 • Dr. Krunoslav Draganović — Pero Sudar: Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj. XV/1982,2, str. 191.
 • Srednjovjekovna Požega u monografiji „Požega 1227-1977". XV/1982,6, str. 570— 573
 • Tomislav Đurić: Srednjovjekovni gradovi slavonskog gorja. XVI/1983,4, str. 447-448. Govor Požeške okolice. XVI/1983,4, str. 448.
 • Iz povijesti Štrigove i Racke Kaniže. XVII/ 1984, 1, str. 29-36.
 • Neopravdani prigovori. XVII/1984,2, str. 214-217.

MLADOST god. IX.

 • Jubilej pape Pija XI. 1928-1929,5, str. 129-130.

MUZEUM Brno

 • Bogoslovi i Hrvatski katolički đački pokret. 59/1927-1928,2, str. 47-52. Pjesma pune želje. 59/1927-1928,3-4, str. 93.

NARODNA POLITIKA

 • Zbor duhovne mladeži zagrebačke. XI/1927,28, str. 4.
 • Zbor duhovne mladeži zagrebačke. XI/1927,43, str. 5; 44, str. 5; 45, str. 5; 46, str. 5; 47, str. 5.
 • Katolici i pravoslavni u istočnom Dilju i Krndiji. XI/1927,83, str. 4.
 • Koji su govori u Požeškoj kotlini. XI/1927,84, str. 3.
 • Žiteljstvo naših većih mjesta u posljednjih sto godina. XII/1928,26, str. 6.
 • Turopoljci, Ilirci i zagrebački bogoslovi 9. XII 1943, XII/1928,40, str. 3. *
 • Ruševine starih crkvi u slavonskoj Posavini u XVIII stoljeću. XIII/1929,3, str. 5.
 • Nastava na području gradiške pukovnije u drugoj polovici XVIII vijeka. XIII/1929, 7, str. 5.
 • Iz života u bivšoj Krajini. XIII/ 1929, 145, str. 5-6

NAŠA GOSPA LURDSKA

 • Crkva Snježne Gospe u Kutini. 1931,5, str. 78-79.

NEDJELJNE VUESTI

 • Prošlost Bogoslovskog sjemeništa u Zagrebu. 2/1942,50, str. 4.

OBITELJ

 • Ruševo. Prigodom 150-godišnjice obnovljenja župe. I/1929, 31, str. 531+535. Među Hrvatima oko Kosova. X/1938, 38-39, str. 530-532.

ODJEK — Slavonska Požega

 • Božić. I/1919-1920,2, str. 1.

POŽEŠKE NOVINE — Slav. Požega

 • Susjede. (Aktovka). V/1926,28, str. 1-2; 29, str. 1-2.
 • Crkve i kapele požeškoga kraja u XVIII stoljeću. X/1931,7,1-2; 18, str, 1-2.
 • Nestalno i pravo pisanje mjesta u požeškoj kotlini. X/1931,46, str. 1; 47, str. 1; 48, str. 3.
 • Žiteljstvo požeške kotline. XI/ 1932, 7, str. 2-4.
 • Iz davne prošlosti Zlatne doline. Crkvene prilike požeškoga kraja prije 600 godina. XIV/1935, 1935, 7, str. 3.
 • Ruševačka župa u prošlosti. XVI/1937, 33, str. 5.

POŽEŠKI LEKSIKON — Slavonska Požega 1977.

Abecevica, str. 11; Abramovići, str. 11; Alaginci, str. 13; Alilovci i Galešići, str. 13-14; Amatovci, str. 14; Ašikovci, str. 17; Bankovci, str. 23; Bektrež, str. 25; Beroševci, str. 26; Bertelovci, str. 26; Bešinci, str. 26; Bilač Mali, str. 26; Bilač Veliki, str. 26; Biskupi rodom Požežani, str.-28; Biškupci, str. 28; Bjeliševci, str. 29; Blacko, str. 29; Bogdašić str. 30; Bogović, str. 30; Boks, str. 30; Bolomače, str. 31; Borić, str. 31; Boriičevci, str. 32, Bratuljevci, str. 33; Brdari, str. 34-35; Brestovac Požeški, str. 35-36; Breznice Po¬žeške, str. 36; Bučje, str. 38; Buk, str. 39; Bukovje, str. 39-40; Busnovi, str. 40; Bzeni¬ca, str. 40; Cerovac Jakši.čki, str. 43; Ciglenik, str. 44; Cisterciti u Kutjevu, str. 46; Crk¬vena desetina, str. 46; Crkvenik ili Streževac, str. 46; Crljenci, str. 46-47; Čaglin, str. 49-50 A.P. = Antun Petković); Čečavac, str. 50 A.P.); Cešljakovci, str. 51-52; Čosinci, str. 54; Daranovci, str. 56; Darkovac, str. 56; Deževci, str. 57; Djedina Rijeka, `str. 58-59; Dobra Voda, str. 59; Dobrogošće, str. 59; Dolac, str. 61; Doljanci, str. 61; Doljanovci, str. 61; Dominikanski samostan, str. 63; Draga Požeška, str. 64; -Dragan¬lug, str. 64; Dragutinovac, str. 64; Drenovac Brodski, str. 64-65; Drškovci, str. 65; Duboka, str. 69(s A.P.); Edutovci, str. 71; Eminovci, str. 72; Eminovci Donji, str. 72; Emovački Lug, str. 73; Ferovac, str. 74; Franjevački samostan u Požegi, str. 77; Franjevački samostan u Velikoj, str. 77-78; Frkljevci, str. 78 (s A.P.); Gnojnica, str. 85; Golobrci, str. 85; Golo Brdo, str. 85; Grabarje, str. 87-88; Gradac, str. 88; Gradiš¬te Bekteško, str. 89 (s A.P.); Gradska blagajna, str. 89; Granje, str. 90; Greda, str. 91; Gučani Gornji i Donji, str. 92 (s A.P.); Hrnjevci, str. 96; Ibrišimović Luka, str. 98-99; Imbrijevci-Inuevci, str. 99. Isusovački kolegij, str. 101; Ivanovci, str. 101-102; Ivan¬-Dol; str. 102; Ivanin'-Dvor, str. 102; Jaguplije ili Jakuplije, str. 105; Jakšić, str. 106; Jasik, str. 107; Jezero Stojčinovačko, str. 108; Jurkovac ili Đurakovac, str. 109 (s A.P.); Kadanovci, str. 112; Kalinići, str. 112; Kamenska, str. 113-114 (s A. P.); Kantrovci, str. 115 (s A.P.); Kaptol, str. 116; Kasarne, str. 117; Katoličke župe, str. 117; Klisa, str. 121; Knešci, str. 122; Kneževac, str. 122; Komarovci, str. 126; Ko¬morica; str.-127; Komušina, str. 127; Koprivna, str. 128; Koprivnica Požeška, str. 128; Krivaj, str. 136; Kruševo, str. 137; Kuga, str. 137-138; Kujnik, str. 138; Kula, str. 138; Kunovci, str. 140; Kutjevo, str. 141-142 (s A.P.); Kuzmica, str. 142-143 (s A.P.); Lakušje, str. 144; La.tinovci, str. 144 (s A.P.); Laze, str. 144-145; Lipa Nova, str. 146-147; Lipa Stara, str. 147; Lipovica Nova, str. 147; Lučinci, str. 149 (s A.P.); Lu¬kač, str. 149; Ljeskovica Nova, str. 152; Ljeskovica Stara, str. 153; Marindvor, str. 156; Marturina ili Kunovine, str. 159; Migalovci, str. 165; Mihajlije, str. 166; Mihaljevci; str. 166; Mihaljevci Novi, str. 166-167; Mihaljevci Pleternički, str. 167; Mijači, str. 167 (s A.P.); Mihanlug, str. 167-168; Milanovac Požeški, str. 168 (s A.P.); Milivojevci, str. 169(s A.P.); Mitrovac, str. 169 (s A.P.); Mokreš, str. 170; Mrkoplje, str. 170; Narodna nošnia, str. 173-174; Narodni junaci u borbi s Turcima, str. 178-179; Novoselci Jakšićki, str. 187; Novo Selo Požeško, str. 187; Nurkovac, str. 188; Oblakovac, str. 189-190; Oljasi; str. 191 (s A.P.); Orljavac, str. 194 (s A.P.); Orov Panj, str. 195; Ovčare, str. 198 (s A.P.); Ozdakovci, str. 198; Paka, str. 199; Partuševac, str. 204; Pasikovci, str. 204 (s A.P.); Pavlovci, str. 208 (s A.P.); Perenci, str. 211 (s A. P.); Pleternica, str. 215-217 (s A.P.); Podgorje, str. 219-220; Podsreće, str. 221; Pokljuke, str. 221; Poloj, str. 222; Poljav, Poreč, str. 225; Potočani, str. 228; Požega, str. 228-234 (s A.P. i S.LJ.); Požeška županija, str. 242-244; Požeški arhiđakonat, str. 245; Požeški subalterni konzistorij, str. 247; Požeški zborni kaptol, str. 247; Požeško sjemenište, 248; Pravoslavne parohije, str. 248-249; Predešinci, str. 249; Radovanci, str. 258; Rajsavci, str. 259; Ramanovci, str. 259; Rasna, str. 259; Ratkovica, str. 260 (s A.P.); Resnik, str. 261; Ruševo, str. 265-266; Sapna, str. 268 (s A.P.); Sažije, str. 279 (s A.P.); Seoci, str. 281 (s A.P.); Sesvete Požeške, str. 281-282; Sibokovci, str. 282; Skens.lerovci, str. 283; Sloboština, str. 286 (s A.P.); Smoljanovci, str. 287 (s A. P.); Sovinjak, str. 290; Srednje Selo, str. 296 (s A.P.); Stojčinovac, str. 302 (302 s A. P.); Stražeman, str. 303 (s A.P.); Striježevica, str. 304-305 (s A.P.); Sulkovci, str. 306 (s A.P.); Svilna, str. 307; Šeovci, str. 309; Šeovci Kamenski, str. 309; Škomić, str. 311; Škrabutnik, str. 311; Šnjegović, str. 311-312 (s A.P.); Štitnjak, str. 315-316; Šumanovci, str. 316; Šušnjavi Kamenski, str. 319 (s A.P.); Tekići, str, 322; Tominovci, str. 324-325 (s A.P.); Toranj, str. 325; Trapari, str. 326; Trbošnjak, str. 326; Trenko¬vo Mitrovica, str. 326-327; Treštanovci, str. 327; Treurul Nikola, str. 327; Trgovina, str. 327 (s K.K.); Trnovac, str. 329; Tulnik, str. 330; Turnić, str. 331; Ugarci, str. 336 (s A.P.); Urbar, str. 337; Velika, str. 340-341 (s A.P.); Venje, str. 341 (s A.P.); Vetovo str. 342-343 (s A.P.); Vidovci, str. 343-344 (s A.P.); Vilić—Selo, str. 343; Viškovci, str. 345; Vlatkovac, str. 345; Vrači i Vračare, str. 348; Vranić, str. 349; Vratna, str. 349; Vrčin-Dol, str. 349; Vrhovci Crkveni, str. 349-350 (s A.P.); Vrhovci Gornji, str. 350 (A.P.); Vučjak Čečavački, str. 350 (s A.P.); Vučjak Kamenski, str. 351 (s A.P.); Vukojevica, str, 351; Zagrađe, str. 352; Zakorenje, str. 352; Zavilac, str. 353; Završje, str. 354; Zdenkovac, str. 356; Žigerovci, str. 360 (s A.P)

POŽEŠKI LIST — Slavonska Požega

 • Birokracija mijenja imena naselja. XVI/ 1969, 1, str. 3.
 • „Kroz historiju višeg i visokog školstva u Hrvatskoj do 1874." XV11/1970,4, str. 3.
 • Sjećanje na požešku gimnaziju. XVII/1970,14, str. 4-5.
 • Svjedočanstvo o školi u Požegi iz g. 1648. XVIII/1971,1, str. 4.
 • Za kulturni rad u Požegi. XVIII/1971,1, str. 7.
 • Kako su i kada Turci osvojili Požegu. XVIII/1971,2, str. 4.
 • Oslobođenje Požege od Turaka. XVIII/1971,3, str. 4.
 • Požeški kaptol nekoć i danas. XIX/1972,16-17, str. 3.
 • Koje stručne službe Požegi trebaju. XXVI/1979,19, str. 9-11.
 • Povijesna topografija Požeške županije. XXVI/1979,27, str. 6-:7.

POŽEŠKI ZBORNIK

 • Prastanovnici u Požeškoj okolici. I, 1961, str. 283-291.
 • Naseljavanje grada Požege. II, 1966, str. 102-108.
 • Fra Luka Ibrišimović. III, 1970, str. 105-113.
 • U svjetlu novih dokumenata. III. 1970, str. 213-215.
 • Turković Z., Sedam stoljeća dobra Kutjevo (osvrt). III, 1970, str 217-221.
 • O naseljavanju požeške okolice. VI, 1974, str. 69-81.
 • Plemićke obitelji i njihovi posjedi ili gospoštije u požeškom kraju od XII1—XVI stolje¬ća. V, 1984, str. 13-28.

STARINE JAZU

 • Popis župa Zagrebačke biskupije 1334. i 1501.1983, knjiga 59, str. 43-108.

SUBOTIČKE NOVINE

 • Ustanak Bunjevaca u Lici g. 1702.19/1938,51, str. 3.

TRAVNIČKO SMILJE

 • Oj vi noćne zvjezdice. 1921--1922,1, str.

TRAŽENJA

 • Rod Buturaca u Djedinoj Riki 1780-1980. XI/1980,22, str. 23-27.

VJESNIK ARHIVA I MUZEJA U SLAVONSKOJ POŽEGI

 • Naselja Požeštine u kasnom Srednjem vijeku. 11/1963,1, str. 9-26.

VJESNIK ĐAKOVAČKE BISKUPIJE

 • Crkveni arhivi. XIX/1966, 10, str. 179-180.
 • Crkvena imovina nekada i danas. XX/1967,7-8, str. 144-145.
 • Jedan za više njih. Hrvatski jezik u vjeronaučnim i liturgijskirn knjigama. XXIX (CIV)/1976,1, str. 15— 17.
 • Sjećanje na pokojnog Josipa Ivića Starijeg (1902-1978). XXXI(CVI)/1978, 12, str. 226.
 • Dobro ponašanje. XXXII(CVII)/1979,1, str. 18. * Uskok.
 • Crkvena imovina i svećenikova savjest. XXXII(CVII)/1979, 2, str. 38. * Bunjevac Uskok.
 • Darovi za crkve. XXXII(CVII)/ 1979, 3, str. 58. * Uskok.
 • Svećenikova oporuka. XXII(CVII)/1979,5, str. 98. * Uskok.
 • Kritika. XXXVI(CXI)/1983,1, str. 17. * Uskok.
 • Dušobrižničke brige. XXXVI(CXI)/1983,2, str. 37-38. * Uskok.
 • Novi CIC (Codex iuris canonici) i crkveni arhivi. XXXVI(CXI)/1983,3, str. 58.
 • Svećenici originali. XXXVI(CXI)/ 1983, 5, str. 95. * Uskok.
 • Hrvatska crkvena povijest. XXXVI/1983, 5, str. 98. * Anonimno.
 • Opadanje vjerske svijesti. XXXVI(CXI)/ 1983, 6, str. 114-115. * Uskok.
 • Chiesa paga maL XXXVI(CXI)/1983,7-8, str. 141. * Uskok.
 • Correptio fraterna. XXXVI(CXI)/1983,9, str. 162. * Uskok.
 • Priručnici za propovijedanje, XXXVII (CXII) 1984,2, str. 38, — Uskok.
 • Boj je naš branitelj, XXXVI (CXII) 1984,3, str. 62 * Uskok.

VJESNIK HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

 • Dr Catolus Nežić: De pravoslavis Jugoslavis saec. XVII ad catholicam fidem reversis nec non eorum conceptu Romanae Ecciesiae. (Roma 1940.) Typis polyglottis Vatica¬nis. Desc1e et socii editores pontifici. Doktorska disertacija. 1941,9/10, str. 166. Krunoslav Draganović, Massenbertritte von Katholiken zur „Ortodoxie" im Kroati¬schen sprachgebiet zur Zeit Trkenschaft. Roma 1937., 1944, knjiga IX—X, str. 165-166. Kaptolski arhiv u Zagrebu. 1945, knjiga XI, str. 59-80.

ZAGREB

Arhivi u Zagrebu. 10/1942,8-12, str. 288-292.

ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA — JAZU

 • Brdari Ruševa i okolice. 1953, knjiga 37, str. 59-67.
 • Stanovništvo Požege i okolice 1700-1950.1967, knjiga 43, str. 205-594.
 • Zajednički život Hrvata i Čeha u selima Požeške kotline 1900-1940.1971, knjiga 45, str. 195-205.
 • Lovrečina grad i varoš 1223.-1983.1983, knjiga 49, str. 119-139.

ZUMBULI Izdaju Pitomci Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa Zagreb Kaptol 29

 • Sreo sam. 1/1923-24,1, str. 3.
 • Predoljska šetnja. 1/1923-24,1, str. 11.
 • Pjesma pune želje. 1/1923-24,1,27.
 • Mladost vene. I/1923-24,1,33.
 • Pobjegle naše vi1e. 1/1923-24,1,37.
 • Jesenje sjećanje. 11/1924-25-, 1, str. 5.
 • Mnemosine. II/1924-25,2, str. 19-20.
 • Setri M. 11/1924-25,2, str. 20.
 • Hrvatska prije 1000 godina i danas. (Teritorijalna veličina i narodna snaga u para1e11). 11/1924-25,5, str. 66-70.
 • Za reorganizaciju. 11/1924-25,1; str. 1-4. U pjesmi života. 11/1924-25,1, str. 6. Oluja. 11/1924-25,4, str. 49.
 • Kad je već blizu 11/1924-25,3, str. 38-41. * Majo Be.

ZVONA — Rijeka

 • Božo Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, knjiga II (1883-1947). XI/1973, 5, str. 12.
 • Rikard, Pavelič, Bunjevci, Zagreb 1973. XI/1973, 6, str. 12.
 • Karitativni red u Crkvi. XXI/1983,6, str. 10. * Uskok Bunjevac.
 • Samostan u selu. XXI/1983,10, str. 8. * U.B.

Izvori uredi

 1. Biografija, u: Lojzo Butorac, Život i djelo Josipa Buturca, Naklada Slap : Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2002., str. 10
 2. Najviše papinsko priznanje angažiranom sisačkom vjerniku Lojzi Buturcu. Građevinar, crkveni glazbenik i pisac, Glas Koncila, 51 (1956), 18. prosinca 2011., pristupljeno 17. kolovoza 2015.
 3. a b c Hrvatska enciklopedija: Buturac, Josip, pristupljeno 17. kolovoza 2015.
 4. Život i djelo dr. Josipa Buturca (2008. g.)Arhivirana inačica izvorne stranice od 9. rujna 2016. (Wayback Machine), izložba, Državni arhiv u Slavonskom Brodu, pristupljeno 17. kolovoza 2015.
 5. Dr. Josip Buturac, arhivist i povjesničar. Bibliografski podaci uz 80. rođendan, Croatica Christiana periodica, Vol. 9 No. 15, 1985., pristupljeno 01. siječnja 2020.

Vanjske poveznice uredi

Mrežna mjesta