Josip Lisac (Turni kod Delnica, 1950.), hrvatski akademik,[1] jezikoslovac, filolog i dijalektolog.

Životopis uredi

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Delnicama, Filozofski fakultet u Zadru. Doktorirao je na istom fakultetu 1986. disertacijom o goranskim kajkavskim govorima. Na Filozofskom fakultetu u Zadru u trajnom je zvanju redovitoga profesora od 2002. Predavao je ili predaje na više poslijediplomskih studija iz lingvistike; voditelj je poslijediplomskog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru. Osnovni mu je interes dijalektologija i povijest hrvatskoga jezika. Sudjelovao je u međunarodnim projektima iz jezikoslovnog zemljopisa. Surađivao je i surađuje u brojnim časopisima i u Hrvatskoj i izvan nje. S D. Fališevac i D. Novakovićem pokrenuo je zbornik Hrvatska književna baština. Na Sveučilištu u Zadru pokretač je časopisa Croatica et Slavica Iadertina. Također je član uredništava Čakavske riči i Zadarske smotre. Sudjelovao je u radu velikog broja znanstvenih skupova i objavljivao u mnogim zbornicima radova i sličnim edicijama. Objavio je više knjiga te sudjelovao u priređivanju djela iz hrvatske književnosti i iz hrvatske filologije. Od 2004. član je suradnik HAZU i član je Matice hrvatske, Književnoga kruga u Splitu, Kajkavskoga spravišča u Zagrebu.

Objavio je više stotina znanstvenih i stručnih radova.

Nagrade i priznanja uredi

 • nagrada HAZU 2000. za knjigu Hrvatski govori, filolozi, pisci
 • nagrada zadarske županije 2005. za knjige Hrvatska dijalektologija 1. te Faust Vrančić i drugi
 • prva nagrada za znanost Novog lista i Goranskoga novog lista 2007. za knjigu Tragom zavičaja
 • nagrada grada Zadra 2009. za knjigu Hrvatska dijalektologija 2.
 • nagrada Judita za najbolju knjigu o hrvatskoj književnoj baštini u 2012. dodijeljena 2013.[2]

Glavna djela uredi

 • "Hrvatska drama do narodnog preporoda I-II, Split", 1984. (sa S. P. Novakom);
 • "Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji", Split, 1994., ISBN 953-150-089-4
 • "Hrvatski dijalekti i jezična povijest", Zagreb, 1996.;
 • "Hrvatski govori, filolozi, pisci", Zagreb, 1999.;
 • "Hrvatska dijalektologija 1. (Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja)", Zagreb, 2003.; ISBN 953-212-168-4
 • "Faust Vrančić i drugi", Šibenik, 2004.
 • "Tragom zavičaja", Split, 2006.
 • "Hrvatska dijalektologija 2. (Čakavsko narječje)", Zagreb, 2009.; ISBN 978-953-212-169-8
 • Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, Split, 2012.
 • Dijalektološki i jezičnopovijesni ogledi, Zagreb, 2016.
 • Izabrani spisi. O povijesti hrvatskoga književnog jezika, Zadar, 2017.
 • Šibenske i druge kroatističke teme, Šibenik - Zadar, 2020.

Izvori uredi

 1. [1] Lisac, Josip 1950.- (pristupljeno 09. siječnja 2020.)
 2. Nagrada “Judita” dr.sc. Josipu Liscu RadioZd/Ezadar, 22. travnja 2013.

Vanjske poveznice uredi