Otvori glavni izbornik

Josip Torbar (ml.)

hrvatski pravnik i političar

Josip Torbar, mlađi (Zagreb, 14. lipnja 1922. - Zagreb, 6. srpnja 2013.), bio je hrvatski, pravnik i političar.

ŽivotopisUredi

Josip Torbar, mlađi, rodio se u Zagrebu 1922. godine.[1] Otac mu je dr. Josip Torbar, stariji, koji je pripadao je najužem vodstvu Hrvatske seljačke stranke. Josip Torbar, mlađi osnovnu školu svršio je u rodnome gradu gdje je zatim polazio Klasičnu gimnaziju koju je završio 1940. godine.[1][2] Nakon toga u Zagrebu završio je pravni fakultet gdje je i doktorirao 1945. godine.[1] Početkom svibnja 1945. godine emigrirao je s obitelji. U emigraciji proveo je više od 45 godina, najviše u Južnoj Americi, SAD-u i na kraju u Italiji u Rimu.[3] Pisao je u stranačkim publikacijama Hrvatske seljačke stranke i Hrvatskoj reviji. Radio je u turizmu, a kao ekspert za turizam godinama je radio za organizaciju Ujedinjenih naroda.[3]

Politička djelatnostUredi

U emigraciji dr. Josip M. Torbar (mlađi) radio je na organiziranju HSS-a i bio uskim suradnikom dra Vladka Mačka i dra Jurja Krnjevića.[3] 1980. godine izabran je potpredsjednikom Središnjeg odbora HSS-a u inozemstvu a nakon smrti dra Krnjevića preuz eo je predsjedanje Središnjim odborom HSS-a te je na ujediniteljskoj skupštini domovinske Hrvatske seljačke stranke, 1991. godine, kao predsjedatelj Središnjeg odbora HSS-a, zajedno sa svim članovima Središnjeg odbora formalno prenio sve ovlasti Središnjeg odbora na domovinski HSS.[3] U Hrvatsku se za stalno vratio 1993. godine.

1996. godine izabran je počasnim predsjednikom HSS-a. 2000. godine izabran je u Hrvatski sabor.

Dužnosti u Hrvatskome saboru[3]:

  • član Odbora za vanjsku politiku
  • član Odbora za useljeništvo
  • član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
  • član Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Milan Blažeković, Bio-bibliografski leksikon suradnika Hrvatske revije, Školske novine-Pergamena, Zagreb, 1996., ISBN 953-160-107-0, str. 518.
  2. Koprek, Ivan, Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu (1607. - 2007.), Zagreb, 2007., str. 935., ISBN 978-953-95772-0-7
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 i.kri/VLM, Umro počasni predsjednik HSS-a Josip Torbar, Večernji list, 7. srpnja 2013., pristupljeno 4. ožujka 2015.