Jugoslavenski dinar

Jugoslavenski dinar (DIN, din., d.) bila je valuta u Kraljevini Jugoslaviji, SFR Jugoslaviji i Saveznoj Republici Jugoslaviji. Srbija ga je zamijenila srpskim dinarom, a Crna Gora eurom. Domaća oznaka valute je bila DIN, din. ili d., a jedan dinar se dijelio na 100 para.

Jugoslavenski dinar
Југословенски динар
1 dinar SFRJ iz 1978. godine
1 dinar SFRJ iz 1978. godine
ISO 4217 kôd YUD
Korisnik Kraljevina Jugoslavija
SFRJ
SR Jugoslavija
Najmanja jedinica
(1/100)
para
Nacionalna banka Narodna banka Jugoslavije
Tečaj Jugoslavenski dinar

Povijest uredi

Do 1918. godine, srpski dinar je bio valuta Kraljevine Srbije. Završetkom Prvog svjetskog rata i nastankom Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, dinar postaje platežno sredstvo u svim dijelovima Kraljevine. Jedno se vrijeme na područjima Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koristila jugoslavenska kruna, koja se kasnije mijenja u omjeru 1 dinar = 4 krune. U isto se vrijeme u Srbiji i Crnoj Gori koristi srpski dinar.

Denominacije uredi

Nakon Drugog svjetskog rata dinar je denominiran pet puta[1]:

Datum Denominacija ISO kôd Naziv Napomena
1. siječnja 1966. 100 YUD novi dinar
1. siječnja 1990. 10.000 YUN konvertibilni dinar
1. srpnja 1992. 10 YUR reformirani dinar
1. listopada 1993. 1.000.000 YUO listopadski dinar
1. siječnja 1994. 1.000.000.000 YUG siječanjski dinar
24. siječnja 1994. 10 – 13 milijuna YUM novi dinar 1 novi dinar = 1 njemačka marka

Raspad Jugoslavije uredi

Nakon raspada SFR Jugoslavije:

Novčanice uredi

1920. Kraljevina SHS uredi

Prve papirne jugoslavenske dinare izdaje Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1920. godine. Apoen od deset dinara je jedina jugoslavenska novčanica izrađena u SAD. Njena izrada je naručena u tiskari American Bank Note Company, jer su kapaciteti tiskare Banque de France, koja je bila tradicionalni partner Kraljevine Srbije i kasnije Kraljevine Jugoslavije, bili zauzeti nakon Prvog svjetskog rata. Ipak, suradnja je kasnije nastavljena pa su apoeni od 100 i 1.000 dinara opet izrađeni u Francuskoj, da bi od 1930. godine uz podršku Banque de France bio izgrađen i s radom otpočeo Zavod za izradu novčanica u Topčideru – Beograd (ZIN) u kome se proizvode novčanice i kovanice. Prva novčanica proizvedena u ZIN-u je apoen od 10 dinara izdanja 1929. godine.[2]

Serija 1920. – 1926.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
    10 dinara plava goli muškarac i kotač krš 1. studeni 1920.
    10 dinara crvena lik žene Grb Kraljevine Jugoslavije, silueta crkve 26. svibanj 1926.
    100 dinara žuta lik žene brodovi i seljaci 30. studeni 1920.
    1000 dinara ljubičasta Sveti Juraj ubija zmaja orač i gradovi u pozadini

Promjenom imena države u Kraljevina Jugoslavija 1929. godine, izdate su nove novčanice od 10 i 100 dinara, a slijedile su ih novčanice od 1000 dinara 1931. i od 500 dinara 1935. godine.

1929. – 1939. Kraljevina Jugoslavija uredi

Serija 1929. – 1939.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  10 dinara plavo-zelena Kralj Petar II.
Stari most u Mostaru
žena 1939.
  20 dinara smeđa Kralj Petar II. žena 1936.
  50 dinara smeđa Kralj Aleksandar statua konjanika 1931.
  100 dinara ljubičasta žena s mačem brodovi 1929.
  lik žene i vojnika dvije radnice 1934.
  500 dinara plava Kralj Petar II. žene koje rade 1935.
  1000 dinara žuta Kraljica Marija dvije žene, jedna sa srpom i pšenicom,
druga s mačem i štitom
1931.
  tri konjanika i žena
učitelj i učenik
ribar i kovač 1935.
  10.000 dinara smeđa Kralj Petar II. dva zemljoradnika 1936.

1944. Jugoslavija, partizanski novac uredi

Raspadom Kraljevine Jugoslavije 1941. godine, u Srbiji i dalje vrijedi dinar, nazvan srpski dinar. U Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i drugim dijelovima Nezavisne države Hrvatske, vrijedi kuna kao platežno sredstvo. U okupiranim dijelovima koriste se talijanska lira, njemačka reichsmarka, mađarski peng i bugarski lev. Dinar se ponovo uvodi 1944. godine, te se u početku mijenja u odnosu 1 dinar = 20 srpskih dinara = 40 kuna. U dijelovima okupiranim od strane Italije dinar se mijenja u odnosu 1 dinar = 3 lire.

U Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji 1944. godine izašla je jedna serija novčanica u apoenima od 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 i 1000 dinara.

Serija 1944.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja Kataloški broj[3] Napomena
Lice Naličje Lice Naličje
  1 dinar svjetlosmeđa Lik jugoslavenskog partizana Milivoja Rodića[3] Grb Demokratske Federativne Jugoslavije
Nominalna vrijednost novčanice
1944. P-48
P-48a, P-48b, P-48c, P-48d
Novčanice su tiskane u četiri serije:
a – tanki papir, bez sigurnosne niti
b – deblji papir, bez sigurnosne niti
c – sigurnosna nit okomito
d – sigurnosna nit vodoravno
  5 dinara plava P-49
P-49a, P-49b
  10 dinara ljubičasta P-50
P-50a, P-50b, P-50c
  20 dinara crvena P-51
P-51a, P-51b, P-51c, P-51d
  50 dinara plava P-52
P-52a, P-52b
  100 dinara zelena P-53
P-53a, P-53b
  500 dinara smeđa P-54
P-54a, P-54b
  1.000 dinara zelena P-55
P-55a, P-55b

1946. FNR Jugoslavija uredi

Narodna banka Federativne Narodne Republike Jugoslavije izdala je novu seriju novčanica 1946. godine u apoenima od 50, 100, 500 i 1000 dinara. Novčanica od 5000 dinara 1950. godine nije izdana.

1946. – 1950. Series
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  50 dinara žuta rudar drvosječa 1946.
  100 dinara smeđa kovač i kosac ribar
  500 dinara smeđa jugoslavenski partizan orač
  1.000 dinara smeđa lik žene sa srpom vodopad i lik žene s mačem
  5.000 dinara plava brod u luci radnici u željezari Nije izdana.

1955. FNR Jugoslavija uredi

Narodna banka Federativne Narodne Republike Jugoslavije pripremila je i pustila u optjecaj novu seriju novčanica, u apoenima od 100, 500, 1000 i 5.000 dinara, s datumom 1. svibnja 1955.[4]

Serija 1955-63.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  100 dinara crvena lik žene Dubrovnik 1955.
  500 dinara zelena žena sa srpom žetva
  1.000 dinara smeđa Arif Heralić, radnik željezare u Zenici tvornica
  5.000 dinara plava Reljef Ivana Meštrovića pod nazivom Kosovka devojka

1966. SFR Jugoslavija, novi dinar uredi

Denominacijom dinara u odnosu 1:100, 1. siječnja 1966. godine, Narodna banka Jugoslavije pušta u optjecaj apoene dinara u vrijednosti od 5, 10, 50 i 100 dinara, ali s datumom izdavanja 1. kolovoza 1965. Serija novčanica od 5 i 50 dinara iz 1965. godine na naličju ima tekst Наpодна банка Југославије ćirilicom, kao i ostale tekstove (гувернер, вицегувернер, датум, Београд), dok je naziv dinara otiskan u četiri varijante (dinara, динара, динари, dinarjev). Na poleđini novčanica ime države ispisano je latinicom i ćirilicom, dok su nazivi republika ispisani u ćirilićnom pismu. Novčanica od 10 dinara sve tekstove na licu ima u latiničnom pismu, kao i imena republika na naličju.

Nova serija iz 1968. godine na licu i naličju novčanice koristi sve službene jezike i pisma u SFRJ. Koristi se promijenjeni dizajn novčanica prethodne serije, dok se novčanice od 500 dinara izdaju 1970. godine, a od 20 i 1000 dinara 1974. godine. Tom promjenom, denominirani dinar se često naziva novi dinar, dok se u govornom jeziku zadržale novčane vrijednosti tzv. starog dinara, te se npr. u govoru za novčani iznos od 10 dinara, često govorilo "tisuću starih dinara". ISO 4217 kod dinara iz ovog perioda bio je YUD.

Serija 1965-81.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja1 Numeracija2
Lice Naličje Lice Naličje
    5 dinara 123 x 59 mm zelena žena sa srpom traktor 1. kolovoza 1965. (AA 000000)
    nominalna
vrijednost
1. svibnja 1968. (AA 000000)
    10 dinara 131 x 62 mm smeđa Arif Heralić, radnik željezare u Zenici tvornica 1. kolovoza 1965. (AA 000000)
    nominalna
vrijednost
1. svibnja 1968.
12. kolovoza 1978.
4. studenog 1981.
(AA 000000)
(AA 0000000)
    20 dinara 139 x 65 mm ljubičasta brod u luci nominalna
vrijednost
1974.
4. studenog 1981.
(AA 0000000)
    50 dinara 140 x 66 mm plava Reljef Ivana Meštrovića pod nazivom Kosovka devojka zgrada Skupštine FNRJ
1. kolovoza 1965. (AA 000000)
    nominalna
vrijednost
1. svibnja 1968.
12. kolovoza 1978.
4. studenog 1981.
(AA 000000)
(AA 0000000)
    100 dinara 148 x 70 mm crvena spomenik u New Yorku, pred
ulazom u Zgradu Organizacije Ujedinjenih naroda,
djelo Antuna Augustinčića
1965.
12. kolovoza 1978.
16. svibnja 1986.
(AA 0000000)
    500 dinara 156 x 74 mm zelena statua Nikole Tesle, na Niagarinim slapovima,
djelo Frane Kršinića
1970.
12. kolovoza 1978.
4. studenog 1981.
(AA 0000000)
    1.000 dinara 164 x 78 mm plava žena s voćem 1974.
4. studenog 1981.
(AA 0000000)

1Serije novčanica s različitim datumima izdavanja razlikuju se po potpisima guvernera i zamjenika guvernera.

2Novčanice izdane 1. svibnja 1968. bile su numerirane kombinacijom dva slova i šest brojeva (AA 000000) i kombinacijom dva slova i sedam brojeva (AA 0000000). Kasnija izdanja su bila s (AA 0000000).

1985. SFR Jugoslavija uredi

Godine 1985. izlazi nova serija novčanica, koja je započeta uvođenjem novčanice od 5000 dinara s likom jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Već 1987. godine, zbog visoke inflacije uvode se novčanice od 20.000 dinara, nakon toga novčanice od 50.000 dinara 1988., te 100.000, 500.000, 1 milijun i 2 milijuna dinara, 1989. godine. Novčanice od 500.000 i 2.000.000 dinara razlikuju se od ostale serije jer nemaju likove ljudi, nego crteže spomenika na Kozari, Tjentištu i Šumaricama.

Početkom osamdesetih donesena je odluka da se postojeća serija novca zamijeni novom, modernijom. U novoj seriji, svaka pojedina novčanica je trebala predstavljala jednu od jugoslavenskih republika, na licu bi imala jednu povijesnu ličnost iz te republike, a na naličju motiv iz te republike. Najmanja novčanica od 10 dinara predstavljala bi najmanju republiku, Crnu Goru, a najveća postojeća od 1000 dinara najveću republiku, Srbiju, a uvela bi se i nova novčanica od 5000 dinara koja bi predstavljala Jugoslaviju. Prvo je trebala biti izdana najveća novčanica, a zatim bi se postupno zamjenjivale novčanice manjih apoena.

Prva novčanica u nizu bila je ona od 5000 dinara, koja je na licu imala prikaz Josipa Broza Tita, a na naličju Jajce, mjesto u kojem je osnovana socijalistička Jugoslavija.

Druga novčanica trebala je biti u apoenu od 1000 dinara, s datumom izdavanja 1986., predstavljati SR Srbiju i na licu imati portret Vuka Stefanovića Karadžića. Sve matrice su bile gotove i novčanica je bila spremna za tiskanje, ali nikada nije puštena u optjecaj. S obzirom na hiperinflaciju, pojavila se potreba za novčanicama sve većih apoena, a ne sve manjih. Matrice za novčanicu s Vukom Karadžićem su prerađene tako da je nominalna vrijednost bila 10.000 dinara. No tada se pojavio politički problem. Ako bi novčanica koja predstavlja Vuka Karadžića i Srbiju bila veća od novčanice koja predstavlja Tita i Jugoslaviju, to bi odašiljalo poruku da su Vuk Karadžić i Srbija važniji od Tita i Jugoslavije. Stoga je novčanica od 10.000 dinara preskočena, a već gotove matrice iskorištene su 1993. za izradu novčanice od 10.000 "listopadskih" (srp. oktobarskih) dinara.

Ideja "šest novčanica - šest republika" je odbačena i u nastavku serije na licu novčanice prikazuju se anonimni modeli, a na naličju se predstavljaju pojedine privredne grane. U službenim odredbama likovi se nazivaju "rudar", "mlada djevojka", "djevojčica", "žena". Rudarska oprema simbolizira rudarstvo, veduta Dubrovnika simbolizira turizam, slova i brojevi simboliziraju informatiku (prikaz oka se naziva "pogled u budućnost"), a klas pšenice simbolizira poljoprivredu.

Postoji potpuno neutemeljena legenda po kojoj lik rudara predstavlja rudara Aliju Sirotanovića, a lik mlade djevojke stjuardesu Vesnu Vulović. Niti su na novčanicama navedena njihova imena, kao kod ostalih povijesnih ličnosti, niti se njihova imena spominju igdje u službenim dokumentima, niti postoji fizička sličnost s dotičnim osobama.

Serija 1985. – 1989.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  5.000 dinara plava Josip Broz Tito Jajce 1985.
  20.000 dinara smeđa lik rudara (po legendi Alija Sirotanović) rudarska oprema (rudarstvo) 1987.
  50.000 dinara zelena lik mlade djevojke Dubrovnik (turizam) 1988.
  100.000 dinara crvena lik djevojčice slova i brojevi (informatika) 1989.
  500.000 dinara ljubičasta Spomenik na Mrakovici, djelo Dušana Džamonje Spomenik palim borcima u Dolini heroja na Tjentištu, autora Miodraga Živkovića
  1.000.000 dinara žuta lik žene s rupcem klas pšenice (poljoprivreda)
  2.000.000 dinara zelena i smeđa Spomenik na Mrakovici, djelo Dušana Džamonje Spomenik Prekinut let u Spomen-parku Kragujevački listopad u Šumaricama, autora Miodraga Živkovića

1990. SFR Jugoslavija, konvertibilni dinar uredi

ISO 4217 kod dinara iz ovog perioda bio je YUN. 1. siječnja 1990. godine izvršena je druga denominacija jugoslavenskog dinara u omjeru

10.000 novih dinara (YUD) = 1 konvertibilni dinar (YUN).

Novčanice su zadržale isti dizajn i slične su seriji iz 1985. godine, s tim da su zbog denominacije dinara, nominalne vrijednosti postale manje za četiri nule. Izdane su novčanice od 10, 50, 100, 200, 500 i 1000 dinara. Serija novčanica iz 1990. godine zadnja na kojoj se nalazi grb SFRJ i naziv SFR Jugoslavija.

Serija 1990. – 1991.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  10 dinara crvena djevojčica slova i brojevi 1990.
  50 dinara ljubičasta Spomenik na Mrakovici, djelo Dušana Džamonje Spomenik palim borcima u Dolini heroja na Tjentištu, autora Miodraga Živkovića 1990.
  purpurna dječak cvijeće 1990.
  100 dinara žuta žena klas pšenice 1990.
  200 dinara zelena i smeđa Spomenik na Mrakovici, djelo Dušana Džamonje Spomenik Prekinut let u Spomen-parku Kragujevački listopad u Šumaricama, autora Miodraga Živkovića 1990.
  500 dinara plava mladić planine 1990.
  1000 dinara narančasta Nikola Tesla Teslin transformator 1990.

1991. Jugoslavija, za izvanredne potrebe zemlje uredi

Godine 1991. Slovenija, Hrvatska i Makedonija uvode novčane bonove, a kasnije i novac, te su izdane novčanice "za izvanredne potrebe zemlje" koje su bile u optjecaju samo u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Novčanice su zadržale isti dizajn kao novčanice puštene u optjecaj 1990. godine, s istom nominalnom vrijednošću, ali s promijenjenim bojama, bez grba SFRJ i s imenom Jugoslavija, bez troslovne skraćenice SFR ispred naziva države, te bez imena republika koje sačinjavaju Jugoslaviju. U ovoj seriji izdate su novčanice u apoenima od 100, 500, 1000 i 5000 dinara.

Serija 1990. – 1991.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  100 dinara tamno žuta žena klas pšenice 1991.
  500 dinara narančasta mladić planine 1991.
  1000 dinara plava Nikola Tesla Teslin transformator 1991.
  5000 dinara ljubičasta Ivo Andrić Most Mehmed-paše Sokolovića 1991.

1992. SR Jugoslavija, reformirani dinar uredi

ISO 4217 kod dinara iz ovog perioda bio je YUR. 1. srpnja 1992. godine izvršena je treća denominacija jugoslavenskog dinara po omjeru:

10 konvertibilnih dinara (YUN) = 1 reformirani inflatorni dinar (YUR).

Novčanice su zadržale stari dizajn, s tom razlikom što se na naličju novčanica ne nalazi grb SFRJ, nego grb Narodne banke SR Jugoslavije, a na poleđini je ime države napisano latinicom i ćirilicom Jugoslavija. Za razliku od prethodnih serija, na novčanicama se ne nalaze, nazivi na jezicima drugih zemalja bivše SFRJ, već samo nazivi na srpskom jeziku koji su napisani ćirilicom i latinicom. U 1992. godini izdate su novčanice od 100, 500, 1000, 5000, 10.000 i 50.000 dinara. Zbog hiperinflacije, prourokovane ekonomskom krizom 1993. godine izlaze novčanice u apoenima od 100.000, 500.000, 1 milijun, 5 milijuna, 10 milijuna, 50 milijuna, 100 milijuna, 500 milijuna, 1 milijarde i 10 milijardâ dinara.

Serija 1992. – 1993.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  100 dinara plava žena klas pšenice 1992.
  500 dinara ljubičasta mladić planine
  1000 dinara crvena Nikola Tesla Teslin transformator
  5000 dinara zelena Ivo Andrić Most Mehmed-paše Sokolovića
  10.000 dinara smeđa djevojčica slova i brojevi
  50.000 dinara zelena dječak cvijeće
  100.000 dinara žuta žena suncokreti 1993.
  500.000 dinara ljubičasta mladić planine
  1.000.000 dinara ljubičasta dječak cvijeće
  5.000.000 dinara plava i tamno crvena Nikola Tesla Teslin transformator i Hidroelektrana Đerdap
  10.000.000 dinara zelena Ivo Andrić Narodna biblioteka Srbije
  50.000.000 dinara crvena djevojčica Sveučilište u Beogradu
  100.000.000 dinara plava mladić Zgrada SANU
  500.000.000 dinara ljubičasta žena Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu
  1.000.000.000 dinara
(1 milijarda dinara)
ružičasta djevojčica Zgrada Skupštine SR Jugoslavije
  10.000.000.000 dinara
(10 milijardâ dinara)
ružičasta Nikola Tesla Teslin transformator

1993. SR Jugoslavija, listopadski dinar uredi

ISO 4217 kod dinara iz ovog perioda bio je YUO. 1. listopada 1993. godine izvršena je četvrta denominacija jugoslavenskog dinara u omjeru:

1.000.000 reformiranih dinara (YUR) = 1 listopadski dinar (YUO).

Novčanice su zadržale stari dizajn, kao i motive. U seriji iz 1993. godine izdane su novčanice od 5000, 10.000, 50.000, 500.000, 5 milijuna, 50 milijuna, 500 milijuna, 5 milijarda, 50 milijarda i 500 milijarda dinara. Već za tri mjeseca, zbog hiperinflacije, došlo je do nove denominacije dinara.

Serija 1993.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  5000 dinara smeđa Nikola Tesla Muzej Nikole Tesle u Beogradu 1993.
  10.000 dinara crvena i zelena Vuk Karadžić Tršić i Manastir Tronoša
  50.000 dinara ljubičasta Petar II. Petrović Njegoš Cetinjski manastir
  500.000 dinara zelena Dositej Obradović Manastir Novo Hopovo
  5.000.000 dinara smeđa i plava Karađorđe Karađorđev konak u Topoli
  50.000.000 dinara crvena Mihajlo Pupin Stara telefonska centrala u Beogradu
  500.000.000 dinara plava Jovan Cvijić Zgrada Sveučilišta u Beogradu
  5.000.000.000 dinara
(5 milijardâ dinara)
žuta Đura Jakšić Manastir Vraćevšnica
  50.000.000.000 dinara
(50 milijardâ dinara)
crvena i plava Miloš Obrenović Konak kneza Miloša
  500.000.000.000 dinara
(500 milijardâ dinara)
tamno crvena Jovan Jovanović Zmaj Narodna biblioteka Srbije

1994. SR Jugoslavija, siječanjski dinar uredi

ISO 4217 kod dinara iz ovog razdoblja bio je YUG. 1. siječnja 1994. godine izvršena je peta denominacija jugoslavenskog dinara u omjeru:

1.000.000.000 listopadskih dinara (YUO) = 1 siječanjski dinar (YUG).

Novčanice su zadržale stari dizajn, kao i motive. U seriji iz 1994. godine izdane su novčanice od 10, 100, 1000, 5000, 50.000, 100.000, 500.000 i 10 milijuna dinara. Samo tri tjedna kasnije, 24. siječnja 1994. zbog hiperinflacije, došlo je do nove denominacije dinara. U ovoj seriji, novčanice od 10 i 100 dinara nisu imale serijske brojeve. Novčanica od 10 milijuna dinara iz serije 1992. – 1993. je izdata s crvenim žigom 1994, te novim potpisom guvernera na naličju, kako bi se razlikovala od prvobitnog izgleda ove novčanice.

Serija 1994.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  10 dinara zelena Josif Pančić Pančićeva omorika i planine 1994.
  100 dinara plava i crvena Nikola Tesla Muzej Nikole Tesle u Beogradu
  1.000 dinara ljubičasta i crvena Petar II Petrović Njegoš Cetinjski manastir
  5.000 dinara plava i ljubičasta Dositej Obradović Manastir Novo Hopovo
  50.000 dinara crvena Karađorđe Karađorđev konak u Topoli
  500.000 dinara žuta Jovan Cvijić Zgrada Sveučilišta u Beogradu
  10.000.000 dinara
(Novčanica iz 1993. godine s dodatnim žigom "1994")
zelena Ivo Andrić Narodna biblioteka Srbije

1994. SR Jugoslavija, novi dinar uredi

ISO 4217 kod dinara iz ovog perioda bio je YUM. 24. siječnja 1994. godine izvršena je zamjena jugoslavenskog dinara, koji je bio direktno vezan za njemačku marku, po tečaju prethodnog dana u odnosu:

13.000.000 siječanjskih dinara (YUG) = 1 Novi dinar (YUM) = 1 njemačka marka (DEM).

Naziv Novi dinar, bio je otisnut na novčanicama i zadržao se do 2000. godine. Prva serija sadržavala je apoene od 1, 5 i 10 novih dinara. U drugoj seriji iste godine izašle su dvije nove varijante novčanice od 5, 10 i nova novčanica od 20 novih dinara, i to, s grbom SRJ, umjesto grba Narodne banke SR Jugoslavije, dok su apoeni od 50 i 100 novih dinara pušteni u optjecaj 1996. godine. Apoen od 200 novih dinara je tiskan 1999. godine, ali nije pušten u optjecaj.

Serija 1994. – 1996. "Novi dinar"
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  1 novi dinar smeđa i plava Josif Pančić Pančićeva omorika i planine 1994.
  5 novih dinara crvena Nikola Tesla Muzej Nikole Tesle u Beogradu
  ljubičasta
  10 novih dinara ljubičasta Petar II Petrović Njegoš Cetinjski manastir
  crvena
  20 novih dinara zelena i smeđa Đura Jakšić Manastir Vraćevšnica
  50 novih dinara plava Miloš Obrenović Konak kneza Miloša u Topčideru 1996.
  100 novih dinara žuta Dositej Obradović Manastir Novo Hopovo

2000. SR Jugoslavija uredi

Godine 2000. izdane su nove novčanice bez riječi novi u apoenima od 10, 20, 50 i 100 dinara. Novčanice od 200 i 1000 dinara su izdane 2001., a poslije njih je 2002. puštena u optjecaj i novčanica od 5000 dinara.

Serija 2000. – 2002.
Izgled Nominalna
vrijednost
Veličina Boja Opis Datum izdavanja
Lice Naličje Lice Naličje
  10 dinara oker-žuta Vuk Karadžić
Filip Višnjić u pozadini
Slika Vuka Karadžića
Učesnici Prvog slovenskog kongresa održanog u Pragu 1848.
Vinjete slova koje je uveo Vuk Karadžić
2000.
  20 dinara zelena Petar II. Petrović Njegoš Statua Njegoša iz Njegoševog mauzoleja
planina Lovćen
  50 dinara purpurna Stevan Stojanović Mokranjac
klavir
Slika Mokranjca
Motiv iz Miroslavljevog evanđelja
Note
  100 dinara plava Nikola Tesla
definicija Tesle, jedinice magnetske indukcije
Portret Nikole Tesle
asinkroni motor
  200 dinara smeđa Nadežda Petrović; Statua Nadežde Petrović; Silueta manastira Gračanica slika Nadežde Petrović
manastir Gračanica
2001.
  1.000 dinara crvena Đorđe Vajfert
Vajfertova pivovara
Slika Đorđa Vajferta
Hologram Svetog Jurja
Detalj iz unutrašnjosti stare zgrade Narodne banke Jugoslavije
  5.000 dinara ljubičasto-zelena

Slobodan Jovanović
Detalj ornamenta sa zgrade SANU

Portret Slobodana Jovanovića
Silueta Narodne skupštine Srbije
2002

Izgled novčanica kasnijeg srpskog dinara temelji se na dizajnu ove zadnje serije jugoslavenskog dinara. Jedina je razlika to, što umjesto teksta Narodna Banka Jugoslavije na naličju novčanica piše Narodna Banka Srbije.

Kovanice uredi

Izvori uredi

  1. Promjene domaće valute u dvadesetom stoljeću
  2. Željko Stojanović – Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije, Beograd – Srbija, 2007.
  3. a b Novčanice Jugoslavije na portalu banknote.ws (engl.)
  4. Željko Stojanović, Novčanice Narodne banke 1884-2004;

Vanjske poveznice uredi

 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Jugoslavenski dinar