Juraj Batelja

Juraj Batelja (Rastoki, općina Jastrebarsko, 19. lipnja 1949.) hrvatski teolog, izvanredni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu[1]

Juraj Batelja 2015. godine

ŽivotopisUredi

Osnovnu školu pohađao je u Petrovini. Na klasičnoj gimnaziji – Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu maturirao je 1968. godine. Filozofsko-teološki studij započeo je 1970. godine, a diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 7. ožujka 1975. Zaredio se 29. lipnja 1975. u Rimu. Dana 22. studenoga 1975. imenovan je duhovnim pomoćnikom u župi Štefanje, a 26. veljače 1976. imenovan je upraviteljem župe Završje Netretićko. Od godine 1979. do 1984. studira na poslijediplomskom studiju teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Tu je 30. travnja 1981. magistarskim radom iz teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti, s naslovom: La vita spirituale nel suo fondamento mariologico negli scritti del Cardinale Luigi Stepinac (“Duhovni život u svom mariološkom temelju u spisima kardinala Alojzija Stepinca”), postigao magisterij. Disertacijom Rendere testimonianza alla fede: Vita e programa pastorale del Cardinale Alojzije (Luigi) Stepinac (“Svjedočanstvo za vjeru: život i pastoralni program kardinala Alojzija Stepinca”), izrađenoj pod vodstvom mentora dr. sc. Tomaša Špidliks, obranjenoj 24. svibnja 1984. postigao je „diplomu doktorata teoloških znanosti sa specijalizacijom u moralnoj teologiji u Republici Hrvatskoj i stečenim akademskim naslovom doktor teoloških znanosti sa specijalizacijom u moralnoj teologiji“. Nakon odslušanih predavanja i položenih ispita na Fakultetu misiologije Papinskog sveučilišta Urbaniana u Rimu, magistarskim radom La spiritualità apostolica secondo san Giovanni Crisostomo (“Duhovnost poslenika u misijama prema nauci sv. Ivana Zlatoustog”), postigao je 15. ožujka 1982. diplomu „magistra sa specijalizacijom u fundamentalnoj teologiji u Republici Hrvatskoj i stečenim akademskim naslovom magistar teoloških znanosti sa specijalizacijom u fundamentalnoj teologiji“. Na KBF-u je habilitirao 6. svibnja 1992. i postao docent.

PostulatorUredi

Zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić imenovao ga je 7. listopada 1991. promicateljem postupka za proglašenje blaženim i svetim zagrebačkog nadbiskupa dr. Alojzija kardinala Stepinca koje je imenovanje potvrdila Kongregacija za proglašenje blaženih i svetih u Rimu 14. listopada 1991. te ga učinila “rimskim postulatorom”, suradnikom Kongregacije s prebivalištem u Rimu.

Batelja je istražio 135 arhiva u crkvenim i svjetovnim arhivima u domovini i inozemstvu, prikupio je dokumentaciju koja sadrži preko 40.000 stranica. Velik dio te dokumentacije preveo je ili odobrio njihove prijevode na talijanski te je uz pomoć suradnika izradio znanstveni rad tzv. "Poziciju" od 6.000 stranica u 6 svezaka, na temelju koje je Kongregacija za kauze svetaca odlučivala o proglašenju blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Pohvala tome radu jest proglašenje blaženim sluge Božjega Alojzija Stepinca koju je papa Ivan Pavao II. izvršio u Mariji Bistrici 3. listopada 1998.

Odlikovanja i nagradeUredi

 • Za izniman doprinos u pripremi i provedbi drugog državnog i pastoralnog posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II. Republici Hrvatskoj, 2., 3., i 4. listopada 1998. godine dobio je 19. listopada 1998. Red kneza Branimira s ogrlicom[2]
 • Za istraživanje, prikazivanje i obrazloženje činjenica vezanih uz osobu i ulogu kardinala Alojzija Stepinca, u postupku njegova proglašenja blaženim, dr. Franjo Tuđman, predsjednik RH, odlikovao ga je Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom, Zagreb, 20. 10. 1998.[1]
 • Grad Jastrebarsko dodijelilo mu je 13. studenoga 2003. nagradu za životno djelo.[3]

DjelaUredi

 • "Rivellijeva zavjera laži", Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, 2015.
 • "Blaženi Alojzije Stepinac - svjedok Evanđelja ljubavi : životopis, dokumenti i svjedočanstva - prije, za vrijeme i nakon Drugoga svjetskoga rata", knjige 1, 2, 3, Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, 2010.
 • "Baština svetoga Augustina u Istri", Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, 2007.
 • "Zagrebački biskupi i nadbiskupi" (suautor), Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • "Sluga božji Alojzije Stepinac: spomen zbirka iz ostavštine Sluge Božjega Alojzija Stepinca", Nadbiskupski Duhovni Stol, Zagreb, 1995.
 • "Svećenička pustinja Blaca u obrisima povijesnih činjenica i zrcalu svoga Pravilnika", Biskupija hvarsko-bračko-viška, Zagreb, 1992.
 • "Živjeti iz vjere: duhovni lik i pastirska skrb kardinala Alojzija Stepinca", Nadbiskupski Duhovni Stol, Zagreb, 1990.

IzvoriUredi

 1. 1,0 1,1 Katolički bogoslovni fakultet > Katedre > Prof. dr. sc. Juraj Batelja, pristupljeno 13. listopada 2015.
 2. 150 19.11.1998 Odluka o odlikovanju crkvenih i državnih dostojnika, službenika ministarstava, županijskih, gradskih i općinskih vlasti, pristupljeno 13. listopada 2015
 3. Svečano obilježen dan grada Jastrebarskog, 'Na svečanoj sjednici uručena su i priznanja zaslužnim i istaknutim građanima Jastrebarskog. Tako su nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog dobili ... mons. Juraj Batelja, jaskanski svećenik, Mario Sirotković, objavljeno 4.11.2003., pristupljeno 13. listopada 2015.