Kambij je lateralni meristem (tvorno biljno tkivo) koji se nalazi u stablu i korijenu, ali i listovima pojedinih vrsta biljaka.

Biljno tkivo mrtve koprive, kambij je lijevo.

Diobama stanica kambija nastaju elementi sekundarnog ksilema (sekundarno drvo) prema unutrašnjosti stabla i korijena, a elementi floema (sekundarna kora) prema periferiji ovih organa.

Kambij je izgrađen od dva osnovna tipa stanica:

  • fuziformnih inicijala, izduženih prizmatičnih stanica i
  • inicijala zrakova, izodijametarskih stanica.

Promjena prisutna između primarnog ksilema i primarnog floema naziva se intrafasikularni kambij.