Kandik

Kandik, je bio avarski kagan u razdoblju između 554. i 562. godine.

Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

Vodio je svoj narod u izbjeglištvo od Turaka i pristupio je Sarosiosu za posredovati kod Bizanta 557. godine.