Karaševsko-svinjički dijalekt

(Preusmjereno s Karaševski dijalekt)

Riječ je o govorima Hrvata Karaševa. Riječ je o rubnom dijalektu, koji se nalazi i u područjima oko Karaševa u Rumunjskoj. Govor je srodan s govorom pravoslavnih Srba u Svinjici. Karaševci su se vjerojatno doselili na današnje područje u 15.st-u, a obično se smatra da su porijeklom s donjeg toka Timoka.
Glavne karakteristike su;

 • većinom koriste šwa kao kontinuant refleksa poluglasa, kao druge vrijednosti se javljaju [e] i [a], a mjestimično se javlja i [i]
 • pod naglaskom se čuva zatvoreno e, a izvan naglaska je jat obično dao i
 • [e] i prednji nazal su se spojili u otvoreno e
 • čuva se samoglasno [l], pri čemu se često ispred njega razvija šwa
 • na kraju riječi se čuva [l]
 • čuvaju se palatalni plozivi [t'] i [d']
 • jotiraju se i labijali [s*blje], ali ne i u trpnom pridjevu [dimeno]
 • artifikati [č] i [dž] se izgovaraju umekšano
 • [x] se čuva rijetko na početku riječi ispred vokala
 • javlja se artifikat [dc], obično u inicijalnoj skupini -dcv [dcvezda], [dcvono]
 • čuva se i dočetna skupina -st npr. grost (grozd)
 • čuva se č ispred r, uz razvijanje sekundarnog vokala npr. [čerešnje] (trešnje), [čerevo] (crijevo), č*rn (crn)
 • imaju jednonaglasni sustav, stari kratki naglasak je povučen s posljednjeg sloga
 • instrumental jednine muškog i srednjeg roda ima nastavak -am, kao i u sjevernoslavenskim jezicima
 • koristi se katolički nomenklatura u sakralnom rječniku (put križa, iako postoji i krst, itd...)
Ovaj je članak dio niza o
štokavskom narječju hrvatskoga jezika
Dijalekti štokavskog narječja:

Zapadnoštokavski govori:

Istočnoštokavski govori:

Prijelazni govori:


hrvatski dijalekti i lokacija karaševskih govora i izvan Hrvatske

Govor spada u skupinu torlačkih.