Karotenoidi su organski pigmenti koje nalazimo u kromoplastima. Poznato je oko 600 vrsta karotenoida. Dijele se na dvije glavne klase: karoten i ksantofil.

Karotenoidi upijaju svjetlost valne duljine koja odgovara plavom ili plavo-ljubičastom spektru svjetlosti. Neki karotenoidi u tijelu čovjeka mogu imati ulogu antioksidansa, dok β-karoten sadrži vitamin A koji pomaže u održanju vida. Biljke koje su bogate karotenoidima najčešće imaju nisku razinu lipida.