Katolička crkva Uznesenja BDM u Bikovu

Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bikovu je građevina koja je spomenik kulture u Vojvodini, posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije. Status ima od 6. prosinca 2005. godine. Dio je dekanata Subotica - Donji Grad. Župa je odvojena od župe sv. Terezije 1922. godine te je postala samostalna administratura, od 1926. vode se u župi matične knjige, a od ovo je 1956. samostalna župa. Bogoslužni jezici je hrvatski. Današnji župnik je Julije Bašić.

Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bikovu.

Ova katolička crkva je crkva salašara. 1921. sagrađena je prva crkva. Dužina broda je 17 m, širina je 6,7 m, a visina 4 m. Ovoj je crkvi toranj dograđen 1936. godine. Visok je 15 m, a ima jedno zvono. Obnavljana je 1954. i 1956. godine.

IzvoriUredi