Katolici u Sarajevu

Dio serije članaka o
Demografiji Hrvata
Bosne i Hercegovine
Prvi popis  | Sarajevo  | Mostar
1879.  | 1885.  | 1895.  | 1910.
1921.  | 1931.  | 1948.  | 1953.
1961.  | 1971.  | 1981.  | 1991.
Katolici 1996. - 2012.  | 2013.

Pregled kretanja brojke katolika (uglavnom Hrvata, ali i drugih narodnosti) u Sarajevu od prvih spomena imena grada do danas pretpostavlja uvid u brojne dokumente pisane na više jezika, a rasute po rimskim, carigradskim, bečkim arhivima i zbirkama, te po domaćim samostanskim i inim pismohranama. Izvor koji djelomično osvjetljava tretiranu problematiku su uz trgovačke knjige i različita pismena svjetovne naravi. Ispod je presjek, odnosno kompilacija podataka iz dostupnih vrela.

Pregled uredi

Katolici u Sarajevu
godina broj sela broj kuća odrasli djeca broj stanovnika
1672. / 100 / / /
1743. 4 67 267 109 376
1762. / 100 / / 665
1768. / 79 / / 572
1777. / 87 / / 624
1813. 10 90 387 170 557

Popisi uredi

1485. uredi

Turski defter bosanskog sandžaka iz 1485. ne navodi preciznu brojku stanovnika Sarajeva po konfesionalnom i narodnosnom kriteriju, već govori o kućama. Tako te godine bilježi 103 kršćanske, 42 muslimanske i osam kuća dubrovačkih građana.[1]

1489. uredi

I defter s konca srpnja 1489. govori o kućama. U Sarajevu je 1489. bilo 89 kršćanskih kuća, uz 82 muslimanske.[2]

1655. uredi

Fra Marijan Maravić navodi podatak o 110 katoličkih i pravoslavnih kuća.[3]

1672. uredi

Biskup Olovčić izvješćuje o stotinu katoličkih domaćinstava u Sarajevu.

Katolici u Župi Sarajevo 1737. uredi

Prvi apostolski vikar u Bosni biskup fra Mate Delivić u svome izvješću iz 1737. godine naveo je ova mjesta u župi Sarajevo.[4][5]

Katolici u Sarajevu 1737.
Naselje Broj katoličkih obitelji Broj katolika
Bare 3 30
Crnotina 8 97
Čemernica 10 104
Doglodi 1 15
Kruzi 2 ? 20
Nahorevo (Naorevo) 1 9
Nasići 4 30
Osjek (Osik) 2 8
Otes 4 30
Planina (naselje) 5 46
Pofalići (Pofalić) 4 35
Sarajevo 22 125
Stup 2 25
Toplik 4 15
Zabrđe 2 20
? ? 25
ukupno

Popis Hrvata katolika u Sarajevu 1743. uredi

Hrvati katolici u Sarajevu 1743.
godina broj sela broj kuća odrasli djeca broj stanovnika
1743. 4 67 267 109 376[6]

1762. uredi

Fra Pavao Dragičević nakon vizitacije i podjele svetog sakramenta krizme piše o 100 katoličkih kuća, sa 665 vjernika.

1768. uredi

Apostolski vikar fra Marijan Bogdanović nakon kanonskog pohoda bilježi 79 domaćinstava i 572 katolička vjernika.

1777. uredi

U drugom izvješću biskup fra Marko Dobretić navodi da je u BiH 71.442 katolička vjernika, koji su raspoređeni u 33 župe. Za Sarajevo navodi sljedeće podatke:

 • 87 kuća
 • 624 vjernika[7]

1813. uredi

Katolici u Sarajevu 1813.
naziv mjesta broj kuća broj odraslih djeca ukupno
Sarajevo grad župa 23 63 32 95
Nedžarići, Stup, Dvor 10 36 16 52
Otes, Bare, Briješće 19 87 32 119
Ilidža i Vrelo Bosne 11 54 18 72
Planina 27 147 72 219

1856. uredi

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856. godinu, a prema podacima iz 1855., u župi Sarajevo su i ova naselja: Gora 12 katoličkih obitelji s 59 katolika, Kamenice (3, 41), Kožlje (3, 29), Kruzi (4, 37), Nasići (7, 79), Solakovići (2, 18), Tisovik (5, 29), i Višnjica (3, 25).[4][8]

1864. uredi

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1864. godinu u župi sv. Anto Padovanski Sarajevo ova su naselja: Gora 14 katoličkih obitelji s 58, Kamenica (5, 66), Kopošići (10, 90), Kožlje (8, 34), Kruzi (3, 32), Solakovići (3, 24), Tisovik (6, 50), i Višnjica (4, 37).[4][9]

Srodni članci uredi

Unutarnje poveznice uredi

Izvori uredi

 1. Hamdija Kreševljaković: Iz prošlosti sarajevske čaršije, u:Izabrana djela, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.
 2. Andrija Nikić: Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća (separat Hrvatske misli), Matica hrvatska, Sarajevo, 1999.2000.
 3. U: Franjo Marić: Hrvati - katolici u Bosni i Hercegovini između 1463. i 1995. godine, Zagreb, 1998.
 4. a b c Taračin Do i okolicaArhivirana inačica izvorne stranice od 5. travnja 2019. (Wayback Machine) Povijest JODA (pristupljeno 16. ožujka 2019.)
 5. Jelenić, Julijan, Izvještaj o apostolskom vikarijatu, što ga je prigodom kanskog pohoda sasatvio i koncem 1737. Sv. zboru za raširenje vjere spremio biskup i pravi apostolski vikar u Bosni fra Mato Delivić (Documenta res gestas Fratrum Minorum Provinciae Bosnae Argentinae ab an. 1699.-1835. spectantia, volumen I., Typographia Croatica Franciscanae provinciae, Mostar, 1927., str. 37.-38.
 6. Dominik Mandić: Chroati catholici Bosnae et Hercegovinae in descriptionibus annis 1743 et 1768 exaratis; Hrvatski povijesni institut; Chicago-Roma, 1962.
 7. Bono Benić: Ljetopis sutješkog samostana, Sarajevo, 1979.
 8. Schematismus almae missionariae provinciae Bosnae Argentinae ordinis Fratrum Minorum observantium pro anno 1856., Typis caesareo-regiae universitatis Hungaricae, Budae, 1855., str. 65.-66.
 9. Schematismus almae missionariae provinciae Bosnae Argentinae ordinis Fratrum Minorum observantium pro anno 1864., Typis Martini Bagó, Budae, 1864., str. 56.-57. (u dokumentu navodi se brojka od 204 katoličke obitelji a treba biti 200).

Vanjske poveznice uredi