Bit

(Preusmjereno s Kilobit)
Ovo je glavno značenje pojma Bit. Za druga značenja pogledajte Bit (razdvojba).

Bit je mjerna jedinica za količinu informacije. 1 bit odgovara jednoj znamenci binarnog brojevnog sustava.

Postanak, ime i oznaka

uredi

Riječ bit nastala je 1948. godine kao kratica od binary digit (binarna znamenka). Potreba za mjernom jedinicom količine informacija nastupila je relativno nedavno, tijekom projektiranja prvih elektroničkih računala.

Iako je za mjerne jedinice uobičajeno da imaju kratke oznake, nema definitivnog dogovora za oznaku jedinice bit. Uobičajeno ga je označavati i kao bit (dakle, bez kraćenja) i kao b. No treba biti oprezan da ako se koristi kratki oblik b, da to bude samo u kontekstu u kojem je očito da se govori o količini informacije odnosno o veličini prostora za pohranu informacije, jer se oznaka b koristi i za ne-SI jedinicu barn.

Veće jedinice

uredi

Na jedinicu bit se uobičajeno primjenjuju prefiksi SI sustava za tvorbu većih jedinica.

 Ime  Oznaka Vrijednost
kilo
k
  103 = 1 000
mega
M
  106 = 1 000 000
giga
G
  109 = 1 000 000 000
tera
T
  1012 = 1 000 000 000 000
peta
P
  1015 = 1 000 000 000 000 000
eta
E
  1018 = 1 000 000 000 000 000 000
zeta
Z
  1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000
yota
Y
  1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 

Kako se jedinica bit često označava za izražavanje veličine prostora za pohranu podataka, a sam prostor za pohranu podataka je tipično neki memorijski uređaj organiziran po brojevnoj bazi 2, odnosno binarnom sustavu, pokazalo se praktičnije koristiti prefikse za mjerne jedinice zasnovane također na binarnom sustavu. Za takve jedinice preporuča se uporaba sljedećih binarnih predmetaka:

 Ime  Oznaka Vrijednost
kibi
Ki
  210 = 1 024
mebi
Mi
  220 = 1 048 576
gibi
Gi
  230 = 1 073 741 824
tebi
Ti
  240 = 1 099 511 627 776
pebi
Pi
  250 = 1 125 899 906 842 624
exbi
Ei
  260 = 1 152 921 504 606 846 976
zebi
Zi
  270 = 1 180 591 620 717 411 303 424
yobi
Yi
  280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 

Gornji predmetci zasnovani na brojevnoj bazi 2 definirani su IEC 60027-2 standardom, a često se u literaturi i operacijskim sustavima umjesto njih neprecizno koriste klasični SI predmetci.

Uz gornji sustav oznaka, koriste se i druge mjerne jedinice koje su izvedene iz jedinice bit:

  • riječ (word) - riječ je niz bitova, tipične duljine 6, 8, 12, 16, 32, 64, pa i više. Nema jedinstvenog dogovora koliko je jedinica „riječ“ duga, već to ovisi o kontekstu u kojem se upotrebljava. Uvođenjem jedinice „bajt“ postalo je neuobičajeno da se jedinica „riječ“ koristi za 8 ili manje bita
  • bajt (byte) - također nema strogo definiranu duljinu, ali je to najčešće 8 bita
  • oktet - 8 bita. Kako je bajt često duljine 8 bita, ali ne uvijek, uvedena je jedinica „oktet“ kao nedvosmislen izraz za 8 bita.
  • nibble - obično 4 bita, ali također ovisi o kontekstu.