Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu

Kirchhoffovi zakoni sadržani su u dvije matematičke jednakosti koje razmatraju očuvanje električnog naboja i energije u električnim krugovima, a prvi ih je formulirao Gustav Kirchhoff 1845. godine.

Elektrotehnika
ElektricitetMagnetizam

Kirchhoffovi zakoni temeljni su zakoni električnih krugova i mreža na temelju kojih se izvode izračuni istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža i krugova u svim područjima elektrotehnike.

Kirchhoffov zakon o električnoj struji uredi

 
i1 + i4 = i2 + i3

Kirchhoffov zakon električnih struja ili I Kirchhoffov zakon na temelju principa konzervacije električnog naboja uvjetuje:

U svakom čvoru električne mreže zbroj električnih struja koje ulaze u čvor jednak je zbroju struja koje izlaze iz čvora, odn.:
 

Prvi Kirchhoffov zakon vrijedi i za izmjenične električne struje i mreže:

 

Kirchhoffov zakon o električnom naponu uredi

 
v1 + v2 + v3 + v4 = V

Kirchhoffov zakon električnih napona ili II Kirchhoffov zakon ustanovljava:

Zbroj padova napona u zatvorenom strujnom krugu ili konturi jednak je ukupnom naponu izvora;U=UR1+UR2+…URn,ili algebarski zbroj padova napona u zatvorenom strujnom krugu ili konturi jednak je nuli;U-UR1-UR2-…URn=0 odn.:
 

Drugi Kirchhoffov zakon vrijedi i za izmjenične električne napone i mreže:

 

Literatura uredi

  • Paul, Clayton R. (2001). Fundamentals of Electric Circuit Analysis. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-37195-5.