Klimatski elementi

Klimatski elementi određeni su općom cirkulacijom atmosfere. To su:

  1. Sunčeva radijacija
  2. temperatura
  3. tlak zraka i površina Zemlje
  4. vlaga zraka i evaporacija
  5. naoblaka i trajanje sijanja Sunca (insolacija)
  6. smjer i brzina vjetra
  7. padaline
  8. snježni pokrivač